Siste nytt
 • Sunnivaprisen deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj. Vi ønsker nå kandidater til prisen for 2022.
  Vis mer
 • -Bergen er en havby med helt unike, internasjonale fortrinn. Vi er i Japan for å skape nye muligheter for næringslivet hjemme og i Asia.
  Vis mer
 • I sin kommentar om skatt viser Stig Arild Pettersen, kommentator i BT hvordan omtrentlig omgang med fakta kan føre galt av sted. Utfordringen er at den norske formuesskatten betyr at bedrifter må tappes for midler som kunne vært brukt til å skape arbeidsplasser.
  Vis mer
 • Vestland internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut for 19. gang. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Transportsektoren i Bergensregionen klarer ikke å bli utslippsfri i 2030. Det viser en ny rapport som Flowchange har utarbeidet for Bergen Næringsråd. Rapporten slår fast at transportbransjen i Bergen er kommet langt på grønn omstilling, men at det kun er mulig å klare 70% utslippskutt til 2030.
  Vis mer
 • Stortingspolitikere fra Vestlandet fikk klar beskjed i møtet med næringslivsledere: – Legg fra dere partiuenigheten. Sett dere sammen og finn løsninger.
  Vis mer
 • Vi gratulerer Henrik Reigstad (33), daglig leder i Vitek Miljø, med prisen Årets unge ledertalent. - Man kan si det sånn at kultur spiser strategi til frokost. Med flinke folk rundt deg, kan selv det umulige bli mulig, sa en stolt prisvinner da han mottok prisen på Ledelseskonferansen.
  Vis mer
 • Revisjons-, konsulent- og advokatbransjen har en betydelig lavere andel kvinnelige ledere enn næringslivet for øvrig. Med årets kull runder vi 100 kvinnelige menteer gjennom mentorprogrammet for kvinner i bransjen. - Det er helt umulig å gå gjennom programmet uten å få noe ut av det. Det er veldig profesjonelle rammer, sier mentee Therese Foss.
  Vis mer
 • - Det er av svært stor betydning for Åsane og hele Bergen at Bybanen bygges videre nordover. Den vil føre til enorme investeringer og representere en game changer for bydelen, sier Espen Børhaug, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Én av tre vestlandsbedrifter varsler et dårligere eller uforandret resultat sammenlignet med fjoråret. Dette skjer til tross for økt omsetning hos mange.
  Vis mer
 • Varehandelsrapporten 2022 ble i dag presentert på Bergen Næringsråds Møtearena. I 2021 var vinnerne overnatting og servering, bil og netthandel. Taperne var dagligvare, som etter år med nedstenging og reisebegrensninger fikk en normalisering. Veksten fortsetter inn i 2022.
  Vis mer
 • Årets trainee kull er det største så langt med 33 traineer fordelt på 14 virksomheter.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd prioriterer å være en del av Arendalsuka. Vi benytter denne unike sjansen til å påvirke sentrale beslutningstakere og skape oppmerksomhet om våre saker.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd søker etter en visjonær, samfunnsengasjert og inspirerende leder. Våre verdier er Handlekraftig – Troverdig – Modig, og vi søker en leder som leverer på disse i kraft av sin person, kompetanse og lederstil
  Vis mer
 • Krigen i Ukraina er en tragedie, med store humanitære konsekvenser. Krigen rokker ved fundamentet under den geopolitiske stabiliteten i Europa. Med dette følger et moralsk ansvar for å bidra til en sikker energiforsyning og et grønt energiskifte i Europa, skriver adm. direktør Marit Warncke i sin lederartikkel i vår ferske publikasjon "Det skjer".
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd har sammen med andre etterlyst handling. En bør ikke kondemnere gasskraftverket på Mongstad i dagens kraftsituasjon, og med en varslet risiko for krise i vinter.
  Vis mer
 • Høsten blir som vanlig spennende i næringspolitikken. De faste postene med statsbudsjett i spissen kommer selvsagt, men dette er også høsten der de lokale og regionale partiene lager sine programmer.
  Vis mer
 • I april inviterte Bergen Næringsråd til en workshop på foreningens generalforsamling hvor ledere fra næringsliv, akademia, offentlige sektor og politikk deltok. Vi utfordret deltakerne på følgende påstand: «mangel på samarbeid er regionens største utfordring».
  Vis mer
 • I dag la Strømnettutvalget frem sine anbefalinger til hvordan kraftnettet kan bygges raskere. Bergen Næringsråd er fornøyd med at en rekke av våre innspill er tatt med.
  Vis mer
 • Energi- og miljøkomiteen har avgitt sin innstilling i Energimeldingen. Bergen Næringsråd kan notere gjennomslag i noen viktige saker som vi har løftet frem.
  Vis mer
 • Det andre Fjordtinget i historia vart ein strålande suksess, der konkrete tiltak vart handsama. Set gjerne av 1.juni 2023 til neste tingsamling i Hardanger!
  Vis mer
 • På selveste verdens havdag lanserte Akvariet i Bergen sitt nye navn på det nye verdenshavsenteret som skal bygges på Dokken. Verdenshavsenteret «O» skal styrke Bergen som havhovedstad og Norge som havnasjon, og skal bidra til å endre vårt forhold til havet slik at vi tar bedre vare på det, uttalte administrerende direktør i Akvariet Aslak Sverdrup under lanseringen.
  Vis mer
 • Byrådet i Bergen ønsker ikke at E39 skal legges utenom Bergen. Det er en helt uforståelig politikk når man samtidig ønsker at Danmarksplass og bykjernen skal skjermes for mer trafikk.
  Vis mer
 • Trainee Vest tilbyr ledige traineestillinger innen mange ulike fagfelt i spennende bedrifter. Dette er en unik karrieremulighet for nyutdannede, med oppstart i august 2022.
  Vis mer
 • Med visjonen om et bærekraftig Vestlandet gjennom økt kunnskap om europeisk samarbeid i regionens næringsliv og offentlig sektor, har 26 traineer tilbragt fire dager i Brussel for å bli kjent med sentrale aktører som stimulerer til et slikt samarbeid mellom Norge og Europa.
  Vis mer
 • Oljepengepbruken øker, og det gjør også statsbudsjettets utgiftsside i revidert nasjonalbudsjett.
  Vis mer
 • Regjeringen satte i dag et mål om at det skal produseres 30 gigawatt fra havvind innen 2040. Det kan gi nesten like mye strøm som hele Norges forbruk i dag. Bergen Næringsråd mener dette gir oss endelig en lenge etterspurt ambisjon og startsignal for en storsatsing på havvind.
  Vis mer
 • Ragnhild Friis-Ottessen er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Hun skal ha hovedansvar for vårt satsingsområde kompetanse, og inneha prosjektledelsen for traineeprogram Trainee Vest. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver på fylkeskontoret til NAV Vestland med prosjektlederansvaret for Vi inkluderer!
  Vis mer
 • K5 konferansen samlet folk flest, sentrale beslutningstakere og Finn Tokvam bak kravet om ny veg og bane mellom Beregne og Voss.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd ved Understøttelseskassen ønsker å tildele 500 000,- kr til et nytt prosjekt som kan gi målbare effekter som hjelper vanskeligstilte barn og unge tilhørende i Bergensregionen.
  Vis mer
 • Fikk du ikke med deg årets digitale Fornybarkonferanse? Nå kan du se den i sin helhet, eller de ulike tematiske bolkene her. Fornybarkonferansen er regionens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger.
  Vis mer
 • Kjenner du et ungt ledertalent som fortjener å skinne litt ekstra? 8. september arrangeres Ledelseskonferansen for femte år på rad og Bergen Næringsråd, Adecco Norge, Lederne ønsker å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter.
  Vis mer
 • I september mønstrer vi toppledere og ledertalenter på to unike ekspedisjoner, og det er bare få ledige plasser igjen. Meld deg på i dag!
  Vis mer
 • Brenner du for bærekraft og vil bidra til at næringslivet etterlever menneskerettighetene? Gjennom Trainee Vest søker vi nå etter en samfunnsengasjert prosjektkoordinator for FUTURE-PROOF, en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
  Vis mer
 • 2021 ble ikke det året vi håpet det skulle bli. Pandemien slapp ikke taket, men satte sine tydelige begrensninger på hverdagene.
  Vis mer
 • - Skal vi møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering, må vi begynne med oss selv. Jeg er norsk, men på min måte. Jeg er også fra Venezuela på min måte, og min annerledeshet i arbeidslivet har en verdi, sier Mayra Elena Henriquez, museumsleder ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde.
  Vis mer
 • Handelsmønster og digitale trender har endret seg med pandemien. Nå må handelsbedriftene tilpasse seg fremtidens kunder.
  Vis mer
 • Suksessprogrammet Bergen Opportunity har som mål å få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke Bergens posisjon som en internasjonal og inkluderende by. Vi søker nå deltagere til vårt fjerde kull.
  Vis mer
 • Målsetningen om havvind før 2030 er positive signaler, men en finner lite konkret i tilleggsmeldingen for energi om hvordan en skal oppnå bedre kraftforsyning og lavere strømpris.
  Vis mer
 • En fersk kartlegging av bedrifter fra Stavanger i sør til Ålesund i nord viser at kun halvparten av bedriftslederne ikke forstår hvor kritisk kunstig intelligens og data er for bedriftens fremtid. Sett i lys av at digitalisering vil bli helt avgjørende for å lykkes med ny teknologi og gjennomføre det grønne skiftet, er funnene kritiske.
  Vis mer
 • Ledelsen i Bergen Carbon Solutions har sett muligheter der andre har sett utfordringer. Ved å sette kompetanse foran navn, etnisitet, religion og legning, har virksomheten satt mangfold og inkludering på dagsorden i næringslivet på en forbilledlig måte.
  Vis mer
 • Hvem får Mulighetsprisen 2022? Her er de fem finalistene!
  Vis mer
 • - Dette er skikkelig stas, sa Mette Rokne Hanestad da hun mottok prisen under Bergen Næringsråds påskelunsj i dag. - Jeg håper jeg kan være et godt forbilde for mange. Og jeg oppfordrer alle til å tørre å si ja når muligheten byr seg, selv om man kanskje føler det er en litt for stor skjorte å ta på.
  Vis mer
 • - Det tok meg nesten 10 år, mye hardt arbeid, en del tårer og standhaftighet for å skaffe meg den jobben jeg har i dag. For å lande drømmejobben må man veldig ofte først bekjempe ulike stereotyper og oppfatninger den øvrige befolkningen har om den minoritetsgruppen du er en del av, sier Anna Pacholczyk, kommunikasjonsansvarlig ved to forskningssentre ved Universitetet i Bergen.
  Vis mer
 • Vi inviterer deg og din virksomhet til å ha en gratis standplass på Internasjonalt karrieretorg 6. april. kl. 16-19. På Internasjonalt karrieretorg tilbyr vi en gylden mulighet til å møte toppkompetanse fra hele verden. Kanskje finner dere den personen dere leter etter?
  Vis mer
 • Bedrifter og privatpersoner har fremdeles et stort potensiale for å bli mer plastsmart. Vi bruker fortsatt mye unødvendig plast, men samtidig blir det flere og flere som gjør mye bra. Det var konklusjonene da Bergen Næringsråd samlet 40 engasjerte, noen frustrerte, og noen optimistiske mennesker til å dele innsikt og diskutere plastproblemet.
  Vis mer
 • - Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.
  Vis mer
 • Nær 40 byutviklere, konsulenter, arkitekter og kommunale saksbehandlere samles i et rom i fire timer, uten en eneste plan- eller byggesak å være uenig om. Hva kan komme ut av det?
  Vis mer
 • Visste du at byens stolte fjell og flotte turområder holdes vedlike av et selskap bestående av frivillige aktører? Og at de passer på 16000 mål med rekreasjonsområder for oss byboere og vedlikeholder 25 km med veier med 5550 dugnadstimer årlig?
  Vis mer
 • Regjeringen har i dag oppnevnt en kommisjon som skal vurdere årsakene til de ekstreme strømprisene og hvordan man kan unngå noe slikt i fremtiden. Bergen Næringsråd forventer at kommisjonen fremmer økt kraftproduksjon og bedre overføringskapasitet for å ruste regionen for grønn omstilling.
  Vis mer
 • - Kampen om arbeidskraften blir den desidert største utfordringen de neste ti årene, mener Erna Solberg, partileder i Høyre.
  Vis mer
 • Regjeringen setter i gang første fase for havvindutbygging fra Sørlige Nordsjø II og utsetter utlysning for Utsira Nord. Kraften fra feltene skal sendes i kabel til det norske fastlandet. For smått for sent, mener Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • De store prosjektene i Bergensregionen er med i prioriterte prosjekter som Statens vegvesen la fram i dag. Det er skuffende at Nordhordlandstunnelen utsettes i inntil 2 år, og gledelig at det lages plan for Arna-Fjøsanger.
  Vis mer
 • Styrekandidaten er et utviklingsprogram som skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv, og gi bedre tilgang på kompetente unge kandidater i styrer i Bergen. Søknadsfristen er 20. februar.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og Deloitte lanserer Mulighetsprisen! Mulighetsprisen vil tildeles en person eller bedrift i Bergensregionen som har sett muligheter der andre har sett utfordringer.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd møtte i går stortingsrepresentantene fra Hordaland for å ta opp viktige saker for næringslivet i regionen. Sammen med oss deltok også Universitetet i Bergen og KODE.
  Vis mer
 • Det var med stor sorg og vantro vi mottok meldingen om at Anne Jacobsen er gått bort. Anne våknet aldri til sin 59. bursdag 28. januar 2022.
  Vis mer
 • Strømprisen er en av de største truslene for bedriftene for tiden, viser Bergen Næringsråds ferskeste medlemsundersøkelse. Mange bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter uten langsiktige kraftavtaler, er i en presset situasjon nå.
  Vis mer
 • Toppledere fra næringslivet jobber sammen for å ta større menneskerettighetsansvar. Snart kommer det strengere krav fra myndighetene. – Det som tidligere var var forventninger og retningslinjer blir nå lovkrav, sier Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Kristel Tonstad.
  Vis mer
 • - Vår viktigaste jobb akkurat no er å hjelpe djerve politikarar som vågar å stå opp for ein ny kraftpolitikk. Dei næraste månadane vert enormt viktige.
  Vis mer
 • Grimesvingene er regionenes største flaskehals, og søndre del av ringvei Øst må derfor forseres. Det er derfor ønskelig at Arna-Fjøsanger bygges før Arna-Vågsbotn.
  Vis mer
 • Tom-Christer Nilsen har fra 1. januar 2022 startet i stillingen som næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. Siste året har det næringspolitiske arbeidet vært viktigere enn noen gang, der god og konstruktiv dialog om tiltak og økonomiske virkemidler har vært hovedfokus i vårt møte med politikere.
