Styreleder i Bergen Næringsråd Katrine Trovik med adm. direktør Marit Warncke på scenen. Foto: Eivind Senneset
Styreleder i Bergen Næringsråd Katrine Trovik med adm. direktør Marit Warncke på scenen. Foto: Eivind Senneset

Årskonferansen 2021 er i gang!

18.11.2021

Totalt sett gav pandemien oss den største globale nedturen etter 2. verdenskrig. De siste månedene har vi alle beveget oss tilbake mot normalen, men slik vi mente var normalt, blir nok aldri normalt igjen. Hva har pandemien lært oss? Hva tar vi med oss videre inn i en ny tid post korona? 

Her kan du se konferansen live 

Dette er adm. direktør Marit Warncke og styreleder Katrine Troviks åpningstale til de over 500 deltakerne i salen: 

De siste to årene med pandemi har vært utfordrende for oss alle. Det har gitt oss en ny hverdag, både hjemme og på jobb, der vi har måtte takle usikkerhet og uforutsigbarhet for virksomhetene vi leder, og ikke minst for alle medarbeidere vi har ansvar for. Totalt sett gav pandemien oss den største globale nedturen etter 2. verdenskrig.
Siste månedene har vi alle beveget oss tilbake mot normalen, men slik vi mente var normalt, blir nok aldri normalt igjen. Hva har pandemien lært oss? Hva tar vi med oss videre inn i en ny tid post korona?

 
2020-2030 er av FN utropt til HANDLINGENS TIÅR
I Bergen Næringsråd har vi de siste 14 årene satt ledelse, samfunnsansvar klima og bærekraft som hovedtema på vår Årskonferanse.
De første årene var det nok mange som undret seg over dette. Nå spør ingen lenger om dette er relevante spørsmål for ledere i næringslivet. Få om noen spør lenger om hvorfor, men hvordan og hvor raskt. Skal vi løse utfordringene verdenssamfunnet står overfor vil det kreve at vi må endre oss selv som ledere, vårt tankesett og våre strategier.
Vi er fortsatt i starten på dette 10-året, og det er gitt RED ALERT for HUMANITY.

Nye forventninger og krav, både nasjonalt og internasjonalt, vil innebære endring, enten vi liker det eller ikke.
Er du en av dem som fortsatt tror dette ikke betyr noe for din bedrift, så merk deg ordene Taksonomi, EU New Green Deal eller den nye Åpenhetsloven for å nevne noe av det som vil sette nye krav til oss alle.

Siste ukers forhandlingsresultat på COP 26 i Glasgow gir oss også en tydelig marsjordre. Nå må vet vi nok, vi må handle.
Strategisk god ledelse handler nettopp om å tenke langt nok frem, og handle i tide.
Ledere som klarer å se våre felles globale utfordringer som en plattform for nye forretningsmodeller, innovasjon og utvikling, vil bli morgendagens vinnere.

Derfor er det svært inspirerende å se at store og små bedrifter har tatt utfordringen og er i gang.
I en ny rapport fra Vestland fylkeskommune om «Grønn region Vestland» er det kartlagt hele 250 grønne planlagte prosjekt i fylket.
Vi er en oljesmurt region, men vi er også først i køen for å klare omstillingen og bidra til at vi på Vestlandet opprettholder og øker vår høye eksportandel og forblir Norges eksportregion. For å få til dette skal det investeres titalls milliarder de kommende årene for at vi skal beholde og videreutvikle vår verdensledende posisjon i havrelatert aktivitet.
Dette er alt fra fabrikker for hydrogen, ammoniakkfabrikk, batterifabrikker og ombygging til bærekraftige løsninger på våre store industriutslippspunkt som Mongstad og Tyssedal. Regionen ruster seg nå for å ta en ledende posisjon i den grønne omstillingen.


En slik satsing krever modige og nytenkende ledere. Det krever ledere som tenker lenger og utover neste kvartalsregnskap og ledere som vil mer enn «Net Zero» Det vil si det er ikke lenger tilstrekkelig å sørge for at virksomheten din ikke er til skade for omgivelsene, mennesker og miljø. Skal vi nå 2030 målene må vi tenke på nytt. Vi må i langt større grad fokusere på hvilke positive fotavtrykk vi kan sette gjennom vår virksomhet.
Næringslivet må se seg selv og sin rolle som viktige samfunnsbyggere, både lokalt og på den internasjonale arenaen. Dette er jo egentlig ikke noe nytt. Hverken her hjemme eller i andre deler av verden.

I Bergen Næringsråds 176 års lange historie, nettopp her - i «legatenes by» har medlemmene i vår organisasjon opp gjennom tidene hatt en sterk rolle for utviklingen av den byen vi er i dag. Vår forening har blant annet hatt en avgjørende rolle i oppbygging av de fleste av byens fremste utdannings- og kulturinstitusjoner, de har bygget alt fra noen av byens mest monumentale bygg til aldersboliger. De har skjøttet sin forretning og sin bunnlinje, men de har samtidig vært samfunnsbyggere og satt store positive foravtrykk etter seg.

I dag når vi feirer vår 176. stiftelsesdag, kan vi la oss inspirere av alle de som gikk foran oss. Hvilken arv er det VI vil gi videre til våre barn, barnebarn og oldebarn?

Utfordringene verden nå står overfor må bygges på kunnskap og løses gjennom samarbeid. Samarbeid på tvers av landegrenser, på tvers av forskning, politikk og næringsliv. Samarbeid på tvers av fagdisipliner og bransjer.
Vi er glade for at vi har fått med oss gode og aktuelle foredragsholdere her i dag. De har alle ulik erfaring fra politikk, forskning og næringsliv. Felles for dem alle er deres store engasjement, handlekraft og den tydelige stemmen de bruker i det offentlige ordskiftet.

Pandemien har lært oss at vi kan omstille oss raskt når vi må.
Aldri tidligere har vi hatt en raskere digital etter- og videreutdanning, aldri før har verden utviklet og satt i gang et vaksineprogram på så kort tid.
Pandemien var konkret, her og nå, og handlekraften var stor både her hjemme og globalt.
Global oppvaring og nedbygging av naturmangfold har derimot vært en lenge varslet krise. Men på grunn av sine gradvis lange, og for mange usynlige konsekvenser, har dette ikke blitt oppfattet alvorlig nok, ei heller utløst samme handlekraft.
Hvordan verden vil se ut post korona vet vi ikke helt enda. Men vi vet at vi har fått mye læring som vi må dra nytte av videre.
Hvordan vil den nye arbeidshverdagen se ut?
Hvor sterkt står den norske velferdsmodellen med endrete demografi og synkende inntekter fra olje og gass? Finnes i det hele tatt «den nye oljen»?

Norge er en liten åpen økonomi avhengig av det som skjer i resten av verden, helt avhengig av tilgang til markedene gjennom internasjonale handelsavtaler. Vi har i mange år hatt eventyrlig bytteforhold mellom det vi eksporterer, og det vi importerer. Slik vil det kanskje ikke være lenger?
Hvordan vil politisk uro, konsekvenser av global oppvarming og maktforskyvningene mellom øst og vest påvirke oss her hjemme? Og hvordan vil det påvirke den internasjonale samhandlingen vi trenger mot 2030?

Vi er så heldig å være en del av en fantastisk spennende periode i verdenshistorien.
En tid der vi gjør kvantesprang i forskning, teknologiutvikling og digitalisering, En tid der behovet for nye løsninger mot grønn omstilling gir oss her i Norge knapt fattbare muligheter hvis vi handler rett og i tide.

Marit  Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300
Katrine  Trovik
Katrine Trovik
Styreleder