Skal Vestlandets næringsliv ofres?

08.11.2021

Vestlandet fra Sogndal og sørover har for tiden landets høyeste kraftpris. Noen tror kanskje det skyldes utenlandskabler. Det gjør det ikke, det skyldes mangel på innenlandskabler.

Av Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd. Publisert i Dagens Næringsliv tirsdag 9. november. 

Tenk deg at du har et hus. I loftsetasjen står vinduene opp og panleovnene går for fullt mens man fyrer for kråkene. Strømmen er (nesten) gratis. I etasjen under er der problemer med ledningene. Siden ledningen fra øverste etasje er tynn og dårlig, må en produsere sin egen strøm i første etasje. Det gjør en også, fem ganger mer enn en trenger. Men på grunn av at også ledningene i rommene på vestsiden av huset er dårlige, får en likevel ikke strømmen frem til lys og ovn. I stedet går mesteparten til leiligheten på østsiden av huset, også kalt Oslo.

Slik ser kraftsystemet ut i Norge akkurat nå. Vår region produserer mye mer strøm enn den bruker. Men, på grunn av manglende overføringskapasitet både innad i regionen og mellom Nord- og Sør-Norge, er det vi som får den høyeste prisen.
Det betyr at det Vestlandske næringslivet betaler en svært mye høyere pris for denne sentrale råvaren enn næringsliv lenger nord.
Det betyr i tillegg at der ikke er nettkapasitet til å realisere det grønne skiftet i Bergensregionen.

Svaret på dette fra de som har ansvar? Både NVE, tidligere Olje- og Energiminister gjennom Energimeldingen sier egentlig at deres løsning er å etablere seg der nettkapasiteten er. De ser ut til å mener det ikke er fornuftig å bygge ut nettkapasiteten for å jevne ut prisene mellom nord og sør.
Er beskjeden egentlig dra til Trondheim i stedet for å etablere deg, eller til de som er her i dag – flytt?

Vi kan ikke leve med at vårt næringsliv skal ofres i påvente av at en skal få nyetableringer nok til å bruke den overkapasiteten som finnes andre steder.
Det er ikke slik at en nyetablering som kan realiseres her, nødvendigvis automatisk kommer et annet sted. For oss er det heler ikke akseptabelt at vi ikke skal få ta del i de nye jobbene i det grønne skiftet. Det er her kompetansen finnes, og det er her jobbene i olje og gass må erstattes dersom vi skal lykkes.

I tillegg har vi ikke råd til at våre eksisterende bedrifter taper konkurranseevne og arbeidsplasser fordi de må betale mer for strømmen enn andre.
Derfor må flaskehalsene i nettet fjernes. Det er vår bestilling til utvalget som nå ser på nettutbygging, og til den nye regjering. Vestlandet kan ikke bare levere strømmen, vi må få foredle den til grønn omstilling og arbeidsplasser også. Vi vil ikke ofres. Vi vil skape.

 

Energimeldingen kap 3.4.5.3
«Effektiv utnyttelse av nettet handler også om å lokalisere nytt forbruk der det er tilstrekkelig overføringskapasitet. Områdepriser og reglene om anleggsbidrag skal bidra til å gi aktørene gode lokaliseringssignaler.» Les den her

NVE
«Videre er det også slik at prissignalene i kraftmarkedet over tid vil gi et bidrag til å lokalisere forbruk og produksjon slik at flaskehalsene dempes uten at Statnett bygger nytt nett.»
(Analyse av transportkanalener 2019-2040 – Sammendrag side IV) Les den her

Marit  Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300