  Vis mer
 • I Grieghallen benytter de sjansen til å spare litt strøm nå som kulturhuset går på sparebluss. Nå håper de blant annet regelen om kohorter forsvinner slik at de kan få mer publikum tilbake. Et dialogmøte med kulturministeren i går satte lys på mange problemstillinger for kulturbyen Bergen, også etter full gjenåpning vil hjulet gå sakte rundt før situasjonen normaliseres.
  Vis mer
 • Bergen er tildelt 27 mill i den såkalte ventilordningen for koronarammet næringsliv. Bergen Næringsråd har krevd at disse pengene må ut til rammede bedrifter så fort som mulig, og at det for fremtiden må gis fullmakt til byrådet, slik at pengene kommer fort ut til de som trenger dem.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd sitt unge nettverk, BergenUP, startet onsdag med å dele sine egne personlige grunner til hvorfor de jobber i Bergen. Nå oppfordrer de flere til å bruke sosiale medier til å gjøre det samme, dele det beste med Bergen, med bruk av #hvorforbergen.
  Vis mer
 • Serveringsbransjen åpner igjen som følge av nye koronaregler. Vi er likevel skuffet over at det gis begrensninger for skjenking, at koronapass ikke tas i bruk, og at det for store konferanse- og arrangementssteder ikke åpnes for mer enn 200 gjester.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd styrker staben med Nicoline Wiederstrøm. - Det er godt å være tilbake i Bergen, og i tillegg få muligheten til å være en del av Bergen Næringsråd er utrolig kjekt, sier hun.
  Vis mer
 • Situasjonen er katastrofal innan publikumsretta næringar som servering, kultur og reiseliv. Skjenkestoppen må snarast avsluttast. Næringslivet må óg kompenserast for straumrekningar som har auka med meir enn 50 prosent.
  Vis mer
 • En fersk medlemsundersøkelse viser at 3 av 5 virksomheter venter økt omsetning i 2022 sammenlignet med 2021. - I en tid hvor nye nedstengninger preger næringslivet, er det likevel bra at store deler av næringslivet har forventninger at det skal gå bra i 2022 selv om det vil ta enda lengre tid før vi er tilbake til 2019-nivå, uttaler Marit Warncke, adm.dir i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • – Bergen kommune må premiere bærekraftig byutvikling på en helt annen måte enn i dag, sier Sturla Hjelmervik, ny leder i Ekspertgruppe Byutvikling.
  Vis mer
 • - Å være mentor får meg til å reflektere over min egen reise. Menteen min har blitt et speil og et viktig referansepunkt for mine tidligere valg. Det er veldig verdifult, sier Hiwa Målen, senior forskningsrådgiver ved UIB og en av årets mentorer i Bergen Opportunity.
  Vis mer
 • Mangel på arbeidskraft er den desidert største utfordringen for entreprenørbedriftene. En enorm kapasitet er tatt ut av bransjen.
  Vis mer
 • I kveld presenterte regjeringen det etterlengtete forslaget til lønnsstøtteordning. Ordningen har som målsetning å forhindre permitteringer.
  Vis mer
 • Statlige Enova tildeler 261 millioner til Tizir i Tyssedal til å utvikle teknologi for bruk av hydrogen i stedet for kull.
  Vis mer
 • Regjeringens nye innstramminger får stor negativ effekt for næringslivet, og særlig for kultur- og serveringsbransjen. De økonomiske tiltakene burde vært klare før innstrammingene ble annonsert.
  Vis mer
 • Trainee Vest tilbyr nå rekordmange ledige traineestillinger innen mange ulike fagfelt i spennende bedrifter. Dette er en unik karrieremulighet for nyutdannede, med oppstart i august 2022.
  Vis mer
 • En fersk medlemsundersøkelse fra Bergen Næringsråd viser at næringslivet vil ha koronapass for å kunne innføre et åpnere samfunn kombinert med økt beskyttelse. Hele 9 av 10 bedrifter vil innføre koronapass.
  Vis mer
 • Den 10. januar 2022 skal Avinor igjen gjennom en stor anbudskonkurranse. Den samlede verdien av kontraktene er estimert til 8 milliarder kroner over en femårsperiode fra 2023. Kontrakten dekker servering, kiosk og butikker på de fire største lufthavnene i Norge.
  Vis mer
 • Centre for Sustainable Subsurface Resources får 80 millioner over åtte år gjennom Petrosenterordningen. NORCE og Universitetet i Bergen er sentrale initiativtakere sammen med internasjonale partnere og partnere fra næringslivet.
  Vis mer
 • Merk av 9.-11. mars 2022 i kalenderen din: Da inviterer vi til Norges mest oppløftende klimafestival. Vi gleder oss til å arrangere Varmere Våtere Villere for aller første gang.
  Vis mer
 • For tredje år på rad samarbeider Ressursgruppe Finans og NHH om å gi studenter mulighet til å analysere bærekraftstatus i finansbransjen gjennom faget Sustainable Finance.
  Vis mer
 • Etter mange års arbeid for å etablere Fair Play Bygg også på Vestlandet, var det et politisk vedtak som skulle til for at man nå kan intensivere jakten på arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i fylket.
  Vis mer
 • Sterkere forventning om grønt skifte, men tapper bedriftene for egenkapitalen som skal til. Dette er den korte oppsummeringen av statsbudsjettet etter et rød-grønt forlik.
  Vis mer
 • Tirsdag ble 113 svenner fra 31 ulike fagfelt tildelt sitt bevis på at de er klare for arbeidslivet. - Det er en glede å få feire en ny generasjon fagarbeidere og deres nærmeste med en så høytidlig og historisk seremoni, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.
  Vis mer
 • Bergen kommune lyser nå ut 27 millioner kroner i støtte til reiselivsvirksomheter rammet av koronatiltak. Til nå har over 660 virksomheter i Bergen mottatt 201,1 millioner kroner i støtte.
  Vis mer
 • Dette var hovedbudskapet fra Bergen Næringsråd og Ressursgruppe Energi i høringsmøtet med Strømnettutvalget, også kjent som Nakstad-utvalget.
  Vis mer
 • Renate Grinde gikk rett fra studier til jobb etter å ha vært med på Trainee Vest.
  Vis mer
 • Claire O'Neill er tidligere klima og energiminister i Stortbritannia og den som hadde ansvaret for å forberede klimatoppmøtet COP26 - før hun gikk av. Fredag holdt hun innlegg på Bergen Næringsråds Årskonferanse.
  Vis mer
 • Vinneren av Folkets pris for FNs bærekraftsmål bidrar til et inkluderende lokalsamfunn og kunnskapsdeling om hvordan vi kan ta vare på ressursene våre på en god måte.
  Vis mer
 • - Vi kan ikke ha flere som passer på enn dem som finner på. Nullfeilsamfunnet er et av flere svermerier vi må bli kvitt, mener Anne-Kari Bratten.
  Vis mer
 • Mer enn 350 kvinner har investert i Feddie Ocean Destillery, som produserer whisky på fraflyttingsøyen Fedje. Menn får ikke lov å være med.
  Vis mer
 • Under klimakonferansen COP26 i Glasgow innledet Sir David Attenborough sin tale med å si følgende: «En ny, industriell revolusjon, drevet av millioner av bærekraftige innovasjoner, er essensielt. Og det er allerede i gang». Bioretur er nettopp en slik innovativ bedrift fremtiden trenger, og som har skapt nye forretningsmuligheter gjennom bærekraftig innovasjon
  Vis mer
 • På bare litt over ti år har Corvus Energy satt betydelige spor etter seg med verdensledende nullutslippsteknologi, og bidratt til å nå en rekke milepæler for det grønne skiftet til havs.
  Vis mer
 • Totalt sett gav pandemien oss den største globale nedturen etter 2. verdenskrig. De siste månedene har vi alle beveget oss tilbake mot normalen, men slik vi mente var normalt, blir nok aldri normalt igjen. Hva har pandemien lært oss? Hva tar vi med oss videre inn i en ny tid post korona?
  Vis mer
 • Jubelen sto i taket da gulljentene fra Sandviken inntok scenen på Årsmiddagen til Bergen Næringsråd fredag kveld. Mange har opp gjennom årene blitt hipset av Bergen Næringsråd, men denne hipsingen vil bli husket lenge.
  Vis mer
 • Næringslivet i Bergen sier et rungende ja til å videreføre Bybanen mot Åsane. Seks av ti peker på alternativet foran Bryggen som det aller beste.
  Vis mer
 • Med sine knappe 27 år har Silje Skjelsvik allerede gjort seg bemerket som et ledertalent av de sjeldne. Under Ledelseskonferansen onsdag ble hun kåret til Årets unge ledertalent for 2021 i Bergensregionen.
  Vis mer
 • Sunnivaprisen skal deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj 16. desember. Vi ønsker nå kandidater til prisen.
  Vis mer
 • Styreleder, investor og MDG’er Jens Ulltveit-Moe har satset, og tapt, flere milliarder av kroner på grønne investeringer. Men han gir blanke i at han ikke lenger er på listen over landets rikeste. Han er vesentlig mer bekymret for klimaet.
  Vis mer
 • På Årskonferansen 19. november får du møte en av storbritannias mest markante, ambisiøse, kontroversielle og frittalende politikere. Claire Perry O'Neill er rangert som en av Bloombergs globale "Green 30 for 2020", og er nå administrerende direktør for klima og energi og naturlige klimaløsninger i World Business Council for Sustainable Development.
  Vis mer
 • Erik Solheim er overbevist om at det er Asias århundre og ser store muligheter for norsk næringsliv. Når han kommer til Årskonferansen 19. november, blir forholdet mellom øst og vest tema.
  Vis mer
 • Tirsdag i denne uken fikk Bergen flott besøk av Chargé d’Affaires a.i. Sharon Hudson-Dean ved den Amerikanske ambassaden i Oslo.
  Vis mer
 • Den nye regjeringen har lagt frem sin regjeringsplattform. Hva betyr det for næringslivet i Bergensregionen?
  Vis mer
 • Årets statsbudsjett er strammere enn de siste årene, og Bergen Næringsråd mener det er nødvendig og riktig med en innstramming.
  Vis mer
 • Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Bergen og Vestland er godt representert.
  Vis mer
 • Tallak Rundholt overtar som leder av ressursgruppe Kultur og kreativ næring i Bergen Næringsråd etter Ivar Vogt. - Jeg gleder meg til å få utløp for engasjementet mitt for Bergen igjen, sier Rundholt.
  Vis mer
 • Denne høsten er det Andreas Sjo Jørgensen og Marcus Vikse Johnsen som skal ha praksis hos oss i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Brødrene Aa mottok i dag Vestlands internasjonaliseringspris Villsauen for 2020. Hjørnestensbedriften i Hyen i Gloppen kommune er ledende i utvikling av lettvekt, lavutslipp og utslippsfrie hurtigbåter.
  Vis mer
 • Tidligere stortingspolitiker og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Vestland internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut for 19. gang. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Kjenner du noen som brenner for bærekraftsmålene, og gjør «det lille ekstra» for de rundt seg og samfunnet vi lever i? Hvert år inviterer vi bergensere til å nominere frivillig organisasjon og foreninger til Folkets pris.
  Vis mer
 • På seks år har antall strategiske rådgivere i Bergen doblet seg. Samlet omsetter de for over 4,2 milliarder kroner, nesten tre ganger så mye som i 2014. Det kommer frem i rapporten om “De viktige hjelperne”, - en ny kartlegging gjennomført av Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Bergen kommune har 70 millioner kroner til fordeling i en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen er kommunens andre ventilordning.
  Vis mer
 • Kjersti Sollund Hegsbro (27) trainee i Klimaetaten i Bergen kommune. Eivin Sellevold (28) er trainee spillutvikler i Dirtybit. Allerede på første Traniee Vest-samling fant de sammenfallende interesser og diskuterte mulige løsninger på våre bærekraftsutfordringer.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten er enig om én ting: Saksbehandlingen i Bergen er ikke god nok. De samme partene vil sammen prøve å finne løsninger.
  Vis mer
 • Vi ønsker å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. I den anledning deler Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank ut en Bærekraftspris hvert år.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds suksess Bergen Opportunity har inspirert andre næringsforeninger, og er nå blitt et nasjonalt prosjekt. Både næringsforeningene i Stavanger og Trondheim har denne høsten etablert mentorprogrammet, og flere er på trappene.
  Vis mer
 • Vi er superaktuelle og har lagt vårt arrangement like før Stortingsvalget-21, der vi i Vestland skal velge politikere fra Hordaland og Sogn- og Fjordane for de neste fire år.
  Vis mer
 • 3. november arrangeres Ledelseskonferansen for fjerde år på rad. Adecco Norge, Lederne og Bergen Næringsråd ønsker å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter.
  Vis mer
 • Arendalsuka er en viktig arena for å skape oppmerksomhet og Bergen Næringsråd stilte med et sterkt næringspolitisk team for å fremme våre medlemmers saker. Mange nyttige dialogmøter, stappfulle arrangementer og mange påmeldte til One Ocean Leadership Expedition er fasiten.
  Vis mer
 • Halvparten av bedriftene på Vestlandet opplever at aktiviteten er bedre enn hva som var forventet for ett år siden, og 3 av 5 forventer økt aktivitet inn i 2022, viser en fersk medlemsundersøkelse gjort av Bergen Næringsråd. – Positiv utvikling, men ikke euforiske resultater. Det er et sterkt håp om lysere tider, sier administrerende direktør Marit Warncke.
  Vis mer
 • Når Statsraad Lehmkuhl i dag forlater Arendal for skipets første etappe av jordomseilingen «One Ocean Expedition», er det med seks unge medseilere fra Bergen om bord. Klare for sitt livs opplevelse setter de kurs for Spania.
  Vis mer
 • Bergen kommune trenger din hjelp i jakten på verdige kandidater til kommunens etablererpris for 2021. Prisen går til kandidater som har etablert ny virksomhet i Bergensregionen.
  Vis mer
 • - Først og fremst vil jeg gratulere Nils Gunnar Kvamstø med stillingen som ny direktør ved Havforskningsinstituttet. Med hans solide faglige bakgrunn og ledererfaring, er jeg sikker på han vil bekle denne stillingen med klokskap og stort engasjement, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Arendalsuka er en viktig arena for å skape oppmerksomhet rundt våre næringspolitiske saker, og Bergen Næringsråd stiller med en sterk næringspolitisk stab under Arendalsuka 2021. Sammen med en rekke partnere kan vi friste med tre toppaktuelle arrangementer. Vi håper å se deg der!
  Vis mer
 • Seilskipet Statsraad Lehmkuhl skal på jordomseiling og tar med seg norske og internasjonale toppledere og ledertalenter på ekspedisjon i Kinahavet. – De kommer aldri til å ha opplevd noe lignende, sier Haakon Vatle, sjefen for «One Ocean Expedition».
  Vis mer
 • Det er mye positivt i regjeringens havbruksstrategi, mener Krister Hoaas. – Et utvalg som skal gi innspill til en mer effektiv forvaltning må ha god representasjon fra havbyen Bergen.
