Bergen Næringsråds Årsrapport for 2017 lansert

23.04.2018

Vi er et aktivt næringsråd med mange jern i ilden gjennom hele året. Vår Årsrapport gir et godt inntrykk av hva vi engasjerer oss i.

- 2017 har vært et år med positiv utvikling og økende optimisme i regionen vår, etter noen turbulente år der deler av næringslivet nedbemannet og omstrukturerte virksomheten som ringvirkninger av lavere aktivitet i petroleumssektoren. I de øvrige næringene har 2017 vært et jevnt over godt år. Marin, finans, teknologi og reiseliv har samlet sett økende aktivitet og inntjening. Bygg/anlegg og maritim industri har et tilfredsstillende år bak seg, selv om aktiviteten med fordel kunne vært høyere. Handel og service har noen utfordringer, særlig i sentrumsnære områder, skriver styret i sin melding for 2017.

Les hele styrets melding, om alt vi har gjort innen næringspolitikk, på møtearenaen og om hva våre 14 ressursgrupper har vært opptatt av i 2017, blant mye annet. God lesning!

Årsrapport 2017