Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier under dagens sending.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier under dagens sending.

- Ringvei Øst er svært viktig

24.09.2020

Nye veier og Statens vegvesen er enige om at Ringvei Øst fremstår som et stadig viktigere veiprosjekt. –Dette er svært gode nyheter, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

- Dette har Bergen Næringsråd jobbet for i mange år. En komplett ringvei må bygges fra Fjøsanger til Nordhordlandsbrua. Bergen sentrum påføres skadevirkninger som følge av stor trafikk. Ringvei Øst vil redusere trafikken over Nygårdstangen med inntil 40 prosent. Prosjektet vil være blant de mest lønnsomme i hele Norge, understreker Warncke.

Ringvei Øst er et columbi egg for Bergen

Statens to utbyggere av store samferdselsprosjekter, Statens vegvesen og Nye veier, var til stede på Transport- og logistikkdagen. Signalene derfra var tydelige, særlig når det gjaldt Ringvei Øst. I Nasjonal Transportplan (NTP), vedtatt av Stortinget i 2017, er det bare delstrekningen Vågsbotn-Klauvaneset i Åsane som er tilgodesett med midler i den seneste planperioden, fra 2024 til 2029.

- Ringvei Øst er viktig. Den vil avlaste Bergen sentrum og ha en svært stor nytte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier, trakk også frem Ringvei Øst som et prosjekt selskapet svært gjerne vil bygge ut.

Kostnadene skal ned

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet Transport- og logistikkdagen med et tydelig budskap før han til våren legger frem en ny NTP: - Nytten skal opp. Kostnadene skal ned. 
- Dette bør skape glede på Vestlandet. Her har vi mange planlagte prosjekter med svært stor nytte. Men kostnadene må reduseres, sier statsråden.

Nye vei- og baneprosjekter står i kø på Vestlandet, men Knut Arild Hareide (KrF) er ikke like tydelig på hvilke han vil prioritere.
– Foreløpig har jeg ikke sagt ja eller nei til noe. Jeg forstår at vi har skapt store forventninger, men noen vil bli skuffet, både i Bergen og i Vestland fylke.


Hordfast er gryteklar

Ingrid Dahl Hovland peker også på E39, kyststamveien, som et prosjekt med stor nytte. Det mest omstridte elementet her er Hordfast – brokryssingen over Bjørnafjorden.

- Det er svært viktig å utbedre infrastrukturen mellom Stavanger og Bergen. Det må skapes forutsigbarhet for ny industriutvikling.
- Hordfast er utrolig interessant for oss. Og prosjektet er så godt som gryteklart, sier Hobbesland.

Vegdirektøren fikk mye kritikk da hun nylig tok til orde for en trinnvis utbygging av vei og bane mellom Arna og Voss. Det foretrukne K5-alternativet innebærer en samtidig bygging av vei- og jernbanetunneler, men vegdirektøren tar utgangspunkt i den sterke utgiftsøkningen.

­- Kostnadene på det som planlegges har økt veldig, og departementet har bedt oss se på alternativer. Det er dette vi har prøvd å svare på, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Bergen Næringsråd har i sin uttale til Nasjonal Transportplan lagt vekt på effektive transportkorridorer rundt Bergen. Vi prioriterer derfor byvekstavtalen for Bergen, Sotrasambandet, E39 (Hordfast og Ringvei Øst) og E16 (K5 med vei og bane Arna-Voss), forteller Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd.

Les mer om hva Bergen Næringsråd mener om NTP her.

Rassikring på topp

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er opptatt av at Vestland er den fremste verdiskapingsregionen i Norge.

- Jeg forventer at Nasjonal transportplan speiler dette. Det er her vi må satse nå. Det viktigste for oss er rassikring og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. På riksveinettet er vi mest opptatt av Arna-Voss, inkludert ny Vossabane, ferjefri E39 og videreføring av Bybanen i Bergen, sier Askeland.

Byråden for byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG), mener at byene sviktes i denne diskusjonen.

- Folk flest bor i byene, og det er her vi kan gjøre tiltak med best klimaeffekt. I stedet ser vi at byvekstavtalene i Bergen og tre andre byer står i fare, sier Bakke, som tar til orde for en statlig kollektivetat for å bøte på dette.

- Jeg er uenig. For ti år siden var jeg leder i Stortingets transportkomite. Da fantes det ingen penger til slike avtaler. I dag er det satt av 13 milliarder kroner. Det er en gigantisk del av samferdselsbudsjettet, svarer statsråd Knut Arild Hareide.

Transport- og logistikkdagen ble overført digitalt. Her kan du se hele sendingen på nytt.

Transport- og logistikkdagen arrangeres av Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Vestland fylke, Statens vegvesen og Logistikkforeningen.