  Vis mer
 • I forrige uke besøkte Distrikts- og Digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, Bergen. Hun fikk treffe flere medlemsbedrifter av Bergen Næringsråd innen digitalisering. Hun startet dagen med å annonsere at Bergen kommune får 49 millioner kroner i ekstra midler i den kommunale kompensasjonsordningen.
  Vis mer
 • Etter tre år går Katrine Trovik av som leder for ressursgruppe finans og mangeårige medlem av ressursgruppen Erik Magdalon Throndsen, regiondirektør i SpareBank 1 SR-Bank, overtar. Trovik fortsetter i Bergen Næringsråd som styreleder og som medlem av ressursgruppen.
  Vis mer
 • - Jeg gleder meg enormt, sier Sverre Simen Hov som tiltrer stillingen som næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for Bergen Næringsråds Møtearena 6. september. Han overtar etter Stig Ryland, som blir kultursjef i Askøy kommune.
  Vis mer
 • Flyselskapet Widerøe blir en av Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere. – Sammen med næringslivet skal vi gjøre Bergen til den ledende møte- og konferansedestinasjonen i Norge, sier salgsdirektør Haakon Mack Overvaag.
  Vis mer
 • Nasjonal Transportplan ble ferdigbehandlet i Stortinget denne uken, og Bergensregionen har fått alle sine prioriterte prosjekter med i planen. Det er spesielt gledelig at Ringvei Øst kom inn i sluttrunden.
  Vis mer
 • Marvel Skreien Stigen overtar som ny leder av Bergen Næringsråds ressursgruppe Handel og Service. Peter Kolderup Greve ble takket av denne uken etter åtte år ved roret.
  Vis mer
 • Regjeringen la fredag 11. juni frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Tusenvis av nye energijobber må komme de neste årene, mener Bergen Næringsråd
  Vis mer
 • Drømmen om et allsidig, fleksibelt kulturhus i sentrum ble til da ekteparet Yngvill Nydal og Ingolf Dahm kjøpte det gamle boktrykkeriet i Vaskerelven. Nå får Bergen en helt ny arena for musikk, kultur, kunst, matopplevelser og gallerivirksomhet midt i sentrum. Og det åpner allerede nå i sommer!
  Vis mer
 • I dag har Stortinget vedtatt Åpenhetsloven. Loven skal hindre norsk næringsliv i å ha forbindelser til slaveri. Kravet er nå at selskaper skal følge internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  Vis mer
 • Er du interessert i politikk og ønsker å bidra med næringspolitisk arbeid for Vestlandet? Vi har en ledig stilling for en engasjert rådgiver med relevant erfaring fra næringslivet og/eller politikk til å løfte det næringspolitiske arbeidet i regionen.
  Vis mer
 • Fjordtinget i Hardanger vart eit yrande vårslepp for leiarar i næringsliv, forsking, forvaltning og politikarar.
  Vis mer
 • Byrådet åpner nå opp for en ny ordning med koronakompensasjon til lokale virksomheter. Ordningen på 44,3 millioner kroner er for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.
  Vis mer
 • Etter mange års erfaring som butikkmedarbeider så han at muligheten for karriereutvikling lå i å starte noe eget. Nå driver mentee i Bergen Opportunity Barkad Ali, sammen med to partnere, Orange Storbutikk.
  Vis mer
 • Det er lys i tunnelen. Flere blir vaksinert, og om noen måneder er forhåpentligvis verden blitt i større grad normalisert. De fleste har for lengst blitt vant til å sitte på hjemmekontor, men en ny undersøkelse gjort av ressursgruppe Digitalisering i Bergen Næringsråd i samarbeid med BI, viser at selv om det har kommet positive sider ut fra tiden på hjemmekontoret, begynner pandemitrettheten å ta på blant ansatte i næringslivet.
  Vis mer
 • - Vi vet at enkelte næringer vil bruke lang tid på å komme seg ut av denne økonomiske nedgangstiden. Derfor er vi glad for at Regjeringen nå velger å utvide kompensasjonsordningene og bistå de næringene som fortsatt sliter med å holde hjulene i gang, sier adm. direktør Marit Warncke i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.
  Vis mer
 • I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere en halv million til Nonedas arbeid, i tillegg til de 200 000 organisasjonen allerede får over statsbudsjettet. Mye av pengene vil bli brukt til å jobbe videre med planene om å etablere en nasjonal dataspillklynge for den norske bransjen.
  Vis mer
 • - Vi må skape flere arbeidsplasser med data som ressurs. Potensialet for databasert verdiskaping er på 300 milliarder kroner. Det vil utgjøre 7% av BNP, og passere verdiskapingen av olje og gass, mener Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
  Vis mer
 • IT-konsulentselskapet Bouvet blir en av Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere. - Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk for næringslivet, og her har vi lyst til å bidra, sier regionleder Anne Hasselgreen.
  Vis mer
 • Formuesskatten er direkte avgjørende for å kunne bevare norske bedrifter i Norge, konkluderer en fersk rapport gjennomført av NHHS Consulting, på vegne av Bergen Næringsråd og næringsforeningene i seks av de største byene i Norge.
  Vis mer
 • Finansbyen Bergen har en svært positiv utvikling viser en fersk kartlegging av finansbransjen i Bergensregionen. Kartleggingen er initiert av Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd, og ble sist gjennomført i 2015. Siden den gang har bransjen vokst kraftig. Over 20% flere arbeidsplasser, sterk forvaltningskapital, hovedsete for fintechutvikling og sterkt fokus på bærekraft er viktige stikkord viser årets kartlegging.
  Vis mer
 • Katrine Trovik tar steget opp fra styrets nestleder til å bli styreleder i Bergen Næringsråd. - Bergen Næringsråd står for samspill. Min viktigste oppgave i tiden vi går inn i med gjenåpning av samfunnet, blir i å trekke sammen og forløse den energien som ligger i det, sier Trovik.
  Vis mer
 • Undersøkelser viser at hele 80 prosent av arbeidsgivere ansetter folk som er lik seg selv, eller folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur. Dette er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Mangfoldsprisen skal løfte frem de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.
  Vis mer
 • Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by. Vi søker nå deltagere til vårt tredje kull.
  Vis mer
 • Bergen kommune har i 2021 fått en ny tilskuddsordning for etisk og rettferdig handel. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som kan utvikle Fairtradebyen Bergen. I år er potten på 250.000 kroner.
  Vis mer
 • Ønsker du å jobbe i et selskap som tar bærekraft fra ord til handling? 2018 ble de, som første norske selskap, tildelt prisen Lighthouse activity av FN for klimainitiativet Klimanjaro .
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd fortsetter samarbeidet med Universitetet i Bergen og tar på nytt inn en praktikant fra masterstudiet i medier og kommunikasjon. Denne våren vil Marius Pettersen (31) bistå oss med digital kompetanse og nye perspektiver.
  Vis mer
 • Koronapandemien har påvirket den norske økonomien betydelig. For mange virksomheter handler det ikke bare om når samfunnet åpnes opp igjen, men om hvordan en gjenoppbygning skal se ut. - Pandemien er ikke en økonomisk krise, men den har skapt en, sier Jon Gunnar Pedersen, leder for ekspertutvalget som har utarbeidet rapporten «Norge mot 2025.
  Vis mer
 • Jubileumsåret 2020 ble et av de mest spesielle årene i vår 175 år lange historie. Driftet fra hjemmekontor siden mars 2020 har vi likevel klart å løfte viktige saker for regionens næringsliv. Utfordringene pandemien har medført for våre medlemmer har vært dette årets viktigste arbeidsfelt for Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil være et svært viktig og langsiktig grep for å bidra til økt aktivitet og økte investeringer i bedriftene etter at pandemien er over. Nå skal saken opp i Stortinget, og næringslivet på Vestlandet forventer at partiene stiller opp og inngår et nytt skatteforlik.
  Vis mer
 • Fornybarkonferansen er tilbake som regionens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger. Årets tema er Norge og EU mot nullutslipp.
  Vis mer
 • Mads Arild Eidem blir ny leder i Bergen Næringsråd sin Ressursgruppe Energi etter Cecilie Sælen. Eidem er seksjonsleder og plassjef for DNV GL i Bergen og har vært medlem i ressursgruppen siden 2019. Nå overtar han ledervervet.
  Vis mer
 • Krister Hoaas er ny leder for Ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Næringslivet i Bergen er bekymret for å stå igjen på perrongen om ikke kraftforsyningen i regionen forbedres drastisk. Ingen av de tolv kandidatene i Vestland nådde opp i kampen om den planlagte batterifabrikken fordi man ikke kunne garantere tilgang på kraft.
  Vis mer
 • Nasjonal Transportplan innfrir 4 av 5 av regionens viktige samferdselsprosjekt. - Dette er svært gode nyheter som vi gleder oss stort over. Samtidig skal vi nå jobbe knallhardt for at også Ringvei Øst kommer med i den endelige stortingsbehandlingen før sommeren, sier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.
  Vis mer
 • Strengere lover fra myndighetene, krav fra investorer og forventninger hos kunder gjør at bedrifter må jobbe aktivt for å sikre menneskerettigheter og sosial bærekraft. - Den gjennomgående tråden i FNs utviklingsmål er menneskerettigheter. Det er de proaktive virksomhetene innen dette som vil vinne slagene fremover, mener Stig Clementsen, bærekraftssjef i DOF Group.
  Vis mer
 • En byarena kan stå ferdig i 2026, dersom bystyret fatter et vedtak senest i september 2023. Tiden er knapp, men nå er arbeidet med reguleringsplanen satt i gang.
  Vis mer
 • En ny rapport utarbeidet av Bergen Næringsråd viser at kulturlivet skaper milliardinntekter for Bergen. Nå vil bransjen at det skal bli enklere å arrangere og skape liv når samfunnet åpner opp.
  Vis mer
 • Aktivt Pusterom er en ideell organisasjon som arbeider for å bidra til bedret helse og livskvalitet blant samfunnets sårbare, med særlig fokus på fosterbarn og barn med tiltak i barnevernet. Vinneren av Folkets pris for FNs bærekraftsmål bidrar til et inkluderende samfunn, mindre ulikhet innen helse og til å skape bånd mellom generasjoner.
  Vis mer
 • Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i dag at det skal satses på både vei og bane Arna-Voss og vei Bergen-Stavanger. Dermed faller de to største prosjektene i Vestland på plass i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal fremlegges i sin helhet 19. mars.
  Vis mer
 • – Bybanen bygges i et 100-årsperspektiv. Da må vi ta oss tid til å vurdere forslag som kan gir bedre fremkommelighet, miljø og byutvikling, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Sunnivaprisen er det første gjestene ser når de kommer hjem til HR-direktøren i Grieg Seafood.
  Vis mer
 • Ragnhild Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest, vil ha medarbeiderne ut av komfortsonen. Selv liker hun seg best i motbakker.
  Vis mer
 • Det er få kvinner som velger medieteknologi som levevei. Det har ikke stoppet Ingrid Agasøster (44). Hun har gått til topps i en mannsdominert bransje.
  Vis mer
 • Tre av fire virksomheter som driver publikumsrettet næring i sentrum er helt uenige i at Bryggen bør stenges for personbiltrafikk i seks uker i sommer. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS.
  Vis mer
 • Næringsminister Iselin Nybø kalte inn til møte med Vestlandsalliansen som består av næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Tema var regjeringens eksport- og koronatiltak.
  Vis mer
 • Bergensregionen ønsker og trenger utbygging av ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss (K5). Det er hovedkonklusjonen i en rapport som Respons Analyse har utarbeidet for næringslivet i regionen.
  Vis mer
 • Universitetet i Bergen har fått full uttelling på en EU-søknad om midler til økt marin kompetanse. Det betyr 160 millioner kroner og nær 40 stillinger fordelt over fem år.
  Vis mer
 • 9. februar vedtok byrådet i Bergen de strengeste tiltakene noensinne for byggebransjen i Norge. Etter at et utbrudd av det muterte Sør-Afrikanske Covid-19 viruset kunne spores tilbake til to byggeplasser på Fantoft og Kronstad var det fare for full stans i byggebransjen. Etter nær to dager med usikkerhet ble det klart at arbeidet likevel kan fortsette.
  Vis mer
 • Tyrkiske Rabia Yavuz Ture har vært to år i Bergen, og er nå i arbeidspraksis hos oss i Bergen Næringsråd. - Jeg gleder meg til å bli kjent med de viktige sakene for byen jeg trives å bo i, sier Rabia.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd ber om enda mer dristighet når Dokken skal transformeres fra godshavn til en ny bydel. Den gamle jernbanetunnelen under Nygårdshøyden bør åpnes for sykler og elsparkehjul.
  Vis mer
 • Ferjefri E39 er Vestlandet sitt Inter-City samband og det viktigaste sambindingsprosjektet på Vestlandet. Det er også eit svært viktig nasjonalt prosjekt. Ferjefri E39 vil knyte saman heile Vestlandet på ein rask, effektiv og framtidsretta måte
  Vis mer
 • Corvus Energy slår seg sammen med Toyota og Equinor og lager brenselsceller for maritime hydrogen. Forskningen, utviklingen og produksjonen skal skje i Bergen.
  Vis mer
 • – Vi har areal, vatn og vasskraft, og menneske med kunnskap og evne til å løfte i lag. Denne fabrikken skal vil ha hos oss, seier fylkesordførar i Vestland Jon Askeland i ei pressemelding.
  Vis mer
 • Denne våren er det Sandra Melody Larsen som skal ha praksis hos oss i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Lyst til å jobbe med menneskerettigheter, utvikle dataspill, ha ansvar for systemene eller sørge for sikkerheten til de ansatte i Vestlandets største energiselskap? Sjekk ledige traineestillinger, med oppstart i august 2021. Søknadsfrist er 14. februar.
  Vis mer
 • En fersk undersøkelse viser at de fleste studenter føler seg ensomme og har utfordringer med motivasjonen som følge av pandemien. 45% av respondentene svarer også at de er bekymret for fremtiden, og at de opplever et større press på økonomien.
  Vis mer
 • Spillefilmen «Krigsseileren» kommer trolig til å gi folk flest en ny dimensjon hva angår historier fra Bergen og andre verdenskrig. Bak den storslåtte filmatiseringen står Bergensselskapet Mer Film AS, med medlem i ressursgruppe Kultur og kreativ næring, Maria Ekerhovd som hovedprodusent.
  Vis mer
 • En fersk medlemsundersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd viser at det er gryende tegn på optimisme i næringslivet. 8 av 10 bedrifter tror at 2021 ikke blir et dårligere økonomisk år enn det 2020 var.
  Vis mer
 • Makrobildet for 2020 beskrives som et spesielt år preget av en global pandemi som har gitt endringer i markeder vi ikke funne ha forutsett. - I 2021 forventer ekspertene en stabilisering av en rekke markeder og ny vekst med mer grønne investeringer, sier Hogne Tyssøy, forvalter i HolbergFondene.
