Er departementet redd for å bygge for mye nett?

22.02.2022

Olje- og energidepartementet har gitt sin vurdering av det fremtidige strømnettet til Bergensregionen. I konseptvalgutredningen foreslås det å bygge en ny linje til Kollsnes.

Det vil trygge forsyningssikkerheten til Troll-anlegget, og legge til rette for økt forbruk i regionen. Dette vil gi tilgjengelig kapasitet omtrent på middelscenarioet til Statnett. Det vil si elektrifisering av sokkelen, normal utvikling i ordinært forbruk og noe mer industri.

Men dette er bare et skritt på veien. Fortsatt er det langt igjen til en linje bygges. Neste steg er KVU for selve linjeføringen og konsesjonssøknad. Da vil det for eksempel besluttes om man skal gå i sjø eller over land. Statnett pålegges også å utrede mindre løsninger.

Bergen Næringsråd er glad for at det skal bygges ny linje, men er samtidig svært kritisk til at en ikke er mer fremoverlent. Departementets vurdering inneholder en sterk redsel for å bygge for mye nett. Samtidig er en offensiv utbygging av overføringskapasitet nettopp det regionen trenger for å realisere nye, grønne industriprosjekt.

Vi kan ikke se at risikoen for overinvesteringer er spesielt stor i en situasjon der hele samfunnet skal elektrifiseres, og grønne prosjekter står i kø for å få kraft.

Bergen Næringsråd mener derfor regjeringen bør gi Statnett mer handlerom til å kunne investere og planlegge i takt med fremtidens behov, ikke basert på fortidens forbruk.

Les også: ba.no (abo) Satsingen er for passiv 

Tom-Christer  Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 924 50 196
Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083