Synspunkt
 • I en tid med stor usikkerhet har regjeringen valgt å gjøre usikkerheten større gjennom et omfattende angrep på lønnsomt norsk eierskap. Forslaget om økt grunnrenteskatt oppleves som et angrep på distriktsnæringer og norsk eierskap.
  Vis mer
 • Forholdet mellom offentlige og private aktører burde vært preget av tillit, ikke stigmatisering og mål om nedbygging.
  Vis mer
 • Nå må det handles, slik at vi kan få kraft til det grønne skiftet.
  Vis mer
 • - Vi lever i et av verdens mest likestilte land. Det er likevel ingen hvilepute. Heller et solid utgangspunkt til å bli enda bedre. Og bruke vår frihet og styrke til å kjempe for kvinner som har et langt dårligere utgangspunkt enn oss, både her hjemme og i resten av verden, mener Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • Da James Bond-jakten ble lagt på broen på Atlanterhavsveien la de mest ihuga fansene nesten 1 million kroner på bordet for å besøke filmlokasjonen i etterkant. Norge må kjenne sin besøkelsestid. Vi trenger en filmintensivordning som trekker de store filmene og de store pengene til Norge og norsk filmindustri. Det vil gi arbeidsplasser, norgesreklame og inntekter.
  Vis mer
 • Olje- og energidepartementet har gitt sin vurdering av det fremtidige strømnettet til Bergensregionen. I konseptvalgutredningen foreslås det å bygge en ny linje til Kollsnes.
  Vis mer
 • Manglende kapasitet i strømnettet (overføringsnettet) er en av de største barrierene for ny industrietablering i Bergensregionen. Der er meldt inn store behov for ny kapasitet.
  Vis mer
 • Stiftelsen Fargespill, som samler barn og unge med ulik kulturell bakgrunn for å lage helt fantastiske forestillinger, er en bergensk suksesshistorie som snart kan feire 20-årsjubileum. Det samme er Festpillene, som snart fyller 70 år. Disse bergenske institusjonene har minst én ting til felles: De hadde ikke vært der de er i dag uten entusiastiske bidrag fra bergenserne.
  Vis mer
 • Siden pandemien brøt ut i mars 2020 har regjeringen hatt en reaktiv håndtering. I første del av pandemien var dette nødvendig, men skal vi finne veien ut av pandemien må vi tenke annerledes.
  Vis mer
 • Koronapass på utesteder og kulturarrangement kan redusere behovet for slike inngripende tiltak som nå innføres.
  Vis mer
 • Det er svært positivt at den nye regjeringen vil kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, men de fleste kommentarer har med rette påpekt at det mangler konkrete tiltak. Det blir litt som å si at man satser mot OL, men bare skal trene to ganger i uka. Hvor skal utslippene komme fra, Støre?
  Vis mer
 • Vestlandet fra Sogndal og sørover har for tiden landets høyeste kraftpris. Noen tror kanskje det skyldes utenlandskabler. Det gjør det ikke, det skyldes mangel på innenlandskabler.
  Vis mer
 • Offentlige og private helseaktører må samarbeide for å forløse vekstpotensial og møte noen av våre store samfunnsmessige utfordringer de neste tiårene. Men politiske retningsvalg og et offentlig ordskifte distanserer.
  Vis mer
 • I disse dager sitter valgvinnerne fra rødgrønn side og forhandler om posisjoner og om hvilke saker som skal inn i en regjeringserklæring. Da er det på sin plass å minne om sitatet i overskriften, hentet fra Aps leder Jonas Gahr Støre i mange av hans møter på Vestlandet de siste årene.
  Vis mer
 • Kjære Jonas og Trygve. Ennå vet vi ikke helt om dere vil inngå politisk ekteskap og regjeringsdannelse. Likevel virker det som dere er seriøse, og at dette er mer enn en av de one-night-standene helseministeren nå har tillatt. Seks satsingsområder er løftet frem av deg som blir vår nye statsminister.
  Vis mer
 • Vei- og bybaneutbygging i Bergen har som mål å tilrettelegge for byutvikling. I Eidsvåg legger bystyret i Bergen opp til det motsatte.
  Vis mer
 • Næringslivet på Vestlandet kan stoppe opp om ikke kraftforsyningen i Norge forbedres drastisk.
  Vis mer
 • Med respekt for Groruddalen, er det vel ikke der norsk eksport genereres. Et sammenslått Eksportkreditt/GIEK må legges til Vestlandet.