  Vis mer
 • Gjennom prosjektet «Styrekandidaten» har Bergen Næringsråd koblet bedriftsstyrer med unge fremoverlente talenter. Nå er tolv unge personer klare til å bryne seg på styrearbeid i ulike medlemsbedrifter i regionen.
  Vis mer
 • Regjeringen la i dag frem sin 10-års plan for å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Det er en offensiv plan som vi gi et taktskifte i klimapolitikken. Samtidig er det positivt at det samlede skatte og avgiftsnivået ikke øker.
  Vis mer
 • Anri Håvard Hebib er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. - Jeg ser frem til å jobbe med både næringsliv, politikere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innbyggere i landets viktigste og beste region, sier Anri.
  Vis mer
 • Næringslivet på Vestlandet bidrog i stort monn då behovet for smittevernutstyr gjekk i været i mars. Den enorme givargleda hjelpte Helse Vest gjennom den første bølgja av pandemien.
  Vis mer
 • Næringsalliansen ser med stor uro på at Vestland fylkeskommune vidarefører tradisjonen frå Hordaland om å setje skuletilbodet på spel som salderingspost i fylkesbudsjettet.
  Vis mer
 • Torsdag 10. desember inviteres hele Bergen til et felles måltid for å feire Bergens 950-årsjubileum. Restaurantbransjen slår seg sammen med lokale musikere og inviterer til et felles festmåltid – både hjemme og på byens restauranter.
  Vis mer
 • 2020 har vært alt annet enn godt for veldig mange bedrifter. Men noe positivt har koronaen ført med seg: Pandemien har satt i gang en omstilling, og bedriftene har blitt mer digitaliserte.
  Vis mer
 • De siste 25 årene har verdiskapingen i Bergensregionen steget til himmels, og fire næringer pekes ut som fremtidige vekstnæringer.
  Vis mer
 • Understøttelseskassen, Bergen Næringsråds Fond for utdanning og Bergen Næringsråds Fond for sosiale formål har i 2020 delt ut kr 510 000,- til ulike formål.
  Vis mer
 • Satsinger på nye næringer som havvind og karbonfangst og -lagring, var «nye eksporteventyr» også for ti år siden.
  Vis mer
 • Vår jubileumsbok forteller Bergen Næringsråds historie, fra etableringen av Bergens Haandværkerforening 17. november 1845 og frem til i dag. Alt Bergen Næringsråd gjør baserer seg på samspill, da vår rolle er nettopp å samle aktører, drive 16 ressursgrupper, delta i utredninger og å arbeide tett opp mot politiske myndigheter.
  Vis mer
 • En undersøkelse utført for medlemmene i næringsforeningene i Vestland fylke viser at mer enn 50% i næringslivet forventer svakere resultat i 2020 enn året før, og utviklingen er verre enn forventet. Nedgangen skyldes mangel på kunder og manglende oppdrag. Noe av det mest kritiske er likevel at den siste krisepakken fra myndighetene kun treffer 17% av bedriftene i Vestland.
  Vis mer
 • Eiendomsteknologiklyngen Proptech Innovation er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. – Svært gledelig, sier styreleder Harald Schjelderup.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og Fana Sparebank har tildelt Framo AS Bærekraftsprisen for 2020. - Vi er veldig stolte, og det er en stor ære å motta denne prisen, sa CEO Martijn Bergink under utdelingen. - Framo er en tradisjonell industribedrift som har gått gjennom en stor omstilling og ligger ett skritt foran i det grønne skiftet, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Gratulerer med dagen! I dag feirer Bergen Næringsråd 175 år. Som styreleder Aslak Sverdrup sier i sin jubileumstale "Næringslivet har bidratt sterkt til utviklingen i byen og regionen. Mulighetene ligger foran oss, og de er mange. Vi skal utvikle ny teknologi basert på den ledende kompetansen vi har i vår region, og vise verden at det går an."
  Vis mer
 • I hvert fall frem til 23. november er det meste av kulturlivet i Bergen stengt ned grunnet stor lokal smitte av Covid-19. Så lenge regjeringen fastholder sitt krav om at et arrangementslokale må ha fastmonterte seter for å få lov til å slippe inn 200 publikummere vil store deler av kulturlivet forbli nedstengt selv om smittesituasjonen skulle bedre seg.
  Vis mer
 • - Handlingens tiår startet med tre kriser; oljekrise, koronakrise og klimakrise. Hvordan skal vi styrke norsk konkurransekraft fremover? Og utvikle grønne arbeidsplasser og eksportnæringer? - Vi er nødt til å raske på med det grønne skiftet, og for næringslivet på Vestlandet kan det bli et stort konkurransefortrinn, mener adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke.
  Vis mer
 • Spørjeundersøkingar frå hovudorganisasjonane og næringsråda viser at næringslivet framleis er hardt råka av koronapandemien og/eller oljeprisfallet.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og Skift var tirsdag 10. november konferanseHUB til ZEROs klimakonferanse og inviterte til debatt om noen av Vestlandets klimaløsninger innen havvind og hydrogen, som er helt sentralt i den grønne omstillingen.
  Vis mer
 • Astrid Hårstad er ansatt som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Hun kommer fra jobben som rådgiver for politisk og strategisk kommunikasjon i Kruse Larsen. Ansettelsen av Hårstad er første trekk i en offensiv forsterkning på bærekraft i Næringsrådet.
  Vis mer
 • Krav fra investorer, forbrukere og myndigheter øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Nå styrker Bergen Næringsråd sitt bærekraftsarbeid og lanserer et nytt menneskerettighetsinitiativ sammen med Raftostiftelsen.
  Vis mer
 • Næringslivet har samlet inn 134.000 kroner til kjøp av nettbrett til eldre på sykehjem i Bergen. Innsamlingsaksjonen kom i gang etter et initiativ fra Ressursgruppe Helse i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Vi ønsker å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. I den anledning deler Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank ut en Bærekraftspris hvert år.
  Vis mer
 • - Arbeidslivet må se mulighetene i mangfold på samme måte som bærekraft. Potensialet for at det blir lønnsomt er stort.
  Vis mer
 • Vestland internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut for 18. gang. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Sunnivaprisen deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj. Vi ønsker kandidater til prisen for 2020.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd kommenterer noen av de viktigste punktene for næringslivet i regionen i forslaget til neste års statsbudsjett.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd, Fana Sparebank og Bergen kommune lanserer «Folkets pris for FNs bærekraftsmål», og ønsker kandidater til årets pris.
  Vis mer
 • Stine Andreassen (29), gründer og daglig leder i Wide Assessment mottok den gjeve utmerkelsen som Årets unge ledertalent 2020 under Ledelseskonferansen i Bergen.
  Vis mer
 • Nye veier og Statens vegvesen er enige om at Ringvei Øst fremstår som et stadig viktigere veiprosjekt. –Dette er svært gode nyheter, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Vi ønsker Tsion Bruk velkommen til staben i Bergen Næringsråd. Hun skal jobbe med våre prosjekter Energilandet og Bergen Opportunity.
  Vis mer
 • Regjeringen går inn med 16,8 milliarder kroner til fullskala karbonfangst og -lagring. – Dette kan bety enormt mye for å redusere klimautslipp i industrien og skape fremtidens grønne arbeidsplasser, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • - Kun fire av Norges hundre største bedrifter kan dokumentere at de tilfredsstiller Paris-avtalen, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift Norge. Traineene i årets kull fikk på årets første samling bryne seg på en rekke utfordringer i hvordan de kan bidra til en grønnere verden.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd forventer at våre fylkespolitikere sørger for en raskest mulig innfasing av utslippsfrie hurtigbåter. Derfor kan de ikke følge fylkesrådmannens innstilling om at dette utsettes til 2028.
  Vis mer
 • Bedriftene i Bergensregionen har mer enn halvert flybruken i 2020. I 2021 forventer næringslivet økt flybruk, men betydelig lavere enn i 2019. Det viser en fersk undersøkelse Bergen Næringsråd har gjort i samarbeid med Avinor.
  Vis mer
 • Byrådet har denne uken vedtatt en lokal forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune. I forskriften er tatt inn forpliktelser som gjelder alle serveringssteder der mat og drikke inntas på stedet. Det er gjort eksplisitt i forskriften at dette også gjelder kantiner, inkludert bedriftskantiner.
  Vis mer
 • Det bergenske næringslivet har langt raskere enn ventet kommet tilbake til noe som ligner normalen.
  Vis mer
 • Nordmenn har akkurat no meir pengar ståande på kontoen sin enn normalt. Det gjev håp om at varehandelen vil klara seg gjennom hausten, seier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.
  Vis mer
 • Strukturplast på Sandane og Kiwi Kunnskapshuset på Stord gikk seirende ut av Mangfoldsprisens regionale kåring for Vestland og roses for måten de jobber med å integrere sine ansatte i norsk arbeidsliv på.
  Vis mer
 • 2,4% av vår økonomi er sirkulær, men dette kan økes til 45,8%, viser rapporten som Circular Norway la fram denne uken. I Bergen er vi godt i gang med å gjøre vår del av overgangen til et gjenbrukssamfunn.
  Vis mer
 • Over 1000 håpefulle søkte på en trainee-stilling gjennom Trainee Vest-programmet i vinter. Fredag var det kick-off for årets kull, og de 27 utvalgte er nå i gang med sitt år som trainee i en bedrift.
  Vis mer
 • Mer enn halvparten av bedriftene på Vestlandet forventer et økonomisk resultat i 2020 som er svakere enn i fjor. - Utviklingen er foruroligende, sier adm.direktør Marit Warncke.
  Vis mer
 • Digitaliseringen av næringslivet har skutt fart under koronakrisen. Nå lanserer Bergen Næringsråd to nye møteserier som skal bidra til å gi bedrifter et kompetanseløft.
  Vis mer
 • Teknologien er på plass, ulike fartøykonsept er testet, og interessen er stor. Det meste ligger til rette for å videreutvikle båttilbudet i Bergensregionen og samtidig etablere en båtrute i Bergen sentrum.
  Vis mer
 • Vi søker en engasjert og strategisk rådgiver med relevant erfaring fra næringslivet og/eller politikk til å løfte det næringspolitiske arbeidet i regionen.
  Vis mer
 • Vi søker en drivende dyktig rådgiver som kan være med å styrke laget innenfor bærekraftsarbeid og grønn forretningsutvikling ut mot næringsrådets medlemmer. I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike aktører vil du få mulighet til å videreutvikle ditt nettverk og bygge opp bevisstgjøring og tilrettelegging for et mer bærekraftig næringsliv.
  Vis mer
 • En annerledes arrangementshøst er i gang, og med fortsatt smitte i befolkningen tar vi nødvendige grep for å kunne tilby våre medlemer en fysisk arena for faglig oppdatering og nettverksbygging. Du skal føle deg helt trygg på at vi tar smitteverntiltak på det største alvor.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd er samarbeidspartner på 2030 programmet, og dermed er du invitert til å være en av de første til å ta en titt på det nye programmet hvor vi sammen innoverer for en fossilfri framtid.
  Vis mer
 • Regjeringens hydrogenstrategi ble presentert 3. juni. Bergen Næringsråds ressursgruppe Energi har gått igjennom strategien og er bekymret for at Norge taper terreng til andre europeiske land.
  Vis mer
 • Til tross for forsinket og forkortet rekruttering søkte rekordmange seg til talentprogrammet for innvandrere Bergen Opportunity. Av de 300 som søkte ble 46 kalt inn på intervju og 22 deltagere er nå valgt ut. - Det er nok den mest mangfoldige gruppen som har vært tilknyttet Bergen Næringsråd i vår 175 år lange historie. Deltagerne kommer fra hele verden med topp kompetanse for lokalt næringsliv og det offentlige, forteller prosjektleder i Bergen Næringsråd, Iver Neptali Belle-Ramos.
  Vis mer
 • Over noen måneder har vi stått i en ytterst krevende situasjon der godt lederskap har vært avgjørende. Vi ønsker å finne ledertalenter som har utgjort en forskjell. Adecco Norge og Bergen Næringsråd vil for tredje gang bidra med å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter.
  Vis mer
 • CO2-lagring, hydrogenproduksjon og andre initiativ på vestlandskysten skal ta Norge gjennom det grønne skiftet. Men da må kraftnettet i ytre strøk av Vestland bygges ut i et helt annet tempo enn i dag.
  Vis mer
 • Nærmere 70% av deltakerne har hatt karrierefremgang siden de ble valgt ut for ett år siden. - Mye av æren skal mentorene ha, sier prosjektleder for Bergen Opportunity , Iver Neptali Belle-Ramos i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Statsminister Erna Solberg la vekt på teknologi og kompetanse da hun møtte regionens toppledere i regi av Bergen Næringsråd. Hun utfordret samtidig lederne til å gå i front med å utvikle forretningsløsninger.
  Vis mer
 • Er din bedrift hardt rammet av koronakrisen, og trenger økonomisk hjelp til å tenke nytt rundt arbeidsoppgaver, ny teknologi eller satsing på nye markeder? Vestland Fylkeskommune deler ut 12,8 millioner kroner til bedrifter med lav aktivitet som følge av Covid-19 og oljeprisfallet.
  Vis mer
 • Gode pakker fra myndighetene har vært avgjørende for å berge næringslivet gjennom korona. Samtidig er det frykt for en konkursbølge utover høsten, og det vil være nødvendig med å forlenge tiltakene utover sommermånedene.
  Vis mer
 • Vil du bli bedre på digital markedsføring? Bergen Næringsråd tilbyr medlemmer gratis kurs som samtidig sikrer deg 15 studiepoeng.
  Vis mer
 • Det var med sorg vi mottok meldingen om Jan Anders Søylands bortgang. Med ham mistet vi en av fanebærerne i det bergenske næringsliv, og en fin representant for den viktige familiebedriftskulturen som Bergen er kjent for.
  Vis mer
 • Tiltakspakkene fra myndighetene holder bedriftene flytende og har hindret konkurser. Men ytterligere tiltak må til hvis vi skal unngå konkursras senere, viser en ny undersøkelse gjort blant Bergen Næringsråd sine medlemmer.
  Vis mer
 • Gjennom Trainee Vest programmet tilbyr nå Bergen kommune hele fem nye stillinger. - Utrolig positivt at kommunen er så fremtidsrettet og tar ansvar for å gjøre et vanskelig arbeidsmarked bedre for nyutdannede, sier prosjektleder for Trainee Vest, Stine Fjeldstad.
  Vis mer
 • - Hittil har ordningene vært for smalt innrettet, mener Ivar Vogt, leder i Ressursgruppe Kultur og opplevelse. - Det har i stor grad vært fokusert rundt billettinntekt og bortfall av dette, men uten mulighet for å få kompensert leverandørene. Leverandørene har heller ikke hatt mulighet til å søke direkte på sine tap. Dermed har regjeringen kun truffet en liten del av kulturnæringen.
