Arendalsuken: Statlige diettpenger på bar eller den gode samtalen?

18.08.2022

Bergen Næringsråd prioriterer å være en del av Arendalsuka. Vi benytter denne unike sjansen til å påvirke sentrale beslutningstakere og skape oppmerksomhet om våre saker.

Finansministeren beskrev Arendalsuka som “mye statlige diettpenger på bar”. For oss er det derimot en kompakt arena for påvirkning, dialog, å skape nettverk og heve kompetansen.

Denne Arendalsuka har Bergen Næringsråd prioritert tre områder:

Samferdsel
Private havner spretter opp langs kysten, og gjerne med høyere ambisjoner enn de offentlige havnene, både på utslippsmål og på vekst og økt transport sjøveien.

Bergen Næringsråd og Maritime Bergen satte på agendaen hvordan dette er mulig, og om det er en ønsket utvikling?

Direktør for Bergen Havn, Michael Forland, og Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Øyeblikket: Det kom så mange deltakere at det ikke ble plass til alle inne.

 
Ny Kraft AS
Hvordan skal vi få kraft når vi trenger det, i lys av strømkrisen. Hvilke nye løsninger har vi, kan vi lære av andre?

Baste Tveito fra Nordhordland Næringslag og Ingvald Torblå i Odda Technology.

 
Øyeblikkene: Riksrevisjonen annonserte at de vi se på strømnettet. Professor Mette Bjørndal korrigerte politikernes faktakunnskap fra salen. Nye veier annonserte at de hadde spart inn 8mrd på Ringeriksbanen. Politikerne lovet å følge opp anbefalingene som kan gi mer kraft raskere.

 
Grønn region som eksportfortrinn, i lys av Grøn Region Vestland og eksportmålene.

Mette Bjørndal, professor ved NHH

Øyeblikket: Bekjennelsene fra gamle “røyk i fabrikkpipen”-veteraner om at de hadde sett det grønne lyset.


I løpet av disse arrangementene og andre arrangementer næringsrådet har vært involvert i, har vårt Arendalsuka-prosjekt i løpet av noen få dager hentet inn til samtale og påvirkning over 30 sentrale premissgivere i dialog om våre viktige tema. Dette ville nesten vært umulig å få til på noe annet tidspunkt eller sted i Norge. I det ligger verdien av Arendalsuka for oss.