31.10.2017

Bygningsgruppen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen. Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning. Har du innspill om hvilke saker Bygningsgruppen bør ta tak i, ta kontakt!

Følgende laug og foreninger er medlemmer: 
Byggmesterforbundet Vest
NELFO Bergen og Omegn
NRL Vest
Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
Bergen Murmesterforening
Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
Bergen Snekkerlaug
Bergens Glassmesterlaug
Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
Norsk Anleggsgartnermesterlaug, avd.vest
Takentreprenørenes Forening
Stillasentreprenørenes Forening


Bygningsgruppens arbeid har det siste året vært knyttet til følgende hovedpunkt:

Svart arbeid
Bekjempelse av svart arbeid har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt tid på de siste årene. Det er utarbeidet en informasjonsfolder i samarbeid med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen, som er distribuert til medlemmene. Den kan lastes ned her.
Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest og Arbeidstilsynet aksjonerer på (tipstelefon 995 16 511 og svart.arbeid@bergen-chamber.no). Styret har gode erfaringer med kort responstid fra myndighetene. Det er også gitt tilbakemelding på at tipsene som kommer er reelle. Samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter. Samarbeidet ble også i år trukket fram i presse & NRK om hvordan håndverksnæringene og myndighetene kan samarbeide for å redusere svart arbeid.

Styret har i lang tid arbeidet med å påvirke politisk for å få på plass et ROT-fradrag i Norge. Bygningsgruppen var de første som reiste ROT-fradraget i Norge som en viktig næringspolitisk sak.

Rekruttering til håndverksfagene,
 herunder spesielt lærlingordningen. 
Bygningsgruppen og Bergen Næringsråd var blant de aller første i landet som tok initiativ til lærlingeklausul ved offentlige innkjøp, med bruk av lærlingeklausul som krever lærlinger på prosjektet, der dette er mulig.. Det var derfor også naturlig at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune benyttet Bygningsgruppens dag til førstegangs offentliggjøring av at de ville innføre en slik klausul, ved hhv daværende ordfører og fylkesordfører.

Styret holder seg kontinuerlig orientert om arbeidet med å få til vekslingsmodellen i Hordaland. Bygningsgruppen er positiv til en slik modell for fagopplæringen.

Styret består av representanter fra laug/foreninger:
Byggmester Arild Kolltveit, styreleder
Daglig leder NRL avd Vest, Morten Husa, nestleder
Elektroinstallatør Geir Kleppe
Murmester Trond Hansen
Malermester Frode Stien
Byggmester Geir Ove Lunde

Observatør: Norges Byggmesterforbund Region Vest, daglig leder Inge Bauge

Diverse høringsuttalelser og innspill:
23.02.16 - Supplerende høring om nye bestemmelser i regelverk om offentlige anskaffelser
21.09.15 - Tips oss om svart arbeid
16.09.15 - Brev om lærlingeklausul til Bergen kommune
29.10.14 - Høringsuttalelse Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket


Årsberetninger: kommer)
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

Arild  Kolltveit
Arild Kolltveit
Styreleder Bygninggruppen Bergen

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 483 13 338