Her er karrieredagene i 2019 og 2020

05.09.2019

I 2019 og 2020 er det et stort mangfold av karrieredager for studenter i Bergen. Her er det gode muligheter for bedrifter til å møte fremtidige arbeidssøkere.

- Det er viktig at små som store bedrifter deltar på karrieredager, ikke minst for egen markedsføring, men også for å styrke kompetansetilfanget i Bergen, sier leder av Ressursgruppe Student, Hanne Pedersen. 

Hanne Pedersen er også leder for Springbrettet, Vestlandets største karrieredag. I 2018 deltok 4000 studenter på karrieredagen. For mange studenter er karrieredagene første møte med næringslivet i Bergen.

- Det er mange som flytter til Bergen for å studere og for mange er det ikke opplagt å bli værende i Bergen. Bedrifter som er med å synliggjøre de spennende jobbene i Bergen gir studentene enda en god grunn til å bli etter studiene. Vi trenger enda flere spennende bedrifter med oss, sier leder av Ressursgruppe Student, Hanne Pedersen. 

Høst 2019: 

Bedriftspresentasjoner
 
 
Karrieredagene 2019

IT-karrieredag i Bergen

Karrieredagen 2019   

Bedriftsdag                          Institutt for informatikk 

Norges Handelshøyskole   

Echo
 karriere                    

Springbrettet
                  


Matnat   På forespørsel

9 – 12. sept.   

24. sep.          

15. okt.            

17. okt.            

Vår 2020:

Arbeidslivsdagene      
    
 
Karriedagen
 
Karrieredagene 

Karrieredag 

Internasjonalt Karrieretorg

 

Det juridiske fakultet 

Høgskulen på Vestlandet

Handelshøyskolen BI 

Geovitenskapelig fakultet

Bergen Næringsråd

 

 

4 – 5. feb.      
     
 
19. feb. 

5. mars 

april

1. April

 

Ressursgruppe student ble opprettet i 2019 for å knytte studenter tettere til næringslivet i regionen.