Byutvikling

18.05.2017


Ressursgruppen sitt overordnede fokus er å sikre en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for en bolig- og næringsutvikling som sikrer byen og regionen bærekraftig vekst.

Næringsrådets medlemmer er avhengige av forutsigbarhet fra myndighetene, like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Byutvikling?

 

Viktigste saker i 2016

 • Arbeide for mer overordnet KPA (kommuneplanens arealdel), færre områdeplaner og raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen

 • "10 på 10"- Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen for å få på plass 10.000 boliger de neste 10 årene

 • Kommunens vedtatte strategiske temakart

 • Byutvikling – Raskest mulig utbygging av Bybane


Fokusområder 2017:

 • KPA (kommuneplanens arealdel) med tilhørende prinsippsaker

 • Følge opp strategisk temakart

 • Raskere og bedre planbehandling i Bergen – Ny evaluering under arbeid (ferdig i februar)

 • Fortsette arbeidet inn mot regjering/stat mtp forenkling av plan- og byggesak

 • Følge opp «10 på 10» - Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 åreneRessursgruppemedlemmer:

Jorunn Nerheim - ressursgruppeleder
Regiondirektør
OBOS

Thor Småbrekke
Konsernleder
Constructa

Christine Kahrs
Daglig leder
Kahrs Eiendom

Nancy Jøssang
Daglig leder
Opus

Tor Instanes
Viseadm. direktør
GC Rieber Eiendom

Asbjørn Algrøy 
Adm. direktør
Marin Eiendomsutvikling

Tore Odfjell
Daglig leder
Odfjell Eiendom

Stein Olaf Onarheim
Partner
Stadsporten

Tore Johan Smidt
Daglig leder
Smidt & Ingebrigtsen

Håvard Fjæreide
Utvikingssjef
Frydenbø Eiendom AS

Roy-Eddy Lie
Daglig leder eiendom
Liegruppen

Marie Therese Haukeland
Daglig leder
Heldal Eiendom

Terje Gilje
Administrerende direktør
BOB

Tor Fredrik Müller
Daglig leder
EGD Eiendom 

 

Stig J. Harris
Advokat/partner
Advokatbyrået Harris

Kjetil Smørås
Direktør
De Bergenske

Jan Helge Olsen
Prosjektleder
Profier Eiendom, Bergen

Gro Boge
Administrerende direktør
DNB Næringseiendom

 

Jorunn Nerheim
Jorunn Nerheim
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 922 51 701
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600