Årskonferansen er i gang

15.11.2019

50 ungdommer entret scenen i en klimademonstrasjon under åpningen av Bergen Næringsråds Årskonferanse. Ingen i salen er uberørt av de unges budskap. 

Dette er åpningshilsen fra styreleder Aslak Sverdrup og adm. direktør Marit Warncke.

Gjennom 12 år har vi brukt denne dagen, Årskonferansen vår til å løfte blikket og drøfte utfordringer globalt, nasjonalt og lokalt. Ingen av disse utfordringene kan løses uten at næringslivet er med på laget. Vi løfter frem bedrifter som går foran, og vårt mantra er at ledelse handler om å se langt nok frem, og handle i tide.  

Budskapet fra de unge her i dag, og fra de unge over hele verden, er sterkt og klart. Våre barn og kommende generasjoner har krav på en fremtid og en jordklode i balanse.   

Og de er i sin fulle rett. Men det er vi som sitter i posisjon og har mulighet til å handle. De unge forteller oss det vi egentlig allerede vet; Lytt til forskningen, men nå må vi gå fra ord til handling. 

Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs bærekraftmål innen 2030. Dette er noe vi kan like, eller mislike, men det er den retningen Norge og verden skal. Denne avtalen må vi alle som enkeltmennesker, og som ledere i alle sektorer manøvrere etter.

Verden går fremover, og på svært mange områder ser vi en positiv utvikling. Vi lever i en fantastisk spennende tid der den raske teknologiutviklingen gir oss knapt fattbare muligheter til å bringe oss fremover.  Samtidig ser vi at de tre mest fundamentale målene; 

  • Å stanse klimaendringer og forsøpling

  • Forsuring av hav og naturmangfold

  • Redusere ulikheter,  på langt nær er i rute. Her går faktisk utviklingen i feil retning.

Uten å løse dette er det heller ikke mulig å nå noen av de andre målene.  Dette er kritisk.  God kriseledelse handler alltid om å innse alvoret og det negative potensiale i utviklingen av en situasjon, samtidig som en tar tydelig og klar ledelse og formidler gjennom handling en optimisme om at dette skal vi klare, og vi skal klare det sammen. Slik er det også nå. 

Gjennom tydelig ledelse og kommunikasjon, men først og fremst gjennom våre handlinger,  må vi gå foran og gi våre unge håp og fremtidstro. 

Og nei! - Det er ikke Greta Tunberg med sin intense og tydelige formidlingsevne som skaper frykt hos barn og unge.  Hun kommuniserer kun det forskingen er enig i. 

Det er vi voksne som har en for stor tendens til å benekte krisens omfang og handlingsrommet vi nå har til rådighet.   Vi har 10 år på oss.  

 

To områder er altså fundamentale

  • Vi må sammen løse klimautfordringene

  • Vi må sammen skape en bærekraftig klode med et levende friskt hav 

Lille Norge har en stor rolle å spille. Kanskje spesielt her på Vestlandet. For vi spiller vi en global rolle innen shipping, sjømat og energi. Våre forsknings- og utdanningsmiljøer har også verdensledende kunnskap knyttet til hav og klima.  Vi kan i samarbeid med kunnskapsmiljøer over hele verden dele denne kunnskapen og utvikle nye løsninger. 

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet og har pga sin spisskompetanse blitt bedt av FN å lede arbeidet med Bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 

Havforskningsinstituttet har mer enn 1000 forskere som overvåker og gir råd om utviklingen i havet og formidler kunnskap om marine økosystemer og bærekraftig forvaltning 

Og ikke minst er Bjerkessenteret helt i front når det gjelder klimaforskning.  I Bergen har vi faktagrunnlag for klimastatus og klimatilpasning, fakta om havets helsetilstand, og kunnskap om bærekraftig forvaltning av havressursene.   

 

Da vi for 12 år siden inviterte til årskonferanse med tittelen «Klima-endringene, trusler og muligheter», var det nok mange som lurte på hvorfor en næringsforening skulle bruke tid på dette. I dag er det ikke så mange som fortsatt stiller det spørsmålet.  Da statsledere fra alle verdens land undertegnet FNs bærekraftmål i 2015, ble dette en strategisk ramme for Bergen Næringsråd. For bare 5 år siden var det ikke så mange som så hvor stor innvirkning dette ville få for våre bedrifters strategiarbeid, omstilling, og muligheter.  Noen tenker kanskje fortsatt: Ja, vi har skjønt poenget, men skal vi ikke snart komme tilbake til business as usual?  Nei, vi kan ikke det, og vi skal ikke det. Verden er i omstilling, og vårt næringsliv må både tilpasse seg dette, og legge seg i front.

I dag vil vi vise frem eksempler fra rågode næringsaktører fra Vestlandet, fra bedrifter i verdensklasse

På sjømat har vi lenge vært verdensmestre, med hovedkontor i byen vår for de fire største sjømatselskapene world wide.  Vi ser det også på ny teknologi, der vi gjennom å utvikle nye løsninger, også kan eksportere dette til resten av verden. 

Innen shipping har vi i århundrer vært blant de beste, og har nå selskaper helt i front på grønn shipping med ny teknologi både innen elektrifisering, batteriteknologi og hydrogen.  

Flytende havvind, med god støtte fra politisk hold, er i rivende utvikling og vi ser starten på et nytt industrieventyr på Vestlandet. Enovastøtten til Hyvind Tampen har allerede medført store nye kontrakter i vest for produksjon av understell fra Stord og sammenstilling av møllene i Sløvåg, og ikke minst: Drift av hele Tampenprosjektet hos Equinor på Sandsli.  Dette skaper nye arbeidsplasser og milliardkontrakter til lokalt næringsliv. 

Sirkulær økonomi er blitt et buzzord som vi alle nå møter i ulike sammenhenger. Dette kommer til å bli en viktig del av den omstillingen vi er i. Vårt overforbruk er ikke bærekraftig og vi må tenke nytt, utvikle sirkulære modeller og tenke gjenbruk i alle komponenter og i et produkts totale verdikjede.  Her ligger det mange muligheter for innovasjon og nye forretningsmodeller.    

 

Det sies at det finnes to typer bedrifter – de som tør og de som dør. 

På Vestlandet har vi opp gjennom historien levd av - og på – havet. Vårt næringsliv har overlevd og utviklet seg ved å være modig, omstillingsdyktig og innovativ. Vi har tenkt langt nok frem- og handlet i tide

Det er nettopp vår sterke havklynge - med all vår samlede kompetanse, fra næringsliv, forskning og forvaltning, og i strategisk samarbeid med offentlige myndigheter, at vi på Vestlandet nå skal utvikle nye innovative løsninger som kan deles globalt.  

Kjære alle som skal på scenen og alle dere i salen. Hjertelig velkommen til en dag med kunnskaps deling, muligheter og fremtidstro. Velkommen til årskonferanse i Bergen Næringsråd.