  Vis mer
 • Vi står på terskelen til en periode som vil kreve en enorm omstilling av næringslivet. Ingen andre regioner i Norge er i nærheten av å være så utsatt som Vestlandet. Da må vi videreutvikle våre verdensledende bedrifter innen energi og i maritim sektor og sette krav om nullutslipp og sirkulær økonomi.
  Vis mer
 • Artikler i BT har sådd tvil om prosjektet og skremt politikere.
  Vis mer
 • Studenter krever mer bærekraft. Vi er fremtidige arbeidstakere. Våre forventninger til arbeidsgivere og studier bør tas til etterretning.
  Vis mer
 • Bak økonomiske tap, permitteringer og mulige konkurser, er vi både sammen og alene som mennesker.
  Vis mer
 • Spørsmålet kom fra en gutt på fem år under Gro Harlem Brundtlands regjeringstid. Et ganske så naturlig spørsmål, siden han aldri hadde opplevd noe annet enn en kvinne i landets fremste lederposisjon. Dette spørsmålet viser oss betydningen av rollemodeller.
  Vis mer
 • Bergenske bedrifter kan være involvert i moderne slaveri uten å være klar over det. Risikoen kan være stor dersom man ikke er på vakt.
  Vis mer
 • Alle må stå sammen for FNs bærekraftsmål.
  Vis mer
 • Det nærmer seg valg, og et valg som er svært viktig for Bergen. Aldri har vi sett så store bevegelser i velgermassen, og i skrivende stund er det helt uklart hvilket byråd som kommer til å styre Bergen etter valget.
  Vis mer
 • I går forhåndsstemte jeg. Jeg ga blant annet enkeltstemmer til Lubna Jaffery, Vasan Singaravel, Francine Mbanza Jensen og Camilla Ahamath.
  Vis mer
 • Vi risikerer at resten av Norge «tar» midler som er lovet vår region.
  Vis mer
 • Kode omfatter ikke bare «Permanenten», i dag er museet så mye mer.
  Vis mer
 • Bergen kommune bestemte seg for at byen skal være fossilfri innen 2030. Det hadde de ikke gjort uten at næringslivet overgikk ambisjonene til politikerne.
  Vis mer
 • Norsk handel blør. Arbeidsplasser forsvinner og butikker går konkurs – også her vestpå. Regjeringen hevder at de satser på norsk konkurransekraft, men de kan umulig ha skjønt hvilke krefter som er løs. Hvor lenge har de tenkt å sponse utenlandske nettaktører?
  Vis mer
 • -Det er foruroligende at Bergen kommune ønsker å foreta en betydelig økning i eiendomsskatten for næring. Skatteøkningen vil medføre at byrådet gjør det dyrere å eie og drive virksomhet i Bergen enn i nabokommunene, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
  Vis mer
 • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  Vis mer
 • I år skal bergenspolitikerne vedta en ny internasjonal strategi for kommunen. Vi oppfordrer dem til å gjøre Bergen til Norges første menneskerettighetsby.
  Vis mer
 • Vi oppfordrer alle bedrifter som skal ansette noen: Kall inn Mohammed og Fatima til intervju! Vær på jakt etter mangfold, og vær bevisst de fordommene som eksisterer mot menneskers navn.
  Vis mer
 • For ett år siden plasserte Bergen Næringsråd FNs bærekraftsmål på agendaen under tittelen «It’s Time to step Up». I år sier vi «It’s Time to Take the Next Step».
  Vis mer
 • Både BA og DN bommer når de velger å mene om Hordfast og fergefri E39.
  Vis mer
 • Bergen Næringsråd gratulerer de 16 folkevalgte på Hordalandsbenken. Her er våre forventninger til dere.
  Vis mer
 • Vi ber ikke om fjerning av formuesskatten fordi «rikingene skal få mer». Det er en avsporing av debatten. Vi ønsker skatten bort fordi vi mener det gir norsk næringsliv bedre utviklingsmuligheter.
  Vis mer
 • Raseriet vokser. Men om noen tror vi vinner frem gjennom splittelse kan de ikke ha lest historieleksen sin særlig grundig.
  Vis mer
 • Varetransportører, godstransportører, drosjesjåfører eller håndverkere kan ikke reise kollektivt når de er på jobb. Vare- og nyttetrafikken betaler nok bompenger. Byrådet må handle nå.
  Vis mer
 • Det er fredag ettermiddag, solen flommer over byen og allmenningene, byfjellene flammer i høstfarger, husvinduene i Fjellsiden blinker som diamanter og Vågen glitrer blått.
  Vis mer