Bygningsgruppen Bergen

31.10.2017

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen.

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning.
Har du innspill til saker Bygningsgruppen bør ta tak i, ta kontakt!


Bygningsgruppens arbeid har det siste året vært knyttet til følgende hovedpunkt:

Svart arbeid
Bekjempelse av svart arbeid har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt tid på de siste årene. Det er utarbeidet en informasjonsplakat i samarbeid med A-krim, som er distribuert til medlemmene. Les mer her.
Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest og Arbeidstilsynet aksjonerer på (tipstelefon 995 16 511 og svart.arbeid@bergen-chamber.no). Styret har gode erfaringer med kort responstid fra myndighetene. Det er også gitt tilbakemelding på at tipsene som kommer er reelle. Samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter.


Rekruttering til håndverksfagene
 
Bygningsgruppen og Bergen Næringsråd var blant de aller første i landet som tok initiativ til lærlingeklausul i offentlig anskaffelse. Det var derfor også naturlig at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune benyttet Bygningsgruppens dag til førstegangs offentliggjøring av at de ville innføre en slik klausul, ved hhv daværende ordfører og fylkesordfører.

Kurs for medlemmer
Bygningsgruppen arrangerer hvert år tverrfaglige og aktuelle kurs for sine medlemmer. De siste kursene i kontraktsrett har vært meget populære med mange deltakere. 

______________________________________________________________________

Medlemmer i Bygningsgruppen: 
Byggmesterforbundet Vest
NELFO Bergen og Omegn
Rørentreprenørene Norge Vest
Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
Bergen Murmesterforening
Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
Bergen Snekkerlaug
Bergens Glassmesterlaug
Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
Takentreprenørenes Forening
Stillasentreprenørenes Forening

__________________________________________________________________________ 

Styret i Bygningsgruppen:
Byggmester Arild Kolltveit, styreleder
Daglig leder Rørentreprenørene Norge avd. Vest Morten Husa, nestleder
Elektroinstallatør Geir Kleppe
Murmester Trond Hansen
Malermester Frode Stien
Byggmester Geir Ove Lunde

Observatør: Norges Byggmesterforbund Region Vest, daglig leder Inge Bauge.

__________________________________________________________________________

Høringsuttalelser og innspill:
23.02.16 - Supplerende høring om nye bestemmelser i regelverk om offentlige anskaffelser
21.09.15 - Tips oss om svart arbeid
16.09.15 - Brev om lærlingeklausul til Bergen kommune
29.10.14 - Høringsuttalelse Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

__________________________________________________________________________

Årsberetninger:
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

_________________________________________________________________________________________

Tips oss om svart arbeid og bidra til å opprettholde en bransje hvor de seriøse har en sjanse til å overleve!

Kjenner du noen som jobber svart?
Er du selv blitt tilbudt svarte tjenester?
Har du observert mistenkelig arbeid?

Send oss en melding i skjemaet under eller ring oss på anonym tipstelefon: 995 16 511

Tips-tjenesten er et samarbeid mellom Bygningsgruppen Bergen, Bergen Næringsråd, Skatt vest og kemneren i Bergen kommune.

Hvis du ikke ønsker å være anonym
Mobilnr eller mailadresse
Adresse, nettsted, forum etc
Pictures and other documentation can be uploaded here
Arild  Kolltveit
Arild Kolltveit
Styreleder Bygninggruppen Bergen

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 483 13 338