Økte ambisjoner

19.08.2019

- Bærekraftsmålene hadde et langt større fokus under Arendalsuken i år enn tidligere. Likevel er det ingenting som tyder på at Norges utslipp minker, konstaterte adm. direktør i Skift, Bjørn Haugland. 

Klimainitativ endrer navn

Tidligere "Norge 203040" benyttet anledningen under Arendalsuka til å øke ambisjonene og presentere det nye navnet sitt. Skift - som er et næringslivsledet klimainitiativ. - Foranledningen til endringen er at regjeringen har endret målet fra 40% til 45% i 2030. Hovedgrunnen til at vi endret navn er imidlertid for å få et enda større fokus på tiden som er i ferd med å renne ut. Vi trenger et raskt skifte, forteller Haugland. - Vi trenger et skifte i narrativ, perspektiv, lederskap og teknologi. Vi trenger å få til en reell fornyelse.

Norges utslipp øker

Kjernen i initiativet er at på tross av Arendalsuka og økende fokus på bærekraft, så fortsetter Norges Co2-utslipp og øke. - Dette er et paradoks, mener Haugland, som mener at vi fremover må arbeide langt mer målrettet og kvantifisere hvilket utslipp som skal ned, og få bredde med mindre utslipp i samtlige sektorer. Han tenker videre at en ikke nødvendigvis bare må se mot 2030, en kan like godt ha fokus på 2020, 2021 etc. 

Haugland er tydelig på at et kortere perspektiv gir en bedre anledning til å se at faktiske tiltak som blir implementert, vil virke raskt nok. - I praksis sier FN at vi må ned 50% innen 2030 for å være innenfor 1,5-gradersmålet, og nye 50% hvert tiår fremover. 

Dyrt for næringslivet?

- Jeg er overbevist om at alternativet er langt dyrere. Ekstremvær og andre forandringer som følge av store globale klimaendringer, vil bli langt dyrere enn å agere nå. For norsk næringsliv gir dette mange muligheter. Norge er et lite land i en stor verden, men vi kan spille på de fordelene vi har. Kapital, høy utdanning og tillit i samfunnet kan brukes til å gjøre landet vårt om til et utstillingsvindu på ny teknologi - enten som vi selv finner opp eller er først med å ta i bruk. Da vil resten av verden si «look to Norway» mener Haugland.

Bevisstheten rundt klimaendringene har i det siste året spredd seg fra lukkede forhandlingsrom og ut i samfunnet. Haugland forteller at dette gjør ham optimistisk for fremtiden. Særlig trekker han frem hvor positivt han synes det er med ungdommenes klare tale og at vitenskapen nå er en tydelig stemme i samfunnet som gjør det lettere for oss å se hvilke konsekvenser vi står overfor hvis vi ikke får bukt med klimaendringene. 

FNs bærekraftsmål viser at alt henger sammen, men mye avhenger av mål nr 13 - Stoppe klimaendringene, avslutter han. Les mer om Skift her