Digitalisering

19.05.2017

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere med særlig digital kompetanse fra flere bransjer, fra akademia, konsulentmiljøet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Ressursgruppe Digitalisering har i 2019 hatt en strategisk diskusjon om prioriterte områder for gruppen. Konklusjonen er at kompetanse skal være hovedområdet for gruppen. Dette er basert på det store behovet for økt digital kompetanse både i enkeltbedrifter og i hele regionen, noe som også tydelig fremkommer i en egen kartlegging som ble gjennomført tidlig i 2019. Ressursgruppe Digitalisering har som følge av tydeligere fokus på kompetanse gjennomført store endringer i gruppens sammensetning.

I samarbeid med klyngene i regionen gjennomførte Ressursgruppe Digitalisering i februar 2019 en kartlegging av den digitale kompetansen i regionen. Denne ble presentert og diskutert på et medlemsmøte i regi av Bergen Næringsråd, og kartlegging fikk også et stort oppslag i Bergens Tidende over hele førstesiden og to sider inni. Kartleggingen viser et stort og bredt kompetansebehov i næringslivet. Det er etterspørsel etter kompetanse i hele verdikjeden, fra programmerere og forretningsutviklere. Det er også behov for økt kompetanse om anvendte teknologier, der kunstig intelligens og big data scorer særlig høyt.

Kartleggingen er presentert for ledelsen ved UiB, NHH, BI og Høyskolen Kristiania. Dialogen med disse har hatt som mål å skape forståelse for næringslivets behov ved utvikling av nye studietilbud og tilpasninger i tilbudene som allerede eksisterer.
I forlengelsen av dette har Bergen Næringsråd i to uavhengige samarbeid med henholdsvis HVL/UiB og Høyskolen Kristiania søkt om midler til etter- og videreutdanningstilbud. Begge tiltakene er tildelt midler fra det offentlige, og det vil oppstart på begge programmene i 2020.

RG Digitalisering vil i 2020 også gjennomføre en ny og oppdatert Digitaliseringsskole. Skolen vil gjennomføres med fire halvdagssamlinger høsten 2020, og programmet er under utarbeidelse.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Inge Ådland - ressursgruppeleder
TietoEVRY

Erik Samsonsen
Atea

Anne Hasselgreen
Bouvet

Petter Ole Jakobsen 
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Labs Technology & Design AS

Gina Viviann Gjerme 
Capgemini

Anne Jacobsen 
Media City Bergen

Erik Wilberg 
BI Bergen

Stine Neteland 
Stacc

Rolf Wangsholm
KPMG

Kristin Fanebust Hetland
Høgskulen på Vestlandet

Frode Myrdal 
PwC

Raymond Pettersen 
Knowit

Pinar Heggernes
Universitetet i Bergen

 

 

 

 

 

 

Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740