Folk bør søke: Renate Grinde anbefaler alle ferdigutdannede studenter til å søke på Trainee Vest. Foto: Marcus Vikse Johnsen
Folk bør søke: Renate Grinde anbefaler alle ferdigutdannede studenter til å søke på Trainee Vest. Foto: Marcus Vikse Johnsen

Knytter kontakter på tvers av fagfelt

22.11.2021

Renate Grinde gikk rett fra studier til jobb etter å ha vært med på Trainee Vest. 

Våren 2020 satt Renate Grinde og lette etter jobbmuligheter som ferdigutdannet. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH med en master i strategi og ledelse. Etter hvert dukket muligheten opp for å være med på Trainee Vest. Stillingen som trainee innen robotisering hos Sparebanken Vest fanget hennes oppmerksomhet. 

-Jeg tok et fag som het digitalisering og det ga en liten introduksjon til bruk av robotteknologi og hvordan man kan bruke teknologien til å effektivisere og få gevinster. Det var litt av grunnen til at jeg forstod hva stillingen gikk ut på da jeg hørte om den. 

 En god overgang fra studier til arbeidsliv

Grinde bestemte seg for å søke på stillingen, og det var ønske om å lære nye ting under en vanskelig tid som gjorde at hun var motivert til å være med på programmet.  

-Vi var og er midt inne i en pandemi og jeg følte det var mulighet til en god overgang fra studiene til arbeidslivet. Man fikk kurs underveis og muligheten til å bli introdusert til nye temaer jeg ikke var så godt kjent med. 

Grinde får til slutt stillingen hos Sparebanken Vest og der får hun muligheten til å jobbe med automatisering av ulike prosesser banken har. 

-Stillingen gjør at jeg får jobbe med prosjekter og prosesser som dekker ulike fagområder i tillegg til å utvikle robot-prosesser. Det er kanskje ikke det jeg var utdannet til, men det er sjelden en arbeidsdag ser lik ut og det gjør at jeg trives godt. 

 Knytter kontakter på tvers av fagområder

Til tross for pandemien, klarte Trainee Vest-kullet 2020/21 å samles fysisk flere ganger samtidig som de hadde flere digitale arrangement. Det har gjort det enklere å holde kontakten.   

-Vi hadde ganske flaks fordi vi fikk gjennomføre de større samlingene fysisk og det har gått veldig uproblematisk for de arrangementene som har vært på nett. Dette er nok fordi vi fikk introduksjonsmøtene fysisk i lokalene til Bergen Næringsråd først. Det gjorde at vi knyttet litt bånd og det var veldig nyttig. 

Ved å møtes har de hatt muligheten til å knytte kontakter på tvers av fagfelt, og det er en viktig del av et langt arbeidsliv, ifølge Grinde. 

-Jeg tenker at det å ha kontakter i næringslivet når man tar steget ut i arbeidslivet er veldig nyttig og man kan snakke med folk som er i samme situasjon som deg. Samtidig har de kunnskap på helt andre områder enn det jeg har, og det gjør at man kan utvikle seg og spørre om hjelp hvis man har behov. 

 En god mulighet

Grinde sier videre at ved å være trainee følger det med en frihet til å utforske forskjellige ting innad i stillingen. På spørsmålet om hvorfor folk bør søke, er hun klar i sin tale. 

- Jeg vet at det pleier å være mange søkere og det kan være litt skremmende, men er du interessert, taper du ingenting med å søke. I beste fall får du en veldig god mulighet til å være med, både i Trainee-programmet i tillegg til å få en interessant stilling du hadde lyst til å søke på. 

Etter hun var ferdig med Trainee-stillingen, ble hun tilbudt fast stilling hos Sparebanken Vest. Grinde forteller at tiden fremover vil gå til arbeid med forskjellige prosjekter som banken har. 

-Robotteknologien er fortsatt ganske ung og Sparebanken Vest har bare holdt på med det i fem år.  Jeg tror ikke stillingen min vil se lik ut om fem år uavhengig om det er jeg som har den eller ikke. Jeg har aldri vært en person med en fem eller ti års-plan, jeg vil heller finne noe jeg trives med og fortsette å jobbe med det, slik jeg gjør nå, avslutter hun.

 

Traineebedrifter 2021/2022: