Årskonferansen: Styreleder Nærøs åpningshilsen

01.01.0001

Foto: Einvind Senneset

Statsråd, ordfører, fylkesordfører, byrådsleder, samarbeidspartnere,  medlemmer og venner av Bergen Næringsråd. Riktig god morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til vår Årskonferanse.

Det er denne kloden her det dreier seg om i dag: Hvordan skal vi på best mulig måte sørge for at jorden vår fortsatt blir like vakker, like blå og grønn, og like bærekraftig - i morgen, om 10 år, 50 år og om 100 år.

Og hvordan kan vi bidra til det – vi som ikke akkurat er verdens mektigste land – og bare i liten grad kan bidra til å bestemme utviklingen i verden?

Det kan godt illustreres med denne kloden - som vi har bestilt fra USA - Mye hav, mye ørken, og hvor Norge nesten ikke er mulig å finne, og da vi endelig fant oss selv, lå vi under en sky.
Enkelt og greit: Fra USAs perspektiv er ikke Norge engang synlig i verden.

Men hva gjør det – de kan ha sitt land hvor «fake News» i større og større grad dominerer og er blitt en del av hverdagen «over there» – der de i over ett år har hatt gleden av å ha Donald som president, en mann som styrer landet gjennom sine mer enn 36.000 twittermeldinger siste året.  Så sterke styringssignaler har vi ikke i Norge.

I vår del av verden er vi altfor ofte preget av våre velferdsproblemer, hvem som betaler skatt, og ikke – og hvor mange direkteruter vi får ut fra Flesland.

Vi er både verdens lykkeligste land – og verdens mest digitaliserte land – vi er kort og godt øverst i alle næringskjeder. Og vi er klar for big data, kunstig intelligens, nye arbeidsformer, nye forretningsmodeller, nye plattformer.

Vi er klar for det meste i Norge, men har vi beina på jorda? – på rett jord?
De er nettopp det vi har ønsket å sette fokus på når vi i Bergen Næringsråd gjennom vår Årskonferanse de siste 10 årene har snakket om å se framover, løfte oss, og til å inspirere og fokusere for å være på rett tid til rett sted – og i riktig land.

Det gjør vi også i år, selv om noen kanskje vil si «bærekraft som gjennomgangstema også i år? » - «nå er dere en kopi av dere selv».
Og ja, kanskje er vi det – men vi vet hvorfor.

«Time to step up» var tema i fjor da vi satte FNs bærekraftsmål som tematikk, og der vi traff blink – kanskje i langt større grad enn vi kunne forvente.

Vi har fått en byrådsplattform i Bergen med bærekraft i bunn, vi har fått en fylkeskommune som forlanger bærekraftige løsninger for alle nye ferger i fylket, vi har sett bedrift etter bedrift som har fremmet bærekraftsmål, vi har fått nye organisasjoner som er blitt opprettet for å utøve bærekraft – og med globalt fokus, i tillegg til endringene vi har sett i de små lokale og daglige rutinene som å ta vare på mat, kjøre elbil, eller redusere forbruk.

Vi er altså på ingen måte ferdig med den prosessen vi satte i gang. Så i år har ”time to step up” fått et tillegg: ”Next step”.

Så på konferansen i dag bringe vi til torgs noen av erfaringene fra i fjor gjennom bedrifter og enkeltpersoner som har har laget nye produkt, utviklet miljøløsninger eller ny rutiner – kort og godt: Tatt bærekraftsansvar.

Og selv om vi er et lite land ”bak en sky” har vi en del fortrinn:
Vi har penger på bok, over tre ganger netto finansformue, vi har gode næringer, vi er verdensmester i omstilling, og vi har et høyt utdanningsnivå som tilsier at vi er glupe nok til å handle tidsnok i et marked som er blitt globalt og som aksellererer.

I Norge står vi midt oppi samfunnsendringer i Europa og i verden, som er større enn vi bare hadde trodd for noen år siden. Sannheter er ikke lenger sannheter, demokrati er under press, og globaliseringen medfører at politisk uro i USA, Nord Korea, Tyrkia eller Barcelona forplanter seg og rammer handel og næringsliv over hele kloden.

Vi i næringslivet har mulighet for å ta ansvar og være en stabiliserende faktor for å bidra til positiv utvikling og endring over hele kloden. Det gjør vi gjennom Norges innsats i alle de store internasjonale organene som FN og Nato, og ikkje minst gjennom de store selskapenes innsats, tilstedeværelse og krav til ansvar og transparente strukturer.

Her i dag har vi med oss store norske selskaper som gir oss sin versjon, som Statoil, DNV GL og Yara. Det er selskaper som daglig opplever at politisk uro og katastrofer et sted i verden rammer handel og næringsliv også i Norge.

Bergen Næringsråd har også i år produsert magasinet – Samspill, som ligger utdelt til dere i dag på bordene – og som også finnes digitalt på vår nettside. Der har norske ledere og lokale selskap skrevet om sine bærekraftsmål og sine tiltak for å gjøre kloden vår til et bedre sted.

I tillegg har dere alle fått utlevert en ekslusiv pin som symboliserer bærekraftsmålene. Ta den på, vel vitende, at å bære den innebærer en stor forpliktelse som vi alle bør ta.  

Dette befester vår overordnede tanke gjennom 10 år med denne konferansen - det blir stadig viktigere å tenke langt nok frem for å kunne handle i tide

Dette er ledelse – og dette har vært overordnet gjennom 10 år. It is time to step up, be ready for next step.

I løpet av dagen vil dere få servert en rekke små videoklipp fra ressursgruppene våre – der de alle har valgt seg ut hvilke bærekraftsmål de vil jobbe for å oppnå. 

 Hjertelig velkommen til dere alle, og lykke til med dagen.

Lisbet Nærø - styrelder Bergen Chamber