Foto: Regjeringen.no
Foto: Regjeringen.no

Positive tiltak, men ikke nok!

14.01.2022

Serveringsbransjen åpner igjen som følge av nye koronaregler. Vi er likevel skuffet over at det gis begrensninger for skjenking, at koronapass ikke tas i bruk, og at det for store konferanse- og arrangementssteder ikke åpnes for mer enn 200 gjester.

De fleste serveringssteder melder nå at de åpner igjen etter at skjenkestoppen ble opphevet i Regjeringens tiltak torsdag kveld. Det er likevel ikke nok for en bransje som sliter med likviditetsproblemer etter 2 år med korona. Derfor må det fortsatt jobbes for støttetiltak og for å komme fortest mulig tilbake til et normalt samfunn.

Her er noen av tiltakene og våre kommentarer:

Skjenkestoppen oppheves.
Skjenkestoppen ble opphevet, og nå er det mulig å servere alkohol frem til kl. 23 på kvelden.

Bergen Næringsråd mener:
Vi er svært glade for at bransjen kan åpne igjen, og ha muligheter for to bordreservasjoner per kveld. Det gir viktige inntekter til matserveringsstedene og for hoteller. Fortsatt vil restriksjoner etter kl. 23:00 gi store begrensninger for barene og det vil ikke være tilstrekkelig for å komme tilbake i normal drift. Derfor er ikke dette nok, og vi vil jobbe for skjenking i hele åpningstiden.

Antall gjester utvides.
Det har en periode vært maksavgrensning på 50 personer på offentlige arrangement. Nå åpnes det for 200 innendørs med faste plasser.

Bergen Næringsråd mener:
Dette vil være svært positivt for konferanser og arrangementer, og vi ser at våre teatre og revyscener nå sier at det blir forestillinger igjen. Men det er helt uforståelig at Grieghallen, med plass til 1500, og andre store aktører ikke skal ha mulighet til å ta inn mer enn 200 publikummere.  

Koronapass kommer ikke.
Regjeringen vil utrede om koronapass skal tas i bruk.

Bergen Næringsråd mener:
Vi er skuffet over at koronapass ikke innføres nå. Det kunne medført til at vi kan ta inn et større antall publikum, i alle fall for teater og store konferansesaler der publikum allerede har billett og de har scanningsystem. Det kunne gitt en åpning for f. eks 50% eller 60% av kapasiteten. I andre land har de 80% av kapasiteten når alle gjester har koronapass.

Opphever gult nivå i barnehager
Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt.

Bergen næringsråd mener;
Tiltaket gjør det lettere å gjennomføre hverdagen for arbeidstakere, og mer sannsynlig at folk kan gå tilbake til jobb.

Utrede mer forutsigbart system for tiltak
Myndighetene skissert i tiltakene at de ville utrede et system for tiltak.

Bergen Næringsråd mener:
Dette er veldig bra, men det må ikke utredes i månedsvis. Det er vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke allerede er innført. Vi ønsker en trappetrinnsmodell hvor behov for tiltak er skissert på forhånd slik at man vet hva som iverksettes ved ulike smittesituasjoner. Det ville gitt mer forutsigbarhet for næringslivet og de ansatte.

Fortsatt hjemmekontor. 
Regjeringen har vedtatt at det fortsatt skal være hjemmekontor som normalløsning for alle som kan.

Bergen Næringsråd mener:
Påbudet om hjemmekontor har negative virkninger for sentrumshandel. Økonomiske støttepakker er ikke innrettet for å kompensere for dette. Netthandel og kjøpesentre vinner på bekostning av sentrumshandel.

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511