Vi står i en energipolitisk spagat

04.08.2022

Nå må det handles, slik at vi kan få kraft til det grønne skiftet.

Norge skal elektrifisere sokkelen for å kutte utslipp og samtidig bygge opp nye grønne og kraftkrevende industrier som batterier, hydrogen og prosessindustri. Er det mulig å si «ja takk, begge deler»? Kanskje. Men da må det et taktskifte til.

Man skulle tro at Vestland, det desidert største kraftproduserende fylket i Norge, skulle ha nok elektrisitet til å håndtere begge deler. Men nei, bare i Bergensregionen er mange industriprosjekter stoppet opp som følge av at Statnett ikke kan garantere elektrisk kraft til disse prosjektene.