  Vis mer
 • Det bør ikke ta mer enn to år å få på plass en ny reguleringsplan for Nygårdstangen. Det kan peke mot en åpningsfest for en byarena i 2025.
  Vis mer
 • Norwegian Cognitive Center starter opp aktiviteten og inviterer selskaper til samarbeid om prosjekter innenfor kunstig intelligens.
  Vis mer
 • - Vi må dele kunnskap og erfaringer om tiltak og få de gode løsningene til å skalere. Vestland kan ikkje bli plastfri. Men Vestland skal bli #Plastsmart, sier prosjektleder Elisabeth Skage i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • På tampen av rekrutteringsperioden er det svært gledelig at BIR Privat AS og Bergen kommune tilbyr nye traineestillinger fra høsten. Søknadsfrist er 15 juni.
  Vis mer
 • - Revidert nasjonalbudsjett inneholder mye bra, men på Vestlandet må vi nå sikre kompetansen som skal skape nye, bærekraftige arbeidsplasser. Derfor trengs det flere tiltak rettet mot offshore og maritim leverandørindustri, sier Marit Warncke.
  Vis mer
 • Ferske tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at ledere flest er positive til å ha en nær kollega med innvandrerbakgrunn. Nå starter jakten på gode kandidater til å vinne statens utmerkelse «Mangfoldsprisen 2020».
  Vis mer
 • Spørjeundersøkingar frå hovudorganisasjonane og næringsråda viser at næringslivet er hardt råka av koronapandemien og/eller oljeprisfallet. 70 % av verksemdene i Vestland som svara på NHOs medlemsundersøking i veke 18, har hatt lågare omsetnad veke 13-17 enn i fjor og nesten 1 av 3 har omsetnadssvikt på meir enn 50 %.
  Vis mer
 • De siste årene har flere oljeselskaper satt i gang ulike grønne prosjekter. Det gjelder både direkte investeringer i fornybar energi og tiltak for å redusere utslippene fra produksjonen. Disse prosjektene kan stoppe opp hvis ikke Stortinget sikrer gode rammevilkår, mener Bergen Næringsråd og dens ressursgruppe Energi.
  Vis mer
 • Flytrafikk, ekspressbusser og turbusser har parkert. Taxi og hurtigbåter har få passasjerer, og cruiseskipene og de utenlandske turistene kommer ikke før i 2021. Likviditet vil trolig bli en hovedutfordring for å komme på andre siden av koronastoppen.
  Vis mer
 • Synnøve Aksdal (37) ble valgt inn som nytt styremedlem i Bergen Næringsråd under Generalforsamlingen 28. april. - Jeg ser frem til å jobbe med spennende og viktige arbeidsoppgaver sammen med et fremoverlent styre i Bergen Næringsråd, sier hun.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon der pengene skal gå til kjøp av iPad på sykehjemmene i Bergen. Nettbrettene skal hjelpe beboere og pårørende til å holde kontakt med hverandre og redusere frykt og følelse av total isolasjon blant mange eldre.
  Vis mer
 • 40 bedrifter hadde i dag samling 2 i Sirkulærskolen. Mange tiltak er kommet på bordet, med alt fra å unngå emballasje til å opprette en materialbank for gjenbruk av byggemateriale, etablere en marin bioklynge og utfasing av engangsartikler.
  Vis mer
 • Mer enn noen gang er det viktig å bygge Vestlandet sammen! Mer enn noen gang er det viktig å stå sammen om å redde arbeidsplasser, skape verdier og bygge framtiden.
  Vis mer
 • - Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og skal styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Dataspillbransjen får 750 000 kroner fra kommunens krisepakke. Målet er å bli med i Innovasjon Norges «Arena»-program.
  Vis mer
 • Det har vore 46 konkursar i Vestland frå 01.03-15.04.2020, dobbelt så mange som i fjor. Koronakrisa er mest utfordrande for reiseliv, hotell og restaurant og kultur, medan oljeprisfallet særleg råkar bransjane energi og maritim. Låg kronekurs er mest utfordrande for varehandel/detalj/engros, truleg som følgje av høgare priser på importerte varer.
  Vis mer
 • I et nært samarbeid mellom myndigheter og næringsliv må vi finne løsninger for å gjøre det unormale til det normale. Det er på tide å åpne opp igjen og bruke byen vår.
  Vis mer
 • Ni av ti bedrifter i Vestland fylke oppgir at koronapandemien medfører store konsekvenser for dem, viser en ny undersøkelse. Om situasjonen varer i to til tre måneder, vil tilstanden være kritisk i mer enn halvparten av bedriftene.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd har lagt bak seg et innholdsrikt 2019. I vår Årsrapport kan du lese mer om våre aktiviteter, prosjekter og initiativ for næringslivet i vår region.
  Vis mer
 • - Vi er glad for at byrådet har kommet næringslivet i møte på flere viktige områder, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd er svært glad for nyheten om at det i regjeringens siste krisepakke ligger milliardstøtte til ny grønn næringsutvikling. Dette kan skape stor verdiskapning og nye arbeidsplasser i vår region.
  Vis mer
 • Regjeringen la frem to nye tiltakspakker fredag. – Positivt og som ventet, men det er fortsatt stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål for alle som nå er rammet, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Direkte driftsstøtte er det eneste som nå kan forhindre konkurser i hopetall. Små og mellomstore bedrifter har stengt dørene etter pålegg fra myndighetene. Med null omsetning og ubetalte regninger er de sjanseløse til å klare seg gjennom krisen.
  Vis mer
 • Alle oppstartede og planlagte bygg- og vedlikeholdsprosjekter i regi av Vestland videreføres. Dette er en av flere positive konklusjoner etter et møte mellom fylkeskommunen og næringsorganisasjoner i Vestland fylke.
  Vis mer
 • Fjerning av eiendomsskatt, bompengekutt og tilskuddsordning for de minste bedriftene står på næringslivets ønskeliste til Bergen kommune.
  Vis mer
 • I vår undersøkelse i forrige uke kom kulturbransjen ut med størst fare for å gå konkurs, med 33 prosent. I en ny undersøkelse denne uken har tallet steget til 40 prosent, og 10 prosent sier de allerede er der.
  Vis mer
 • Du må ha krefter til å holde hodet kaldt i lang tid fremover.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd arrangerer medlemsmøte på onsdag som webinar. Oljefondet, Norfund, NHH og flere av våre regionale finansaktører stiller på møtet om ansvarlig forvaltning og bærekraft.
  Vis mer
 • Statens vegvesen kom i går med sine innspill til Nasjonal Transportplan.
  Vis mer
 • En undersøkelse gjennomført blant en rekke bedrifter i Vestland fylke viser at åtte av ti har gjennomført eller planlegger å gjennomføre permitteringer. Hver tredje bedrift frykter konkurs om situasjonen varer lenge.
  Vis mer
 • Ingen av oss var forberedt på konsekvensene av Korona-pandemien. Den angår oss alle, men utfordrer ikke minst lederne blant oss.
  Vis mer
 • Kriseforliket i Stortinget sikrer bedre ordninger for frilansere, selvstendige næringsdrivende og de med lavest inntekt. Det gir også en forbedring i tiltak rettet mot næringslivet.
  Vis mer
 • Regjeringen la fredag frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner. Flere tiltak må til for å redde arbeidsplasser og unngå konkurser, mener Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Vi står midt i en krevende tid, hvor vi sammen må ta godt vare på hverandre. Bergen kommune har fått endel bekymringsmeldinger knyttet til trengsel i en del butikker, varehus osv, og gjør oppmerksomme på at kommunen nå har vedtatt et tillegg til Bergens forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke spredning av Koronasmitte.
  Vis mer
 • Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd stenger kontoret som følge av at det er påvist koronavirus hos en ansatt i organisasjonen. Den ansatte har moderate symptomer og helsetilstanden er god. Kunder av Bergens Handelskammer bes benytte våre elektroniske tjenester.
  Vis mer
 • I forbindelse med at Bergen Næringsråd er satt i karantene, må de manuelle tjenestene til Bergens Handelskammer utføres på en annen måte.
  Vis mer
 • Nærmere 300 bedrifter har svart på Bergen Næringsråds undersøkelse om konsekvensene av koronaviruset.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd tar koronahensyn og utsetter møter
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd tar flere grep for å redusere smittefaren på arrangementer etter anbefalinger fra et møte med Bergen kommune. Internasjonalt Karrieretorg utsettes til høsten, og hygienetiltakene på frokostmøtene strammes inn.
  Vis mer
 • 60 unge ledere i sjømatbransjen var samlet på Young Leadership Summit (YLS) i Bergen denne uken.
  Vis mer
 • Bergen kommune, Bergen Næringsråd og UiB utsetter sin planlagte delegasjonsreise til Kina 16.-24. juni.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd feirer 175 års jubileum i 2020. Nå skal historien skrives.
  Vis mer
 • Internasjonalt karrieretorg er en enorm mulighet for bedrifter som søker ny kompetanse. Her kan du finne spennende mennesker fra hele verden som kan bringe nye perspektiver og internasjonal erfaring inn i din organisasjon.
  Vis mer
 • Næringslivet trenger forutsigbarhet, fremkommelighet og fjerning av flaskehalser. Derfor prioriterer vi E16/Bergensbanen, E 39, Byvekstavtalen og Sotrasambandet.
  Vis mer
 • En byarena i Bergen sentrum kan stå ferdig om fem år. Det handler ikke om penger, men om politisk vilje.
  Vis mer
 • 40 ungdomskoleklasser i Bergen har til nå fått besøk av prosjektet Energilandet. For klasse 9A på Slåtthaug ungdomskole ble en skoledag i "energiboblen" både tankevekkende og lærerik.
  Vis mer
 • - Vi treng å vere ein del av eit stort og kompetent nettverk, seier Kristine Røyrvik i Kvinnherad Næringsservice. Ho tar med seg 90 medlemsbedrifter inn i Næringsalliansen i Hordaland.
  Vis mer
 • Det går svært bra i næringslivet i Vestland fylke. Skal trenden fortsette, har bedriftene ett ønske som er viktigere enn noe annet: Tilgang på kompetent arbeidskraft.
  Vis mer
 • Kapasiteten i Grieghallen er så sprengt at det går utover kulturtilbudet i byen. Adm. dir. Olav Munch opplever ofte å måtte takke nei til musikaler, forestillinger og andre store produksjoner pga kapasitetsmangel. Nå håper de på å få realisert drømmeprosjektet «Griegkvartalet».
  Vis mer
 • Byvekstavtalen vil tilfører 13 mrd kroner og bidra til at regionen når nullvekstmålet. Dette er gratis penger vi ikke kan si nei til.
  Vis mer
 • Hvordan vi skal samarbeide til byens beste, men også saker der næringslivet stiller krav, var på agendaen da styret og administrasjonen i Bergen Næringsråd møtte det nye Byrådet og alle rådgiverne.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd ga innspill til en rekke viktige tema da styret og administrasjonen møtte Hordalandsbenken.
  Vis mer
 • I et felles løft fra næringsliv og det offentlige skal innvandrertalenter på Vestlandet nå nye høyder. Et strategisk viktig prosjekt, sier Aslak Sverdrup, styreleder i Bergen Næringsråd og mentor.
  Vis mer
 • Vil du ha en myk overgang fra studentlivet til arbeidslivet? Les hvordan Kåre Hartlapp Lærum (26) og Natthaphorn Hansen (26) kickstartet karrieren hos Trainee Vest.
  Vis mer
 • AqKva flyttet frå Stord til Bergen for tre år siden. Med nær 600 deltakere er AqKva den overlegent største havbrukskonferansen i Norge.
  Vis mer
 • I Bergen bygges det boliger som barnefamiliene ikke vil ha. Nye dele- og sambruksløsninger kan være en del av løsningen.
  Vis mer
 • Denne våren er det Welat Akman Westrheim og Tina Totland Jenssen som skal ha praksis hos oss i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Til tross for frykt for konsekvensene av handelskrig, Brexit og politisk uro, er det ingen store svarte skyer på himmelen for 2020. Ekspertene tror at moderat vekst fortsatt vil prege utviklingen både globalt og i Norge.
  Vis mer
 • Rambøll Bergen fyller 100 år i år og benytter jubileumsåret til å bli ny hovedsamarbeidspartner i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Det er seks år siden vår forrige store delegasjonsreise til Kina. En frihandelsavtale mellom landene våre er ventet å komme på plass i løpet av 2020 og vil bli Norges viktigste handelsavtale utenfor Europa. Nå samler regionen krefter og organiserer en ny stor delegasjon til verdens største økonomi.
  Vis mer
 • Vis mer
 • Er du klar for et spennende år som gir deg en knallstart på arbeidskarrieren din? Rekordmange ledige trainee-stillinger ute nå. Søknadsfrist 3. februar.
  Vis mer
 • Ragnhild Janbu Fresvik briljerer med sin faglige kunnskap og er en tydelig stemme for det grønne skifte og bærekraftige forretningsmodeller. Hun har hatt en kometkarriere fra forretningsutvikler til konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, og ble i dag tildelt den 20. Sunnivaprisen i rekken.
  Vis mer
 • - Det har skjedd mer på bærekraft de siste 10 månedene enn de siste 10 årene, sa næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd Atle Kvamme. Samtidig er vi helt i starten av arbeidet med bærekraft, og det viser i resultatene som PwC kunne presentere på frokostmøtet i dag.
  Vis mer
 • Det er en ulykke for Bergen å legge banen utenfor byens sentrumskjerne.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd slår sammen ressursgruppene Fornybar og Energi sammen til en gruppe. Målet er å bruke kompetansen i hele energibransjen til å skape nye arbeidsplasser.
  Vis mer
 • To av ressursgruppene våre legger hodene i bløt for å skape en grønnere, smartere og bærekraftig by. Målet er å ha en konkret plan før sommeren.
  Vis mer
 • NB: Reisen er utsatt. Det er seks år siden vår forrige store delegasjonsreise til Kina. En frihandelsavtale mellom landene våre er ventet å komme på plass i løpet av 2020 og vil bli Norges viktigste handelsavtale utenfor Europa. Nå samler regionen krefter og organiserer en ny stor delegasjon til verdens største økonomi.
  Vis mer
 • Drømmer du om å jobbe med eventer, musikk, sceneproduksjon eller festivaler? Våren 2020 kan du melde deg på kurset «Eventledelse» på BI og bli med Festspillene på å lage et arrangement med studentmiljøet som målgruppe.
  Vis mer
 • Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for den videre utviklingen av byen, regionen og bedriftene våre. Vi oppfordrer derfor nå bedriftene til å åpne dørene for studentene våre gjennom sommerjobber.
  Vis mer
 • Lingalaks er i vekst og blir ein sterkare motor i næringslivet i regionen. No blir det familieeigde lakseselskapet ny hovudsamarbeidspartnar i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Det er med sorg vi har mottatt melding om Kjell Mobergs bortgang.
