Gard Kvalheim (øverst til høyre), administrerende direktør i LAB Entreprenør AS og styremedlem i Bergen Næringsråd og Thor Småbrekke, konsernleder i Constructa og medlem i Ekspertgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd.
Gard Kvalheim (øverst til høyre), administrerende direktør i LAB Entreprenør AS og styremedlem i Bergen Næringsråd og Thor Småbrekke, konsernleder i Constructa og medlem i Ekspertgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd.

– Snakk opp entreprenørfaget!

21.12.2021

Mangel på arbeidskraft er den desidert største utfordringen for entreprenørbedriftene. En enorm kapasitet er tatt ut av bransjen.

– Tilgjengelig arbeidskraft, for eksempel i tømrerfaget, utgjør nå rundt 40 prosent av kapasiteten før pandemien. Det skyldes først og fremst at utenlandske arbeidstakere har reist hjem. Lite tyder på at de kommer tilbake, sier Thor Småbrekke, konsernleder i Constructa og medlem i Ekspertgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd.
Inntrykket bekreftes av Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør AS og styremedlem i Bergen Næringsråd.
– Det er enormt viktig at entreprenørbransjen løftes frem som en god og trygg mulighet for ungdom som skal i gang med sin utdannelse. Da må det også legges godt til rette med lærlingplasser i alle fagene.

Entreprenørbedriftene utgjør en av de største bransjegruppene i Bergen Næringsråd. Constructa og LAB Entreprenør AS sysselsetter alene langt over 500 ansatte.
– De useriøse aktørene får enormt mye oppmerksomhet av negativ karakter. Vi må snakke mer om den seriøse delen av bransjen. I hele regionen bygges det stort og mye av svært kompetente selskaper, er de to enige om.

Mange av oppdragene er offentlige, og bedriftene konkurrerer om en rekke anbud. Det er ressurskrevende å utarbeide detaljerte anbud på store prosjekter. Da er det viktig at kriteriene er forutsigbare, slik at bedriftene vet hvilke faktorer som vektlegges.
– Her opplever vi mye forskjellig, både fra store og små kommuner og andre offentlige aktører. Ikke så rent sjelden endres kriteriene i etterkant, på en slik måte at vi kanskje ikke ville tatt kostnaden ved å delta i konkurransen, forteller Kvalheim.
– Det blir som å delta i et skirenn, og så får du etterpå beskjed om at antrekket betydde like mye som tiden. Det offentlige må opptre langt mer profesjonelt når konkurranser lyses ut, mener Småbrekke.