Ønsker samarbeid for nytt industrieventyr

17.12.2018

Aktører fra industri og forskning var samlet da Bergen Næringsråd inviterte til rundebordsamtale om karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) under NORCE-seminar.

Vestlandet er en ledende teknologi- og industriregion med sterke industri og forskningsmiljøer innen CO2-håndtering. Aktørene som deltok i samtalen ønsker et tettere samarbeid for å få sikre:

  • At nasjonale og lokale myndigheter legger forholdene til rette for mest mulig verdiskaping knyttet til fullskala CCSU og involvering av leverandørindustrien.

  • Større folkeopplysning om mulighetene for industriutvikling og klimaeffekt ved karbonfangst, lagring og utnyttelse.

  • At FoU- og utdanningsmiljøene tar en posisjon i utviklingen.


Aktører til stede på rundebordsamtalen:
Norce, Equinor, Aker Solutions, CCB Kollsnes, CMR Protech, Octio, Compact Carbon Solutions, Teknologisenter Mongstad, UiB, SINTEF, BiR, Bergen Næringsråd

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083