Digitalisering

19.05.2017

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere med særlig digital kompetanse fra flere bransjer, fra akademia, konsulentmiljøet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Ressursgruppe Digitalisering har i 2019 hatt en strategisk diskusjon om prioriterte områder for gruppen. Konklusjonen er at kompetanse skal være hovedområdet for gruppen. Dette er basert på det store behovet for økt digital kompetanse både i enkeltbedrifter og i hele regionen, noe som også tydelig fremkommer i en egen kartlegging som ble gjennomført tidlig i 2019. Ressursgruppe Digitalisering har som følge av tydeligere fokus på kompetanse gjennomført store endringer i gruppens sammensetning.

I samarbeid med klyngene i regionen gjennomførte Ressursgruppe Digitalisering i februar 2019 en kartlegging av den digitale kompetansen i regionen. Denne ble presentert og diskutert på et medlemsmøte i regi av Bergen Næringsråd, og kartlegging fikk også et stort oppslag i Bergens Tidende over hele førstesiden og to sider inni. Kartleggingen viser et stort og bredt kompetansebehov i næringslivet. Det er etterspørsel etter kompetanse i hele verdikjeden, fra programmerere og forretningsutviklere. Det er også behov for økt kompetanse om anvendte teknologier, der kunstig intelligens og big data scorer særlig høyt.

Kartleggingen er presentert for ledelsen ved UiB, NHH, BI og Høyskolen Kristiania. Dialogen med disse har hatt som mål å skape forståelse for næringslivets behov ved utvikling av nye studietilbud og tilpasninger i tilbudene som allerede eksisterer.
I forlengelsen av dette har Bergen Næringsråd i to uavhengige samarbeid med henholdsvis HVL/UiB og Høyskolen Kristiania søkt om midler til etter- og videreutdanningstilbud. Begge tiltakene er tildelt midler fra det offentlige, og det vil oppstart på begge programmene i 2020.

RG Digitalisering vil i 2020 også gjennomføre en ny og oppdatert Digitaliseringsskole. Skolen vil gjennomføres med fire halvdagssamlinger høsten 2020, og programmet er under utarbeidelse.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Inge Ådland - leder
Regiondirektør
TietoEVRY

Einar Vaage
Direktør
Atea

Bjørg Marit Eknes
Konserndirektør
Sparebanken Vest

Petter Ole Jakobsen 
Chief Technology Officer
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Forretningsrådgiver
Keyteq

Kari Marvik 
Vice President
Christian Michelsen Research

Erik Hansen 
Administrerende direktør
Helse Vest IKT

Rune Wilhelmsen 
Regiondirektør
Telenor

Tone Merete Gamlemshaug 
Seksjonsleder
DNB

Rolf Wangsholm
Partner 
KPMG

Trond Kathenes
IT-sjef
Grieg Seafood

Frode Myrdal 
Partner
PwC

Kjetil Århus
Direktør
Bergen Kommune

Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder 
Høgskulen på Vestlandet

Christian Erichsen 
CEO
M'Labs

Raymond Pettersen 
CTO
Knowit

Morten Lied
Eier 
Rainfall

Pinar Heggernes
Instituttleder Informatikk
UiB

 

 

Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Stig  Ryland
Stig Ryland
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249