Personvernerklæring

21.06.2018

Bergen Næringsråds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Bergen Næringsråd samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

Innsamling av opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner
Med formål om å ivareta medlemskapet på best mulig måte, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din leder, eller med Bergen Næringsråd. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i Bergen Næringsråd og for våre databehandlere; APT Solutions Limited, Capgemini Norge AS, Abacus IT avd Bergen og Pindena AS. Alle disse har konfidensialitet rundt personopplysninger.


Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Bergen Næringsråd har lagret om deg, ved å ta kontakt med annelise@bergen-chamber.no. Du har til enhver tid rett til å få endret eller slettet opplysninger som vi har registrert på deg.

Bruk av personopplysninger
Opplysninger om nye medlemsbedrifter blir publisert på våre nettsider. Opplysninger om personer som deltar i våre ressursgrupper og andre kompetansegrupper blir også publisert på våre nettsider etter samtykke. Navn på ordinære personmedlemmer er ikke offentlig tilgjengelig.


Påmelding til arrangementer

På nettsiden kan du melde deg på arrangementer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til arrangementer blir benyttet til det formål å administrere dette. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Navn og bedrift over påmeldte vil kunne fremgå på deltakerlister som blir distribuert i forbindelse med arrangementet, eller ligge tilgjengelig på arrangementets nettside. Etter at arrangementet er ferdig, vil opplysningene bli fjernet fra nettsiden. Opplysningene er da kun tilgjengelig i vårt påmeldingssystem hos Pindena AS for eventuelle oppfølginger (evalueringer, utstedelse av presentasjoner o.l.).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.


Betalingsinformasjon

Når du forhåndsbetaler for et arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Stripe Payments UK Ltd som databehandler for betalingsinformasjonen.


Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Bergen Næringsråd. For at vi skal kunne sende dette må du registrere en e-postadresse på nettsiden. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre ved å trykke "meld meg av nyhetsbrevet" nederst i nyhetsbrevet. 


Magasin/rapporter
Bergen Næringsråd sender i løpet av året ut magasinet Samspill og rapporter/kartlegginger vi gjør. Disse sendes til medlemmer som står registrert i våre databaser.


Ekstern tilgang til personopplysninger
CentPro AS er Bergen Næringsråds databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere. APT Solutions Limited, Capgemini Norge AS og Abacus IT avd Bergen AS er Bergen Næringsråds databehandler på drift og vedlikehold av CRM-system. Pindena AS drifter og vedlikeholder Bergen Næringsråds påmeldingsystem til arrangementer. Knowit er Bergen Næringsråds databehandler for drift og vedlikehold av nettsiden. Stripe Payments UK Ltd er Bergen Næringsråds databehandler for drift og vedlikehold av forhåndsbetalinger ved møtedeltagelser. Questback er Bergen Næringsråds databehandler vedrørende spørreundersøkelser.

Det er kun Bergen Næringsråd, Pindena AS, Knowit, Abacus IT, APT Solutions Limited og Capgemini Norge AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Det er egne databehandleravtale mellom Bergen Næringsråd og Pindena AS, Bergen Næringsråd og Knowit, Bergen Næringsråd og APT Solutions Limited, Bergen Næringsråd og Abacus IT, som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Klagerett
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.


Ansvar
Bergen Næringsråd, ved administrerende direktør, har et overordnet ansvar for behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til markedssjef Geir Mikalsen. Oppgaver knyttet til håndtering av personopplysninger er fordelt på ansatte i tråd med spesifisert informasjon nevnt tidligere i dette dokumentet.


Kontaktopplysninger ansvarlige:

Marit Warncke, adm. dir. // marit@bergen-chamber.no

Geir Mikalsen, markedssjef // geir@bergen-chamber.no

Jannecke Slettestøl, kommunikasjonsrådgiver // jannecke@bergen-chamber.no

Annelise Elvsaas, medlemsansvarlig // annelise@bergen-chamber.no