BAKPÅ: – Det bør gis fordeler til prosjekter som kan dokumentere reell bærekraft ved hjelp av anerkjent miljøsertifisering. Her opplever vi at Bergen kommune ligger langt bakpå, sier Sturla Hjelmervik, som overtar som leder for ekspertgruppe Byutvikling etter Jorunn Nerheim.
BAKPÅ: – Det bør gis fordeler til prosjekter som kan dokumentere reell bærekraft ved hjelp av anerkjent miljøsertifisering. Her opplever vi at Bergen kommune ligger langt bakpå, sier Sturla Hjelmervik, som overtar som leder for ekspertgruppe Byutvikling etter Jorunn Nerheim.

– Byggebransjen er som et gigantisk tankskip

29.12.2021

– Bergen kommune må premiere bærekraftig byutvikling på en helt annen måte enn i dag, sier Sturla Hjelmervik, ny leder i Ekspertgruppe Byutvikling.

På Sturla Hjelmerviks visittkort står det «Leder Bergen». Om det synes beskjedent, er ikke det tilfellet for selskapets portefølje. Fordelt på landets fire største byer, eier og forvalter Entra nær 100 eiendommer med i alt 1,5 millioner kvadratmeter. Elleve av disse står i Bergen, og flere nye er i ferd med å bli oppført.

– Media City Bergen er flaggskipet vårt i Bergen. Men vi gleder oss veldig til å ta i bruk nye bygg, ikke minst det som planlegges i Lars Hilles gate 25. Det er et forbildebildeprosjekt med enorme miljøambisjoner, langt utover myndighetenes krav til bærekraft.

Bedre prosesser
Sturla Hjelmervik overtar nå som leder i Ekspertgruppe Byutvikling. Her sitter en rekke ledere fra det private næringslivet, og de har minst én ting felles: De leder bedrifter som investerer i fremtidens Bergen.

– Ja, for hva er byutvikling? Det er selvsagt en ønsket, politisk utvikling, men det er ikke Bergen kommune som bygger byen. Kommunen legger forholdene til rette. Det er de private aktørene som investerer og gjennomfører. Derfor er det så viktig at vi samarbeider best mulig.
Tidligere i år ble det gjennomført en undersøkelse av hvordan plan- og byggesaksprosesser i Bergen kommune oppleves. Resultatet var nedslående.
– Men husk at undersøkelsen ble gjennomført i et samarbeid mellom oss i Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten. Vi var på forhånd enige om at vi fellesskap skal prøve å bidra til bedre prosesser. Nå hører på hverandre, prøver å bygge tillit. Så er vi uenige om noen av premissene, men dette jobber vi med å finne ut av, forsikrer Hjelmervik.


– Bergen er bakpå
I Ekspertgruppe Byutvikling handler mye om forholdet mellom private byutviklere og Bergen kommune. Forventningene til en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling er store blant medlemmene i Bergen Næringsråd.

– Vi er også veldig opptatt av å utfordre Bergen kommune på bærekraft i byutviklingen. Det bør gis fordeler til prosjekter som kan dokumentere reell bærekraft ved hjelp av anerkjent miljøsertifisering. Her opplever vi at Bergen kommune ligger langt bakpå. Det er mange aktører i Bergen som bygger langt mer klimavennlig enn det myndighetene krever. Det er altså ikke fordi vi må, men fordi vi ønsker en bærekraftig byutvikling.
Lovkravene kommer tidsnok, blant annet som en konsekvens av EUs taksonomi.

– Men vi finner sjelden de beste løsningene når endringer tvinges gjennom. Jeg har mye mer tro på at forholdene legges til rette for prosjekter som er større enn seg selv, som skaper gode nabolag hvor det er godt å bo eller jobbe, sier Sturla Hjelmervik.

Den nye lederen for Ekspertgruppe Byutvikling understreker at byggebransjen også må lære – og forandres.
– Byggebransjen er som et gigantisk tankskip. Det tar lang tid å endre kurs. Det er enormt mange fag og interesser involvert. Men gradvis skjer det. Og alle vil merke det. Jeg ser frem til å skape enda tettere bånd til Bergen kommune, slik at vi sammen kan skape en god byutvikling for alle som er opptatt av Bergens beste, sier Hjelmervik.