13.09.2017
13.09.2017

Fellesfond for utdanning til utdeling

Det kan gis støtte til personer bosatt i Bergensregionen som tar fagutdanning eller høyere teoretisk utdanning.

Støtte kan også gis til reisestipend eller som rammetilskudd til organisasjoner for utdeling av tilskudd til enkeltpersoner.
Søkere som blir tildelt midler vil bli tilskrevet. 

Liste over tildeling vil bli publisert på www.bergen-chamber.no 17. november 2017.

Søknadsfrist er 1. oktober 2017.
Søknader med vedlegg sendes på mail til: legat@bergen-chamber.no