Økt usikkerhet – men optimisme for 2022

06.01.2022

En fersk medlemsundersøkelse viser at 3 av 5 virksomheter venter økt omsetning i 2022 sammenlignet med 2021. - I en tid hvor nye nedstengninger preger næringslivet, er det likevel bra at store deler av næringslivet har forventninger at det skal gå bra i 2022 selv om det vil ta enda lengre tid før vi er tilbake til 2019-nivå, uttaler Marit Warncke, adm.dir i Bergen Næringsråd. 

Se opptak av BN Live sendingen Nytt år! Nye muligheter? via våre Facebook-sider her

2021 har vært et bra år – men usikkerheten har økt
Selv om 2021 ikke har vært et «normalår» svarer omtrent halvparten av våre medlemsvirksomheter at de har økt omsetning fra 2020 til 2021. Hver fjerde virksomhet har forbedret sine økonomiske resultater. Sammenligner vi resultatene med vår august-kartlegging, så ser vi tydelig at pilene peker noe nedover grunnet økt usikkerhet som har nådd en ny topp i desember – men ikke nok til å gjøre året til et negativt økonomisk år.

- For de fleste går det veldig bra. Det er likevel store forskjeller mellom bransjene. Olje og gass, sjømat og maritim går veldig bra, mens publikumsrettede næringer som servering, kultur og reiseliv sliter. Her er situasjonen katastrofal for mange. De har vært rammet hardt gjennom hele pandemien. Nå er kassen bunnskrapt, og får de ikke nå den støtten de har behov for i tide, vil mange ikke klare seg igjennom. Flere vil miste livsverkene sine, og hele Bergen vil stå igjen som en fattigere by på kulturopplevelser og servering, sier Warncke.

Optimisme for 2022
I 2022 ventes det vekst. 3 av 5 virksomheter venter økt omsetning i 2022 sammenlignet med 2021, og halvparten av våre medlemsbedrifter venter å forbedre sine økonomiske resultater. Hver tredje virksomhet har også planer om å rekruttere flere i 2022, mens bare 8% tror de vil måtte nedbemanne. Små virksomheter er derimot noe mindre optimistiske enn de større.

Kartleggingen viser derimot entydig at 3 av 4 virksomheter tror ikke man vil være tilbake til samme nivå som før pandemien før om 1-2 år. Det vil si at selv om 2022 skulle gått tilbake til en normalsituasjon, så vil det ta lengre tid for næringslivet å bygge seg opp igjen.

- Vi er glade for at næringslivet er optimistiske for 2022, men vi må understreke at dette er opp mot 2021-tall. Næringslivet forventer at det vil ta et par år til før man kan hente seg tilbake til 2019-nivå. Da er det og viktig at så lenge vi har nedstengninger at berørte virksomheter får den kompensasjonen de trenger i tide, mener Marit Warncke

Utfordringer for næringslivet
Kartleggingen viser at nye nedstengninger, den høye strømprisen og dyrere råvarepriser er de tre største utfordringene for våre medlemsbedrifter per dags dato. Et ganske så annerledes bilde enn fra vår forrige kartlegging i august 2021. Siden da har spesielt den siste nedstengningen som følge av omikron-varianten vært krevende, men det er også for mange av våre medlemsbedrifter svært krevende med ekstraregninger som følge av høye strømregninger og dyrere råvarepriser.

- Høye strømpriser, høye fraktkostnader og høye råvarepriser i kombinasjon med mangel på arbeidskraft skaper en stor usikkerhet for hvordan 2022 vil utvikle seg. Marginene skvises, samtidig som mangelen på kvalifisert arbeidskraft presser lønningen opp. Alt dette er med på å utvikle en vond spiral som kan få store konsekvenser for næringslivet utover 2022.  

– Marit Warncke

Oppsummering av kartleggingen med bransjeoversikt finner du her.


Bergen Næringsråd lanserer statistikkportal!

Fra og med i dag kan du få full oversikt over hvordan det går med våre medlemsbedrifter i vår nye statistikkportal. Her kan du klikke deg inn og ut av ulike bransjer, og sjekke hvordan det går med din bransje. Du finner vår nye statistikkportal, som oppdateres jevnlig, her.


Fakta om undersøkelsen:
- Gjennomført fra 19.12 til 28.12
- Antall respondenter:425
- Gjennomført av Bergen Næringsråd sammen med Næringsalliansen