Lykkes Vestlandet - lykkes Norge

06.10.2021

I disse dager sitter valgvinnerne fra rødgrønn side og forhandler om posisjoner og om hvilke saker som skal inn i en regjeringserklæring. Da er det på sin plass å minne om sitatet i overskriften, hentet fra Aps leder Jonas Gahr Støre i mange av hans møter på Vestlandet de siste årene.

I næringsforeningene arbeider vi for at Norge og Vestlandet skal lykkes med økt vekst, økt eksport og grønn omstilling. For at det skal skje må følgende på plass:

Infrastrukturløft
Skal Vestlandet fortsatt være en verdiskapingsmotor i Norge må prosjektene som gir fergefri E39 gjennomføres. De store tettstedene på Vestlandet knyttes sammen når Rogfast, Hordfast og Møreaksen er på plass og gir oss kjedede bo- og arbeidsregioner. Da skapes vekst, næringsutvikling og styrke som igjen tiltrekker talenter. Dette er gryteklare prosjekt.

E39 må også oppgraderes mellom fjordkryssingene, samtidig som Byrkjelo-Svarstad og Hafast må planlegges ferdig. Hele E39 bør behandles som ett prosjekt fullføres og i tråd med porteføljestyring slik Nasjonal Transportplan legger opp til. Tid er penger, og ny infrastruktur vil også gi bedriftene raskere transport og enklere tilgang til de store utenlandske markedene.

Økt eksport og EØS
Norsk eksport har sakket akterut i forhold til våre naboland, og flere av regjeringspartiene har som mål å øke eksporten med 50% innen 2030.

De tre fylkene på Vestlandet står for hoveddelen av norsk fastlandseksport, og i overveldende stor grad om vi tar med olje og gass. Den enkleste veien til målet være å videreutvikle oss der vi allerede er sterke og har en høy eksportandel, samtidig som eksporten forventes å øke betydelige de kommende årene gjennom nye eksportprodukter fra grønne prosjekter. Settes EØS-avtalen i spill blir eksportbedriftene våre satt sjakk matt på store deler av eksportvolumet. Vi ber regjeringen «belite seg» i de diskusjonene.

Grønn omstilling
Det er mange titalls grønne prosjekter i gang på Vestlandet. Alle bedrifter har nå strategier som forplikter opp mot ulike bærekraftmål. Samtidig vil en umiddelbare stopp i oljevirksomheten ødelegge store deler av næringslivet. Kompetansen ligger i stor grad i de selskapene som operer i energibransjen, og derfor må bærekraftig utvikling skje på skuldrene til oljeselskaper og tilhørende leverandører. De har evne og vilje til å gjennomføre en bærekraftig omstilling, der blant annet Equinor bruker 200 milliarder på grønne investeringer de neste årene, mens det statlige Nysnø kun har 2,4 mrd til grønne selskaper. Vi anmoder en ny regjering om å la det grønne skiftet blomstre, samtidig som nye løsninger gradvis utvikles gradvis ut fra markedets behov. Da opprettholdes også inntektene til AS Norge og vårt gode velferdssamfunn.

Krafttilførselen må økes
Stor kraftkrevende industri og elektrifiseringen av sokkelen bidrar til at store deler av Vestlandet har for lite tilgang på strøm til nye bedriftsetableringer. Dette er en ønsket utvikling vedtatt i Stortinget og avgjørende for at Norge når sine klimamål.

Men det medfører at batteri- eller hydrogenfabrikker som etterspørres i det grønne skiftet, har bortimot etableringsforbud langs kysten. I Bergensregionen kan for eksempel ikke Statnett love kraft til nye, store elbrukere før om 10 år. Her må lovverket endres og nye overføringskabler til og langs Vestlandet etableres.

Spørsmålet er ikke om vi skal ha nye bedrifter eller elektrifisering av sokkelen. Begge deler må på plass. En ny regjering som ikke garanterer for dette og endrer lovverk og behandlingstid, har ikke skjønt at Vestlandet er motoren i den grønne utviklingen i Norge.

 

Debattinnlegg i Haugesunds Avis 6. oktober 2021:

Marit Warncke
adm.direktør Bergen Næringsråd

Harald Minge
adm.direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Bernt Jæger
adm.direktør Næringsforeningen Haugalandet

Lene Trude Solheim
adm.direktør Næringsforeningen i Ålesundregionen

Bjørn Lødemel
daglig leder Sogn og Fjordane Næringsråd

Anne-Grete Sandtorv
Daglig leder Stord Næringsråd