  Vis mer
 • Årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på agendaen, samtidig som de er åpne om hvor det er behov for forbedringer. Vinneren er en stor inspirasjon for andre virksomheter, mener juryen
  Vis mer
 • 15.11: Følg vår Årskonferanse "Den perfekte storm" direkte her
  Vis mer
 • 50 ungdommer entret scenen i en klimademonstrasjon under åpningen av Bergen Næringsråds Årskonferanse. Ingen i salen er uberørt av de unges budskap.
  Vis mer
 • Jordomseilingen «One Ocean» og Haakon Steinar Vatle ble hyllet på Årsmiddagen. I halvannet år skal Statsraad Lehmkuhl reise jorden rundt og sette FNs bærekraftsmål på agendaen.
  Vis mer
 • Hederstegnet er Bergen Næringsråds høyeste utmerkelse. For å motta hederstegnet må en av våre tillitsvalgte ha nedlagt en arbeidsinnsats langt utover det vi kan forvente.
  Vis mer
 • Juryen fikk inn et tyvetalls nominasjoner til den aller første «Folkets pris for FNs bærekraftsmål». Prisen er opprettet for å løfte frem og anerkjenne det fantastiske, frivillige engasjementet som finner sted i byen vår. Fire finalister ble utvalgt av juryen, deretter er det folket selv som har stemt opp årets vinner.
  Vis mer
 • Tizir Titanium & Iron mottok Hordalands internasjonaliseringspris Villsauen. Hjørnestensbedriften i Hardanger produserer hvite pigmenter og støpejern som sendes til hele verden.
  Vis mer
 • Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deltok i går på et åpent medlemsmøte i Bergen Næringsråd. Han varsler at alle trafikklysets tre farger tas i bruk når årets julegave til oppdrettsselskapene sendes ut.
  Vis mer
 • Når Hordaland og Sogn og Fjordane finn kvarandre i eitt fylke, må næringslivet gjere det samme. Verksemder og organisasjonar i Vestland fylke har svært mykje til felles, viste ei samling i Førde denne veka.
  Vis mer
 • Nå kan du være med å avgjøre hvem av de fire finalistene som skal motta «Folkets pris for FNs bærekraftsmål» og 100.000,- kr til sin organisasjon under årets nattevandring 16. november. Du kan stemme frem til 15. november kl 12.00.
  Vis mer
 • Toppledergruppen Progressio samler seg for å styrke «Havbyen Bergen».
  Vis mer
 • Fagbrev-pilot skal gi ny kompetanse og motvirke sosial dumping i frisørbransjen. Piloten vil de ta ut på landsbasis, hvis de lykkes.
  Vis mer
 • Kulturbudsjettet fremstår som en berg- og dalbane for Bergen. Samtidig som det satses friskt på kreativ teknologi, vender regjeringen ryggen til våre viktigste norske nasjonalskatter og kulturarv.
  Vis mer
 • Sunnivaprisen deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj. Vi ønsker kandidater til prisen for 2019.
  Vis mer
 • Bergen Filharmoniske Orkester topper laget med Leif Ove Andsnes og spiller to spektakulære konserter i Beijing og Shanghai neste år. Turneen er en del av en stor delegasjon fra nærings- og kulturliv, samt fra forskning og det offentlige.
  Vis mer
 • I ei undersøkelse gjort av ressursgruppe for kultur og kreativ næring i fjor kom det fram at det finst eit behov for utdanningstilbod innan kreativ næring i Bergen. Ressursgruppa har derfor tatt initiativ til dialog med Handelshøgskulen BI om opprettinga av eit bachelorprogram innan kreativ næring i Bergen.
  Vis mer
 • Kjenner du noen som brenner for bærekraftsmålene, og gjør det lille ekstra for de rundt seg og samfunnet vi lever i? Nominér enkeltpersoner eller en frivillig organisasjon og de kan vinne 100 000 kr!
  Vis mer
 • The Ocean ble en strålende manifestasjon av havbyen Bergen. Mer enn 400 deltakere fikk se og høre at våre blå næringer – sjømat, energi, subsea og shipping – er i verdensklasse.
  Vis mer
 • I 2019 og 2020 er det et stort mangfold av karrieredager for studenter i Bergen. Her er det gode muligheter for bedrifter å møte fremtidige arbeidssøkere.
  Vis mer
 • Olav Thon kom til Bergen og fikk politiske løfter om en byarena i sentrum. Nær sagt alle partiene går nå inn for en rask prosess og byggestart snarest mulig.
  Vis mer
 • Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande lanserte regjeringas nye dataspelstrategi for perioden 2020-2022 i Bergen. Strategien tyder på at regjeringen satsar på spillbyen Bergen.
  Vis mer
 • Hordalands internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut under Bergen Næringsråds Årskonferansen 15. november. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Alle toppkandidatene Bergen stilte i dag til debatt hos Bergen Næringsråd. Før det braket løs med dueller på scenen, fikk partitoppene ett minutt til å svare på hva som er dere viktigste næringspolitiske enkeltsak.
  Vis mer
 • Alle toppkandidatene i Bergen vil jobbe for en blå bybane, implementere bærekraftsmålene og innføre nullutslippssoner i Bergen sentrum. Bybane, bompenger, eiendomsskatt og åpning for private aktører i kommunal sektor skiller partiene.
  Vis mer
 • I følge Virkes rapport om handel og turisme i sentrum opplever næringslivet i Bergen at kommunen ikke hører etter eller legger til rette. Stavanger kan skilte med langt bedre tall.
  Vis mer
 • Rambøll presenterte sin rapport «Bedre byer» på Bergen Næringsråds møtearena. Hva skal til for at Bergen er attraktiv? Hva vil man ha for å bo i Bergen?
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen Filharmoniske Orkester planlegger en delegasjonsreise i forbindelse med orkesterets Kinaturnè 19-26 juni 2020.
  Vis mer
 • Rekordmange søkte på en trainee-stilling gjennom Trainee Vest-programmet i vinter. Torsdag var det kick-off for årets kull, og de 28 utvalgte er nå i gang med sitt år som trainee i en bedrift.
  Vis mer
 • Velkomen til Jakop Kjellstad og Jakob Monsen Hjelmeland som våre nye studentpraktikantar i Bergen Næringsråd denne hausten!
  Vis mer
 • Bybanen legger til rette for en helt ny og moderne bydel på Mindemyren. Dette var det bred enighet om på dagens frokostmøte hos Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Se intervju med alle topplederne som presenterte tall på Hordaland på Børs i går.
  Vis mer
 • Sjømatselskapene i bergensregionen tjener fortsatt gode penger, til tross for noen litt svakere resultater.
  Vis mer
 • Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, gleder seg over at bærekraft var et gjennomgående tema på Arendalsuken 2019.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds adm. direktør Marit Warncke deltar i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling.
  Vis mer
 • Næringslivet i Bergensregionen går bra, og det er stor tro på en positiv utvikling også i 2020. Det viser en ny kartlegging som Bergen Næringsråd har utført hos sine medlemmer.
  Vis mer
 • - Bærekraftsmålene hadde et langt større fokus under Arendalsuken i år enn tidligere. Likevel er det ingenting som tyder på at Norges utslipp minker, konstaterer adm. direktør i Skift, Bjørn Haugland.
  Vis mer
 • I anledning Arendalsuka fikk Bergen Næringsråd laget et magasinbilag om Havbyen Bergen. Bilaget ble distribuert med Dagens Næringsliv 12. august.
  Vis mer
 • Anbudsfrist for å drifte togstrekningen Bergen-Oslo var 1. august. Signér oppropet fra næringslivet om et bedre nattogtilbud.
  Vis mer
 • Siden mars har BKK fått en hjelpende hånd igjennom praksisordningen Fra flyktning til ressurs. Det resulterte i videre engasjement og sommerjobb for Adnan Saleh.
  Vis mer
 • Bærekraftsprisen 2019 vil deles ut under årsmiddagen til Bergen Næringsråd i samarbeid med Fana Sparebank fredag 15. november 2019. Nå har vi åpnet for nominasjoner.
  Vis mer
 • Onsdag 19. juni skal en av de viktigste sakene i lokalpolitikken behandles i Bergen bystyre, kommuneplanens arealdel (KPA). Denne planen bestemmer hvor og hvordan vi kan bygge byen vår. Planen blir etter alt å melde vedtatt. Det burde den ikke.
  Vis mer
 • Digitaliseringsministeren fikk se verdensledende medieteknologi og samtidig en oppdatering på fruktbart samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og akademia da han besøkte Bergen
  Vis mer
 • I perioden 2021-2023 planlegger Statsraad Lehmkuhl å gjennomføre sin første jordomseiling noensinne og Bergen Næringsråd går inn som partner. – Dette kommer til å bli en fantastisk reise og manifestasjon av hvordan tilstanden i havet er, men også hva vi kan gjøre med det, sier adm. direktør Marit Warncke.
  Vis mer
 • Verden går tom for ressurser. Fremtidens næringsliv må være sirkulært.
  Vis mer
 • Mentorprogrammet for innvandrertalenter mottok 250 søknader og nominasjoner på to uker. Nå er 20 deltagere valgt ut.
  Vis mer
 • Det var god stemning i Grieghallen da 450 deltagere fra 102 ulike nasjoner møtte opp på årets Internasjonale karrieretorg.
  Vis mer
 • Erik Samsonsen (34), leder for Atea i Bergen, mottok den gjeve utmerkelsen som "Årets unge ledertalent" under ledelseskonferansen i Bergen.
  Vis mer
 • Vi er en aktiv medlemsorganisasjon med mange jern i ilden og med mange spennende prosjekter på gang. I vår årsmelding finner du ut hva!
  Vis mer
 • Aslak Sverdrup ble valgt til ny styreleder på dagens generalforsamling i Bergen Næringsråd. Samtidig ble fire nye medlemmer valgt inn i styret.
  Vis mer
 • Årets vinner av SPIR-prisen har ingen konkurranse og vil elektrifisere fritids- og proffbåtsegmentet med motorer på 100HK-900HK.
  Vis mer
 • Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. Mer enn 30 regionale ledere møtte Finans Norge for å diskutere hvordan.
  Vis mer
 • THE OCEAN er en ny felles møteplass for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling på tvers av de blå næringene. THE OCEAN skal være en årlig begivenhet og første samling blir i Bergen 17. september 2019.
  Vis mer
 • Bergen har et yrende spillmiljø som få kjenner til, og nå melder en samlet spillbransje seg inn i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Nytt mentorprogram skal få frem flere talenter med innvandrerbakgrunn. Bidra ved å nominere en deltager eller delta som mentor!
  Vis mer
 • Dongeribukser blir til hus, bibliotek låner ut leker og verktøy, 90% av bygg kan gjenbrukes, spiselig mat fordeles til trengende, og boss blir til varme.
  Vis mer
 • Sjømatbyen Bergen hadde halta stygt om ikkje det var for sjømatverksemdene i kystkommunane kring byen. På Bømlo finn vi Bremnes Seashore, ein av dei verkelege pionerane.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd deltar på stor næringskonferanse i slutten av oktober. Norway-Asia Business Summit samler hav- og energibransjen til tredagers toppledertreff med asiatisk næringsliv.
  Vis mer
 • Bedriftene i Bergen har et skrikende behov for mer digital kompetanse. – Regionen vår er full av spennende jobber og prosjekter. Her er det mange muligheter for de med rett kompetanse, sier Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Amalie Espedal (28) tar et masterprogram i medier og kommunikasjon, og nå skal hun bruke denne kompetansen som praktikant her hos oss.
  Vis mer
 • Den verdensledende batteriprodusenten Corvus Norway og arbeidsmarkedsbedriften Grønneviken AS, har inngått avtale om produksjonssamarbeid til Corvus sin nye batterifabrikk i Bergen.
  Vis mer
 • Alle medlemsbedriftene og organisasjonene som deltar på Trainee-programmet anbefaler andre virksomheter å bli med på Trainee Vest-programmet. Torsdag var den store rekrutteringsdagen i DNBs lokaler i Solheimsviken.
  Vis mer
 • Etter fem uker i praksisplass hos Fana Sparebank er det ikke bare norsk egenskapene som har forbedret seg for Motuma Grabe.
  Vis mer
 • Sist tirsdag var mer enn 60 unge talenter fra sjømatnæring fra hele verden samlet på Young Leadership Summit (YLS), en egen samling for de unge på den globalt ledende konferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) i Bergen.
  Vis mer
 • Sjeldne strikkeferdigheter fant veien fra Syria til Dale of Norway i Vaksdal da Mustafa fikk praksisplass i bedriften.
  Vis mer
 • «Jeg ble positivt overrasket over tilbudet og hvor uproblematisk det var å finne en praktikant; allerede en uke etter vi tok kontakt hadde vi intervjuet Rana og bestemt arbeidstider og få dager etterpå var hun i gang», sier Anette.
  Vis mer
 • Det er ikke uten grunn at flere og flere bedrifter ønsker mangfold velkommen inn i virksomheten. På Internasjonalt Karrieretorg legges det til rette for at denne positive trenden sprer seg.
  Vis mer
 • Nå kan du tipse om kandidater som fortjener prisen Årets ledertalent i Bergensregionen.
  Vis mer
 • Hvor og hvordan skal vi bygge fremtidens bærekraftige Bergen? Dette var et sentralt tema da Bergen Næringsråd møtte byråd Anna Elisa Tryti og hennes fagfolk til diskusjon.
  Vis mer
 • HVL studenter digitaliserer Bergen Legevakt i håp om å bekjempe urettferdig behandling av rusmisbrukere.
  Vis mer
 • Det var trangt om plassen da PropTech Innovation, byens aller ferskeste klynge, presenterte seg på Bergen Næringsråds møtearena denne uken.
  Vis mer
 • Tryg har tatt i mot 4 traineer de siste årene fra Trainee Vest, Bergen Næringsråds traineeprogram. Både arbeidsgiver og traineer er godt fornøyde med ordningen.
  Vis mer
 • Velkommen til Sophie Dicko (25) og Sara Gagné Knudsen (22) som våre nye studentpraktikanter for denne våren!
  Vis mer
 • Den nye regjeringsplattformen skisserer et stort antall næringstiltak og vilje til å utrede nye. Dette er positivt.
  Vis mer
 • Lederne for de viktigste studentforeningene i Bergen mener lokale arbeidsgivere er for lite synlig. Derfor tar Bergen Næringsråd initiativ til en ny ressursgruppe som skal bidra til å styrke kontakten med det lokale arbeidslivet.
  Vis mer
 • Byrådet vil bidra til at det bygges en byarena i sentrum – så sant det er mulig. Dette var én av flere nyheter som ble presentert på Bergenskonferansen.
  Vis mer
 • Politisk uro og nedgang i aksjemarkedene preger inngangen til 2019. Det preget også innleggene fra ekspertene på møtet om finansielle utsikter for året.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds mentorprogram for unge kvinnelige rådgivere videreføres i 2019 etter solide tilbakemeldinger fra deltagerne.
