Bybanen mot Åsane utløser enorme investeringer

06.09.2022

- Det er av svært stor betydning for Åsane og hele Bergen at Bybanen bygges videre nordover. Den vil føre til enorme investeringer og representere en game changer for bydelen, sier Espen Børhaug, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

På oppdrag fra Bergen Næringsråd, har PwC utarbeidet en rapport om potensialet for verdiskaping langs den planlagte bybanetraseen mot Åsane. Rapporten bygger i stor grad på de erfaringene man har gjort seg etter utbyggingen av Bybanen mot Flesland. Rapporten konkluderer med at en utbygging vil ha svært store positive ringvirkninger for bydelen og for byen:

  • De nærmeste 15 årene etter at bystyret har fattet et endelig vedtak, vil det trolig bli investert nærmere 30 milliarder kroner i boliger og næringseiendom langs traseen. Det utgjør inntil to milliarder kroner i investeringer hvert år i denne perioden. Investeringspotensialet på lengre sikt er langt større enn dette.

  • Investeringene vil skje raskere enn tilfellet var langs traseen mot Flesland. Potensielle investorer er nå tryggere på verdien av Bybanen som en attraktiv utløser av god byutvikling.

  • En utbygging mot Åsane vil kunne skje langt raskere enn utbyggingen sørover mot Flesland. Involverte aktører har mer erfaring og vil være mer koordinerte enn tidligere. Det betyr, relativt sett, en kortere anleggsperiode.

  • Dersom Bybanen mot Åsane ikke bygges, vil bydelen fremstå som mindre attraktiv for bolig- og næringsutvikling enn bydeler som betjenes av Bybanen. Åsane vil da gå glipp av en samfunnsmessig utvikling og transformasjon av områder som Bybanen utløser i andre bydeler.

- Rapporten bekrefter at Bybanen er langt mer enn et transportmiddel mellom Åsane og Bergen sentrum. Den vil også skape en helt ny mobilitet internt i Åsane og transformere bydelen på en bærekraftig måte, sier Espen Børhaug, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.


Rapporten kan du lese her