En barriere for industrietablering i Vest

17.02.2022

Manglende kapasitet i strømnettet (overføringsnettet) er en av de største barrierene for ny industrietablering i Bergensregionen. Der er meldt inn store behov for ny kapasitet.

Behovet for ny kapasitet er større enn dagens totale kapasitet for eksempel i Stavanger. Derfor er dette for tiden en av våre viktigste saker; Strøm når du trenger det.

I dag tar det altfor lang tid å etablere nye forbindelser og øke kapasitet.

Dårlig kapasitet påvirker også strømprisen, og vi kan se det i prisforskjellen mellom Midt- og Nord-Norge og vår region.
Regjeringen har nedsatt «Strømnettutvalget» for å se på hvordan utbygging av nettet kan skje på en mer fornuftig og raskere måte. Bergen Næringsråd bruker de muligheter dette arbeidet gir for å presse på for bedre nett i regionen.

1. februar var fristen for skriftlige innspill til utvalget. Bergen Næringsråds innspill setter søkelys på:

  • Tiden fra forslag til bygging må halveres fra 10 til 5 år for store prosjekter og ytterligere for små prosjekter.

  • Saksbehandlingstiden kan kortes ned vesentlig gjennom å jobbe parallelt og ikke stoppe opp arbeidet for å vente på neste trinn.

  • Saksbehandlingskapasitet må økes, en kan ikke som i dag vente i et halvt år før en får tildelt saksbehandler.

I flere dokumenter henviser myndighetene til at dersom der ikke er nettkapasitet i en region, er det jo bare å bygge i en annen.

Dette er ikke et akseptabelt svar for Bergen Næringsråd. Denne regionen må ha de samme muligheter som andre til å ta del i det grønne skiftet og skape ny virksomhet.

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083
Tom-Christer  Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 924 50 196