  Vis mer
 • Etter relanseringen av Bergen Næringsråds nettverk for unge i næringslivet har 168 nye medlemmer meldt seg inn. Nå overtar Lorentz Sveen Tvedt som ressursgruppeleder for Bergen UP.
  Vis mer
 • Ledige trainee-stillinger i Trainee Vest for 2019/2020 er nå publisert.
  Vis mer
 • Aktører fra industri og forskning var samlet da Bergen Næringsråd inviterte til rundebordsamtale om karbonfangst, lagring og utnyttelse under NORCE-seminar.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd har også i år jobbet med en rekke viktige næringspolitiske saker.
  Vis mer
 • Politisk redaktør i Bergens Tidende Frøy Gudbrandsen ble i dag tildelt Sunnivaprisen for 2018.
  Vis mer
 • Jakten på riktig kompetanse står høyt på listen for mange av våre medlemmer. Trainee Vest er vårt regionale traineeprogram - et tiltak for å beholde de beste talentene i vår region, og sikre ny rekruttering av talenter til Bergensområdet.
  Vis mer
 • Årets kull i Trainee Vest er godt i gang med sitt utviklingsprogram, og forrige ukes samling omhandlet psykososialt arbeidsmiljø, stress og hersketeknikk.
  Vis mer
 • Byggmax på Midtun er første bedrift til å tilby praksisplass i kampanjen "Fra flyktning til ressurs". Nå står bedriftene i kø for å bli med i inkluderingsdugnaden.
  Vis mer
 • Torsdag ble 144 svenner fra 27 ulike fagfelt tildelt sitt bevis på at de er klare for arbeidslivet. - Det er en glede å få feire en ny generasjon fagarbeidere og deres nærmeste med en så høytidlig og historisk seremoni, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke.
  Vis mer
 • Den momsfrie grensa på 350 kroner for netthandel fjernes fra 1. januar 2020. – Vi er svært fornøyd. Nå får norsk næringsliv mulighet til å konkurrere på like vilkår med utenlandske aktører, sier næringspolitisk rådgiver Stig Ryland i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Bergensselskapet Dirtybit ble under årsmiddagen fredag tildelt Hordalands Internasjonaliseringspris Villsauen.
  Vis mer
 • Grieg Gruppen ble tidenes første vinner av Bærekraftsprisen. - Vi har et ønske om å løfte frem de virksomheter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell, sier adm. direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke. - Her er Grieg Gruppen et stort forbilde.
  Vis mer
 • Tradisjonen tro hipser Bergen Næringsråd noen som fortjener en ekstra oppmerksomhet under Årsmiddagen. På bergensk betyr "å hipse" det å løfte noen opp og fram i lyset og gi ros og anerkjennelse. I år var det Knut Ulveseth, Fløyen og Bergen Skog- og Treplantingsselskap som mottok velfortjent hyllest.
  Vis mer
 • Hvert år på vår stiftelsesdag 17. november deler Bergen Næringsråd ut støtte til utdanning og til sosiale formål fra våre ulike fonds og legater.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds Årskonferanse og Årsmiddag 2018 er nå historie, og vi håper at våre over 600 deltakere fant ny inspirasjon og skapte nye gode relasjoner.
  Vis mer
 • -Jeg er en deprimert mann med et smilende fjes. Jørgen Randers mener overbefolkning, økte forskjeller mellom folk, og Kinas rolle i verdensøkonomien er de mest avgjørende faktorene for fremtidens klima.
  Vis mer
 • -40% av livet i havet har forsvunnet de siste 40 årene og det er bekymringsfullt å se hvordan vi behandler havet, sier Nina Jensen som i fjor sluttet som WWF-sjef for å lede Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.
  Vis mer
 • Sir David Attenborough mottar ærespris fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank for enestående global kunnskapsformidling som naturverner og formidler av kunnskap om verden til mennesker.
  Vis mer
 • Katrine Trovik er ny leder for Ressursgruppe Finans. Trovik er plassjef for DnB i Bergen, og overtar som leder i ressursgruppen etter Anders Skjævestad.
  Vis mer
 • Elin Sarai blir ny leder for Ressursgruppe Mangfold og inkludering og erstatter dermed Kathleen Mathisen som leder av gruppen.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd møtte denne uken statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo. Temaet for møtet var et felles ønske om en forenklet forvaltning av havbrukssektoren.
  Vis mer
 • På vår stiftelsesdag 17. november lyser vi opp Skansen og lager Bergens vakreste nattevandring for FNs bærekraftsmål.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og Fana Sparebank lanserer Bærekraftsprisen 2018. Målet med prisen er å få flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden.
  Vis mer
 • Søndag 7. oktober var det president-og parlamentsvalg i Bosnia-Hercegovina. Vår studentpraktikant Marie Fløystad Dahl har vært valgobservatør i landet der etniske skillelinjer, økonomiske utfordringer og lav tillit til staten preger det politiske landskapet.
  Vis mer
 • Regjeringens budsjett for 2019 er forutsigbart. Budsjetter understreker at regjeringen er fornøyd med utviklingen i Norge, og det viktigste er å videreføre tidligere satsinger, oppsummerer næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.
  Vis mer
 • Hvordan får du fart på bedriften din? Hva kreves av en god leder, og hvordan får du det aller beste ut av dine ansatte? Dette er noen av temaene som diskuteres i vårt nye lederprogram «God Butikk».
  Vis mer
 • - Arbeidslivet er den beste læringsarena for å lære språk og norsk arbeidskultur. Bergen Kommune har nå lagt til rette for at det er enkelt og kostnadsfritt å gi en flyktning praksisplass. Jeg håper næringslivet åpner dørene sine slik at vi sammen kan gjøre veien fra stønadsmottager til arbeidstager langt kortere, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Hordalands internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut under Årsmiddagen 16. november. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Bergen Havn og BKK etablerer felles selskap for å bygge landstrømanlegg i Norges største cruisehavn innen 2020.
  Vis mer
 • -Det er foruroligende at Bergen kommune ønsker å foreta en betydelig økning i eiendomsskatten for næring. Skatteøkningen vil medføre at byrådet gjør det dyrere å eie og drive virksomhet i Bergen enn i nabokommunene, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • SPIR-prisen for 2018 er tildelt Flying Foil. Prisen ble delt ut under konferansen Nuwave i Grieghallen i dag.
  Vis mer
 • Fjordkraft krever at selskapets leverandører blir klimanøytrale innen 2019. Nå får initiativet internasjonal oppmerksomhet.
  Vis mer
 • Vi utlyser legater innenfor utdanning og sosiale formål. Søknadsfrist er 15. oktober.
  Vis mer
 • Siri Kalvig er satt til å forvalte milliardene i det nye statlige fornybarfondet. På onsdag møter hun næringslivet i Grieghallen.
  Vis mer
 • Det ligger et historisk sus over Bergen Næringsråds nyansettelse av Ole Reinert Berg-Olsen.
  Vis mer
 • Bergen Offshore Wind Centre vart offisielt opna torsdag 13. september. For Universitetet i Bergen er dette eit stort samfunnsoppdrag, seier universitetet sin energidirektør.
  Vis mer
 • Avinor mener Norge kan bli først i verden med elektriske fly i vanlig rutetrafikk.
  Vis mer
 • BIR vurderer å utvikle fangstanlegg for CO2 i Rådalen. Prosjektet kan skape en ny grønn industri i Bergen.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd ønsker Marie Fløystad Dahl og Magnus Nordahl Røtnes velkommen som nye studentpraktikanter høstsemesteret 2018!
  Vis mer
 • - Man må tørre å bruke penger! mener adm. direktør i Fjordkraft Rolf Barmen. Både i gode og dårlige tider er det nødvendig å bruke penger og investere ifølge Barmen.
  Vis mer
 • Administrerende direktør Simen Lieungh trekker frem moderne utstyr, kompetente ansatte og digitalisering som grunner til at Odfjell Drilling har gjort det godt de siste årene.
  Vis mer
 • 1200 nyutdannede søkte seg til traineebedriftene i regionen. Denne uken har 29 traineer kick-off med Trainee Vest.
  Vis mer
 • Statsraad Lehmkuhl er arena for politikk, debatt og nettverksbygging under Arendalsuka. Havbyen Bergen viser seg frem fra sin beste side.
  Vis mer
 • De 10 kandidatene som kan vinne SPIR-prisen 2018 er nå klare. Kandidatene spenner fra gardiner som produserer strøm til utbygging av ren fornybar energi i Afrika.
  Vis mer
 • Give a Job kickstarter inkluderingsdugnaden i Bergen 17. september.
  Vis mer
 • Smartere transport er ett av temaene på programmet for årets utgave av Bergen Næringsråds Transport- og logistikkdag 12. september.
  Vis mer
 • Kapitaltilgangen for norsk næringsliv er jevnt over god, men flere incentiver er nødvendig for å styrke rammevilkårene for nye selskaper i vekst. Det er konklusjonen til en arbeidsgruppe i regi av Bergen Næringsråd som leverer høringsuttalelse til Kapitaltilgangsutvalget rapport.
  Vis mer
 • Forvaltningen av havbruksnæringen kan gjøres enklere og bedre. Det fortalte fiskeriminister Per Sandberg da han besøkte Bergen Næringsråd denne uken.
  Vis mer
 • Tirsdag 5. juni fylte mobilitetsaktøren Keolis opp en hel Bybanevogn med jobbsøkende kvinner og tok dem med til Kokstad depot for tidenes rekrutteringsdag. Der fikk alle mulighet til å prøve seg bak kjørespaken i førerhuset.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd var i dag vertskap for den kinesiske handelsminister Fu Ziying og hans delegasjon. Ministeren åpnet for tettere samarbeid, og bedrifter fra Bergensregionen fikk presentert sine næringer og prosjekt de jobber med i Kina.
  Vis mer
 • Fremtidens teknologi, blå bybane, samferdsel på Vestlandet, årets Trainee Vest-program og mye mer! Siste utgave av Samspill er klar, både digitalt og som papirutgave.
  Vis mer
 • Hatch er verdens første aksellerator innen akvakultur og har valgt nettopp Bergen som plattform for å samle bedrifter med globalt potensiale.
  Vis mer
 • Næringslivet i Bergensregionen er mer optimistiske enn på lenge. De fleste bransjer viser bedring, og det ansettes igjen nye medarbeidere.
  Vis mer
 • Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for hvordan regionen vår skal utvikle seg i fremtiden. Bergen Næringsråd arrangerer Bergensdagen i Trondheim for at attraktive studenter fra hele Norge skal oppdage og la seg friste av det mangfoldet av karrieremuligheter regionen vår har.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd inviterte medlemmene til innspillmøte om smart transport, byutvikling og fornybar næringsutvikling. I tillegg fikk deltakerne med seg en seilas i Byfjorden.
  Vis mer
 • Austevoll har en gründerkultur og en verdiskaping få andre kommuner kan vise til. Dessuten er øyriket sørvest for Bergen et usedvanlig vakkert sted å besøke.
  Vis mer
 • Den norske delegasjonsreise til Houston er vel gjennomført med 221 deltakere. Svært godt levert av arrangørene, og med stor deltakelse både fra næringsliv, akademia og det offentlige.
  Vis mer
 • Fremtiden har lenge vært uavklart for International School of Bergen (ISB). Men nå vil skolen inngå en avtale med Bergen kommune om å flytte inn i Statoils gamle bygg på Sandsli.
  Vis mer
 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag en introduksjon til næringslivet i Bergensregionen og hvilke saker som er viktige for regionen.
  Vis mer
 • Denne uken arrangeres verdens største oljemesse Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, og en delegasjon på 221 nordmenn, bestående av næringslivsfolk og politikere, har tatt turen.
  Vis mer
 • Bærekraft og menneskerettigheter står høyt på agendaen hos Bergen Næringsråds medlemmer.
  Vis mer
 • Omdømmet til marin sektor er svært positivt mellom ungdommar i Hordaland. Negativ omtale av havbruksnæringa ser ikkje ut til å ha hatt innverknad.
  Vis mer
 • Ingrid von Streng Velken (36), konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK mottok utmerkelsen under ledelsesseminaret i Bergen.
  Vis mer
 • Vi er et aktivt næringsråd med mange jern i ilden gjennom hele året. Vår Årsrapport gir et godt inntrykk av hva vi engasjerer oss i.
  Vis mer
 • Petter Ole Jakobsen fra Vizrt er nytt styremedlem i Bergen Næringsråd. Lisbet Nærø er gjenvalgt som styreleder.
  Vis mer
 • Ressursgruppe Energi møtte en engasjert gruppe petroleumsstudenter fra NTNU på besøk hos CCB. På agendaen var innspill til hvordan bransjen skal møte utfordringer knyttet til omdømme og rekruttering.
  Vis mer
 • Nærmere 350 deltagere fra 74 ulike nasjoner var tilstede på Internasjonalt karrieretorg på Grand Hotel Terminus. Bedriftene fikk treffe høyt utdannede kandidater, halvparten hadde master- eller doktorgrad, og representerte et mangfold av utdanningsbakgrunner fra medisin og juss til offentlig administrasjon, litteraturvitenskap, IT og kryptografi.
  Vis mer
 • Partner Merete Skage fra EY blir ny leder for Ressursgruppe Strategiske Rådgivere etter Ivar Borge.
  Vis mer
 • - Vi lager og selger følelser, sier oldermann Kjersti Gams-Haugsøen i Norges eldste forening.
  Vis mer
 • – Fiskeridepartementet bør tillate et pilotprosjekt i Hordaland, der oppdrettsselskaper og offentlige myndigheter samarbeider på en helt ny måte.
  Vis mer
 • Det var en elektrisk spenning da 102 intervjuer for 62 lovende talenter og 25 stillinger gikk av stabelen i Trainee Vest programmet.
  Vis mer
 • Politi og myndigheter svikter i jakten på kriminelle, mener byggebransjen. Nå engasjerer de egne medlemmer i klappjakt på svart arbeid.
  Vis mer
 • I januar og februar ble hele 26 bedrifter medlemmer i regionens viktigste nettverk.
  Vis mer
 • - Morsomt og spennende å møte så mange internasjonale kollegaer i sjømatindustrien, forteller Tasha Prestø-He.
  Vis mer
 • Frem til sommeren tilbyr vi våre medlemmer å kostnadsfritt ta med en kollega eller forretningsforbindelse på våre frokostmøter.
  Vis mer
 • Denne uken diskuterte Ressursgruppe Internasjonal arbeidet med Bergen kommunes internasjonale strategi, International School of Bergen og start på ny møteserie i regi av RG Internasjonal.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds mentorprogram for unge kvinnelige talenter i advokat, revisjon og konsulentbransjen ble igangsatt denne uken.
