Gode diskusjoner og samtaler mellom metoder og menteer på fjerde samling.
Gode diskusjoner og samtaler mellom metoder og menteer på fjerde samling.

En game-changer for kvinner i bransjen

08.09.2022

Revisjons-, konsulent- og advokatbransjen har en betydelig lavere andel kvinnelige ledere enn næringslivet for øvrig. Med årets kull runder vi 100 kvinnelige menteer gjennom mentorprogrammet for kvinner i bransjen. - Det er helt umulig å gå gjennom programmet uten å få noe ut av det. Det er veldig profesjonelle rammer, sier mentee Therese Foss.

I samarbeid med ulike virksomheter i strategiske rådgiver-bransjen, gikk Bergen Næringsråd i 2018 i gang med et mentorprogram med mål om å bidra til å beholde kvinner i bransjen og på sikt øke kvinneandelen i ledelse og på partnernivå. - Bakgrunnen for prosjektet er en kartlegging fra 2016 gjennomført av Bergen Næringsråd. Kartleggingen viste at andelen menn og kvinner er relativt jevn på lavere nivå i bransjen, men at kvinneandelen synker dramatisk jo høyere stillingsnivået blir, forteller Camilla Madsen fra Harris advokatfirma.

Advokatkontorene har 62 prosent kvinnelige ansatte som advokatfullmektig, mens andelen synker til 9 prosent på partnernivå. Tallmaterialet i konsulentselskapene viser den samme hovedtendensen, med 47,5 prosent kvinner på laveste nivå og 13 prosent på partnernivå. 

I tilleggg til å få en erfaren sparringspartner, får menteene mulighet til å bygge seg et nettverk innenfor bransjen. Programmet innebærer både mentorsamtaler, fellessamlinger med mentorer og fellessamlingere bare for menteene.

I går møttes mentee-gruppen til sin fjerde samling. På programmet stod hersketeknikker med Hilde Sandvik, samt nettverksbygging med Monica Mæland og Christine Downing.

- Jeg håper å få gode tips til å håndtere hersketeknikker, i det øyeblikket man blir utsatt for det. Ofte er det ikke før etter det har skjedd at man forstår hva som har skjedd, sier mentee Johanne Vaagland. - Ja, det å kunne identifisere det der og da er viktig for ens egen del, legger Therese Foss til. 

Noen av de som startet i programmet som menteer, er i dag mentorer. I årets kull finner vi 15 mentor/mentee-par. Virksomhetene som deltar finner både menteer og mentorer, men koblingene gjøres på tvers, slik at mentor og mentee ikke arbeider i samme bedrift.

Menteene blir utfordret på situasjoner som ofte kan oppstå på arbeidsplassen, og diskuterer med hverandre. - Programmet legger til rette og gir oss rom til å reflektere over ting man ikke gjør ellers, sier Sunniva Halvorsen.