Adm. direktør Marit Warncke åpnet Vestland på Børs 2022 med å gi en status for regionens næringsliv. Foto: Marius Pettersen.
Adm. direktør Marit Warncke åpnet Vestland på Børs 2022 med å gi en status for regionens næringsliv. Foto: Marius Pettersen.

Høy omsetning, høyere kostnader

24.08.2022

Én av tre vestlandsbedrifter varsler et dårligere eller uforandret resultat sammenlignet med fjoråret. Dette skjer til tross for økt omsetning hos mange.

Den sterke prisøkningen på strøm, frakt og råvarepriser, tøffere marginer og stigende renter utpekes som de største utfordringene. Dette går frem av en undersøkelse som er utført blant 400 bedrifter i hele Vestland fylke. Det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Energiselskap og industribedrifter opplever gode tider. Et stort flertall regner med en markert resultatforbedring i 2022, sammenlignet med 2021.

I takt med at resultatene svekkes og faren for resesjon øker, ser vi også at usikkerheten i regionen øker. På få måneder har de negative forventningene til fremtiden økt markant.

Innen varehandel, reiseliv, bygg og anlegg er endringene særlig merkbare. I varehandelen venter 56 prosent et svakere økonomiske resultater i år enn i fjor. Så sent som i april var det 23 prosent i bransjen som svarte det samme.

For ett år siden – i august 2021 – hadde 62 prosent av bedriftene positive forventninger. Nå er denne andelen redusert til 30 prosent.

Når én av tre vestlandsbedrifter venter et dårligere eller uforandret resultat i 2022, er det dobbelt så mange som i en tilsvarende kartlegging i 2019, det siste «normalåret» før pandemien.

- Det er positivt at deler av næringslivet går godt og at omsetningen øker. Men vi er sterkt bekymret for økte kostnader. Få måneder etter at Norge ble gjenåpnet, må bedriftene håndtere en ekstrem prisøkning og kraftige renteøkninger. Vi ser at mange er bekymret og fortvilet, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Hun peker også på at mange bedrifter mangler arbeidskraft og rett kompetanse. 43 prosent av bedriftene melder at de har et stort, udekket kompetansebehov allerede nå og forventningene til nyrekruttering er redusert.
- Dette er et akutt problem, men kanskje også vår største utfordring i årene som kommer. sier Marit Warncke.

Hun mener det må satses stort på tre viktige områder for at dette skal løses:

* Vi må starte en stor inkluderingsdugnad, altfor mange står utenfor arbeidsliv og utdannelse.
* Flere unge mennesker må fullføre sin utdannelse, som fagarbeidere eller akademikere.
* Det må hentes arbeidskraft utenfor Norges grenser.