  Vis mer
 • Finansteknologi og nye reguleringer vil endre verden. Les hva som er i ferd med å skje nasjonalt og globalt i vårt fyldige digitale fintech-magasin
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd arrangerer Internasjonalt Karrieretorg for tiende gang, vi ønsker din bedrift velkommen!
  Vis mer
 • Etter to år som leder for Ressursgruppe Digitalisering har Tor-Erik Stakset blitt takket av. Inge Ådland tar over som ny leder for ressursgruppen.
  Vis mer
 • Ressursgruppe Nettverk U37 lanserer nytt navn og konsept: BergenUP – nettverket for unge profesjonelle.
  Vis mer
 • Kjenner du et ledertalent i Bergensregionen?
  Vis mer
 • TV Vest åpner 12. februar, og du kan bli med på festen.
  Vis mer
 • Verdas fremste ekspertar på sitt felt kjem til Bergen for å snakke om byutvikling
  Vis mer
 • Etter oppfordring fra Bergen Næringsråd og andre aktører har byrådet nå bestemt seg for å legge bybanen i åpen trasee langs Helleveien mot Åsane.
  Vis mer
 • Det var et fullsatt auditorium som hørte Lars Petter Aase og Geir Knutsen snakke om Design Thinking.
  Vis mer
 • Bendik Basberg (23) og Lidvard Sandven (21) skal denne våren vera i praksis Bergen Næringsråd som ein del av studieløpet.
  Vis mer
 • Gode vekstprognoser, lavere arbeidsledighet og generell optimisme var nøkkelordene da eksperter presenterte finansielle utsikter for 2018.
  Vis mer
 • Dra nytte av Bergensregionens viktigste nettverk - bli medlem i Bergen Næringsråd!
  Vis mer
 • Valg av bybaneløsning i Sandviken handler ikke om trasevalg, men om helt ulike prinsippløsninger for transportnett, miljø, sårbarhet og byutvikling. Derfor vil vi sterkt anbefale at alternativ 4Bc legges til grunn som løsning for Sandviken.
  Vis mer
 • Våre medlemmer etterlyser rett kompetanse og Trainee Vest er et tiltak for å tiltrekke og beholde de beste talentene til vår region. Samtidig bidrar vi til å åpne noen dører for nyutdannede i arbeidslivet.
  Vis mer
 • Stortinget vedtok i desember at det skal lyses ut konsesjon for flytende havvindkraft i Norge. - Dette har vi jobbet sammen med næringen for i 10 år, sier Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Bedrifter i regionen ønsker mer erfaringsutveksling med andre bedrifter enn med det offentlige virkemiddelapparatet når de skal etablere seg internasjonalt. Dette viser en undersøkelse utført av Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Skal vi lykkes med integrering må flere flyktninger få muligheter i næringslivet, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i NAV.
  Vis mer
 • Flere hundre arbeidssøkende har vært innom Mulighetsbanken i 2017. – Tilbudet har helt klart fylt et behov. Derfor er vi glad for at Mulighetsbanken fortsetter i 2018 også, sier næringssjef Elin Sjødin Drange i Bergen kommune.
  Vis mer
 • Er du nyutdannet med bachelor- eller mastergrad kan du nå søke jobb gjennom Trainee Vest. En traineestilling byr på nettverk i næringslivet, ny kompetanse og morsomme opplevelser gjennom året.
  Vis mer
 • Marianne Wik Sætre i Fana Sparebank vant Sunnivaprisen under den tradisjonelle julelunsjen til Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • - Etter normaliseringen av de politiske forbindelsene mellom Norge og Kina uttrykker kineserne et sterkt ønske om å utvikle et nærmere samarbeid med norsk næringsliv. De byr på kapital og et gigantisk marked. Men vi må kjenne vår besøkelsestid og gripe mulighetene før andre tar de fra oss, sier Johannes D. Neteland.
  Vis mer
 • Det er med sorg vi har mottatt melding om at vårt æresmedlem Knud Fleischer er gått bort.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråds stiftelsesdag er historie, og vi håper ny inspirasjon, nye minner og gode relasjoner er skapt også i år.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd har i år delt ut til sammen 461.000,- kroner fra ulike legat og fond til sosiale formål og til utdanningsformål.
  Vis mer
 • NCE Media og Bergens marine forskningsmiljø ble hipset under årsmiddagen til Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Servogear mottok i helgen den internasjonale prisen Villsauen. Bømlo-selskapet produserer propell- og girsystemer som gir lavere CO2-utslipp og bedre energiutnyttelse.
  Vis mer
 • Fjordkraft har utviklet sitt eget klimatiltak for å få med leverandørene i arbeidet for å oppnå klimanøytralitet. Nå får de ros av FN.
  Vis mer
 • DNV GL tror ikke vi når 2-gradersmålet og at 50% av verdens energiforsyning vil være fossil også i 2050. Likevel tror de verdens energibehov vil reduseres.
  Vis mer
 • Hvordan skal vi på best mulig måte sørge for at jorden vår fortsatt blir like vakker, like blå og grønn, og like bærekraftig - i morgen, om 10 år, 50 år og om 100 år.
  Vis mer
 • Start kl 09:00
  Vis mer
 • Utviklingen av et miljøvennlig materiale som hindrer dannelse av is og dugg på fly vant Idékonkurransen 2017. Prisen ble delt ut på Årskonferansen i dag.
  Vis mer
 • At det er viktig med en bærekraftig utvikling er nærmest en selvfølge for samfunnet, men det er ikke like selvfølgelig hva dette innebærer.
  Vis mer
 • Skal et selskap lykkes over tid, må det det endre seg minst like fort som omgivelsene. Statoil er ikke noe unntak.
  Vis mer
 • Gjennom store investeringer i fullelektriske busser og hybridbusser styrker Tide sin posisjon som et ledende selskap på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.
  Vis mer
 • Vi merker det kanskje best når det ikke virker. Vi har gjort oss avhengige av en velfungerende finansteknologi. Bærekraftig infrastruktur er noe av det «fintech» skal gi oss – og Sparebanken Vest vil ligge helt i front.
  Vis mer
 • DNV GL har bærekraft i ryggraden og vil være karbonnøytral allerede i 2020. Alle deler av virksomheten gjennomgås målrettet for å begrense selskapets karbonavtrykk.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd og NHO Hordaland møtte den nye Hordalandsbenken på Stortinget denne uken.
  Vis mer
 • Unge med høy utdanning ønsker seg til arbeidsgivere som har mål de kan identifisere seg med. – Jeg vil kunne si «her jobber jeg» og være stolt, sier Johanne Hagelin (22).
  Vis mer
 • – Denne er ti år gammel. Tenk på alt som har skjedd siden denne dukket opp!
  Vis mer
 • - Det som fungerer ved Skaftå på Osterøy kan også fungere på Samar i Filippinene.
  Vis mer
 • Håkon Iversen i COWI vil at selskapet skal prege norske byer, ikke minst Bergen, som han vil gjøre til en plussby.
  Vis mer
 • Kan et av verdens mest oljeeksporterende land også bli verdensledende på utvikling av grønne og bærekraftige løsninger? Ja, definitivt, mener vi.
  Vis mer
 • Den nye Hordalandsbenken er på plass i Stortinget. Her kan du lese en enkel oversikt over hvem representantene er. Samtlige representanter har svart på hva de vil fokusere på for å fremme næringslivet i Hordaland/Vestlandet.
  Vis mer
 • I 2015 klarte 193 land å enes om en global handlingsplan for å løse viktige problemer som verden står overfor. 17 ambisiøse mål ble vedtatt og fikk betegnelsen bærekraftsmål.
  Vis mer
 • Ledere må forstå hvordan teknologi endrer verden. Det handler rett og slett om å overleve!
  Vis mer
 • I den globale dugnaden for å nå FNs nye bærekraftsmål Norge og den bør Norge ta et særlig ansvar for havets helse.
  Vis mer
 • Selskapet som vil kommersialisere Elon Musks lyntog-teknologi tror de vil revolusjonere hele industrien. Inkludert Norge om de får de rette partnerne.
  Vis mer
 • Da byrådspartiene skulle bli enige om politisk plattform la de FNs bærekraftsmål på bordet.
  Vis mer
 • Tove Olsen ble fredag tildelt 17. mai-komiteens Riddermedalje for sitt mangeårige, fremragende arbeid for Komiteen.
  Vis mer
 • Fartøyet «Yara Birkeland» blir verdens første elektriske, førerløse containerskip. Slik skal 40.000 dieseldrevne lastebilturer flyttes fra vei til sjø.
  Vis mer
 • E39 skal bygges ut, og strekningene mellom de store byene er de viktigste, mener Stortingets nye transportkomite.
  Vis mer
 • Etter flere år med stor vekst i selskapet og en dobling av antall ansatte, mente Fjordkraft de var klare til å ta inn traineer i bedriften.
  Vis mer
 • Sunnivaprisen deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj. Vi ønsker kandidater til prisen for 2017.
  Vis mer
 • Hordalands internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut under Årsmiddagen 17. november. Hvem mener du fortjener prisen? Vi ønsker kandidater!
  Vis mer
 • Finance Innovation blir en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Den nye klyngen har høye ambisjoner.
  Vis mer
 • U37 fikk en omvisning i de splitter nye lokalene til Media City Bergen (5/10-17) hvor flere store aktører innen bransjen og Institutt for Medievitenskap (UiB) skal sitte i samme bygg
  Vis mer
 • Regjeringens forslag til statsbudsjett følger opp skatteforliket og tidligere løfter på samferdsel. Samferdsel er en vinner, men i Hordaland er det det mest planleggingsmidler, siden våre store prosjekter har forventet oppstart i 2021. Her er vår første gjennomgang av budsjettdokumentene.
  Vis mer
 • – AqKva vil være en del av det internasjonale marine fagmiljøet i Bergen. Da er det naturlig at vi begynner med å bli medlem i Bergen Næringsråd, sier daglig leder Vidar Onarheim.
  Vis mer
 • Trainee Vest var spesielt invitert til å delta på Ateas digitaliseringskonferanse Community 2017. Trainee Vest gjengen var svært imponert over innholdet i konferansen, og lot seg inspirere av Ateas administrerende direktør, Michael Jacobs, oppfordringer.
  Vis mer
 • Iver og Vegard er Bergen Næringsråds nye traineer.
  Vis mer
 • Tirsdag denne uken presenterte Statoil en ny type fremtidsrettet oljerigg, Askeladden. Den skal produsere olje fra Nordsjøen de neste 40 årene.
  Vis mer
 • Det har blåst hardt på vestlandskysten de siste årene. Men i motvind har vestlendingene stått støtt, med fremtidstro og optimisme. Nå peker pilene oppover igjen. (Adm.dir. Marit Warncke skriver i "Vekst i Vest", som ble distribuert i Finansavisen 27.09.))
  Vis mer
 • Byrådet i Bergen vil utrede «bybane til sjøs», satse på effektivisering gjennom digitalisering og styrke det offentlige planarbeidet. Bergen Næringsråd stiller seg til disposisjon i arbeidet med alt dette.
  Vis mer
 • Vi er svært glade for å ha fått Oda Bjerkan og Juni Jebsen Lynngård med på laget vårt denne høsten.
  Vis mer
 • I en tid der debatten om oljebransjens fremtid står høyt, viser helsesektoren til flere eksempler på hvordan petroleumsteknologi kan bidra til løsninger på tvers av bransjer.
  Vis mer
 • Marine Harvest blir ny hovedsamarbeidspartner for Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Vi utlyser legater innenfor utdanning og sosiale formål.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd gratulerer de 16 folkevalgte på Hordalandsbenken med tilliten fra velgerne. Her er våre medlemmers forventninger til våre representanter.
  Vis mer
 • Nær 160 ledere har vært i full sving på Digitaliseringsskolen i det siste. – Mange gode caser og svært nyttige diskusjoner underveis, oppsummerer Veronica Lundstadsveen.
  Vis mer
 • Hun skal gi råd, men får ikke vedtaksmyndighet. Likevel mener Maria Molden, Bergens nyansatte byarkitekt, at hun kan gjøre en forskjell.
  Vis mer
 • Vi synes det er på høy tid at folk i Bergen og Hordaland får øynene opp og retter blikket nedover. Ned under havflaten, mot det vi skal leve av. Trykk på linken under og les mer om den marine næringens store betydning for regionen.
  Vis mer
 • Et nytt mentorprogram for kvinnelige talenter skal bidra til at flere kvinner blir værende i advokat- og konsulentselskapene og dermed øke kvinneandelen i ledende posisjoner.
  Vis mer
 • Børsdirektør Bente Landsnes la ikke fingrene imellom da hun kommenterte debatten om formuesskatten under torsdagens «Hordaland på Børs». - Pinlig, sa Landsnes.
  Vis mer
 • Statsminister Erna Solberg hadde med seg fantastiske nyheter til Bergen denne helgen. Regjeringen går inn for å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.
  Vis mer
 • Regjeringen la i dag frem en ny strategi for eksport og internasjonalisering som skal gi flere frihandelsavtaler og bedre forhold for utenlandske investorer i Norge. Bergen Næringsråd tror dette vil bidra til å øke eksporten for våre medlemmer.
  Vis mer
 • Vil gjøre Norge ledende på fintech
  Vis mer
 • Fintech, bompenger, formuesskatt, digitalisering, vekstskapere, økonomiske utsikter, hagefest - og mye mer! Godbitene står i kø på Bergen Næringsråds møtearena i høst.
  Vis mer
 • Optimismen er tilbake i næringslivet i Bergensregionen og de aller fleste bransjer viser klar bedring. Olje & gass-sektoren og maritim bransje henger fortsatt etter.
  Vis mer
 • Sykkel-VM 16.- 24. september byr på utfordringer, men også mange muligheter!
  Vis mer
 • Med olje- og energiministeren på plass, lanserte ressursgruppe Olje & Gass og samarbeidspartnere et nytt prosjekt for å nå ungdommer i videregående skole. – Veldig bra av Bergen Næringsråd, roser statsråd Søviknes.
  Vis mer
 • Bergen har mange spennende bedrifter som er lite kjent for folk flest. Visste du at det på Nyborg i Åsane ligger et spennende shippingselskap med over 30 skip?
  Vis mer
 • Adecco og Bergen Næringsråd har inngått avtale om å samarbeide om en ny ledelseskonferanse der kåring av Årets Unge Ledertalent er én av begivenhetene.
  Vis mer
 • Spenningen var til å ta og føle på da arbeidsgivere skulle møte sine utvalgte trainee-kandidater for første gang på Trainee Vest sin rekrutteringsdag mandag.
  Vis mer
 • På generalforsamlingen i Bergen Næringsråd i kveld ble Lisbet Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank valgt til ny styreleder etter Ole-Eirik Lerøy.
  Vis mer
 • Hordaland la fram regionens fire prioriterte samferdselsprosjekt på Stortinget denne uken; Sotrasambandet, byvekstavtale, E16 og E39.
  Vis mer