Energiverket på Mongstad
Energiverket på Mongstad

Klokt av Statnett – ber Equinor ikke legge ned gasskraftverket – enda

02.08.2022

Bergen Næringsråd har sammen med andre etterlyst handling. En bør ikke kondemnere gasskraftverket på Mongstad i dagens kraftsituasjon, og med en varslet risiko for krise i vinter.

Statnett har nå lyttet til motforestillingene, og ber Equinor utsette nedleggelsen. Dette er et klokt initiativ. Utsettelsen er frem til Statnett leverer sin utredning 1. oktober.

Bergen Næringsråd vil være svært overrasket om denne utredningen ikke viser at kraftverket bør holdes operativt, slik utsiktene for vinteren og magasinfyllingen er nå. Krigen i Ukraina og energisituasjonen i Europa, inkludert Norge, er i seg selv et argument mot å stenge kapasitet i år.

Kilde: https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/OrwRxl/statnett-ber-equinor-utsette-nedstengningen-av-gasskraftverket-paa-mongstad