Bergen kommune tilbyr fem traineestillinger

29.05.2020

Gjennom Trainee Vest programmet tilbyr nå Bergen kommune hele fem nye stillinger. - Utrolig positivt at kommunen er så fremtidsrettet og tar ansvar for å gjøre et vanskelig arbeidsmarked bedre for nyutdannede, sier prosjektleder for Trainee Vest, Stine Fjeldstad.

I disse dager utlyses det faste stillinger i fem forskjellige byrådsavdelinger i kommunen. - Bakgrunnen for disse stillingene er tiltakspakken bystyret i Bergen vedtok, og deres ønske om å styrke næringslivet, få hjulene i gang og gi nyutdannede en større mulighet enn hva de normalt ville hatt i en slik situasjon, sier HR direktør i Bergen kommune, Henning Hauso. - Da vi i etterkant av vedtaket skulle kartlegge hvilke byrådsavdelinger som trengte folk, opplevde vi en veldig rask og god oppslutning, og et sterkt ønske om å ta inn unge, flinke folk, forteller Hauso. 

Konsekvensene etter koronakrisen har vært store, både nasjonalt og lokalt. Tiltakspakken som ble vedtatt i bystyret i april har flere tiltak for å sikre næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet i Bergensregionen. - Det er nok sannsynlig at den vanskelige situasjonen arbeidsmarkedet i stor grad vil ramme nyutdannete kandidater sier HR-direktøren.

- Jeg vil berømme den politiske ledelsen i Bergen kommune. Her var det ikke snakk om lang saksbehandlingstid, tvert imot. De gir muligheter til mange unge, og vi kan bare håpe at andre kommuner følger etter, sier Stine Fjeldstad.

Stort spenn i stillinger
Det er stor bredde i stillingene som er utlyst, både med tanke på fagfelt og arbeidssted.
- Vi har store forventinger til traineene og gleder oss til at de kommer med oppdatert kompetanse og gode metoder som skal bringe oss fremover i mange av prosjektene vi jobber med. Å rekruttere gjennom Trainee Vest gir også en trygghet til oss som arbeidsgiver ved at traineene får et utviklingsprogram og et nettverk som gir dem muligheten til å reflektere overfaringene sine sammen med andre, sier Henning Hauso.

Dette er traineene Bergen kommune er på jakt etter, og som har søknadsfrist 8. juni:
- Trainee planarbeid, prosjektledelse og strategiske utviklingsprosjekter - Bergen Kommune, Bymiljøetaten: Søk her
- Trainee Jus og forvaltning - Bergen Kommune, Etat for barnehage og Etat for spesialpedagogiske tjenester: Søk her 
- Trainee ved Bystyrets kontor - Bergen Kommune: Søk her
- Trainee helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Bergen Kommune, HR konsern: Søk her
-
Trainee - digitale tjenester, Seksjon for digitalisering og innovasjon (søknadsfrist 15. juni) Søk her