Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe digitalisering februar 2017

Ressursgruppe Digitalisering har som mål å være en pådriver for regionale digitaliseringsprosesser som kan skape innovasjon, modernisering og effektivisering for næringslivet i Bergen. Ressursgruppen jobber også for at nødvendig teknologisk kompetanse beholdes og videreutvikles i regionen gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljø.

Digitalisering omfatter konsekvenser og muligheter som teknologi gir oss. Det handler om hvordan vi i dag streber etter å forbedre organisatoriske prosesser ved hjelp av teknologi. Det handler også i stor grad om hvordan vi kommuniserer og samhandler ved hjelp av teknologi og ikke minst hvordan teknologi griper inn i våre liv.

Ressursgruppen samler leverandører, tjenesteutviklere, innovatører og utdanning. Gruppen settes sammen på bakgrunn av medlemmenes personlige kompetanse slik at egenskaper som teknologiforståelse, menneskelig kommunikasjon, brukeropplevelser, pedagogikk og finansiell forståelse spiller sammen.

Saker på dagsorden:

  • Kartlegging og synliggjøring av IKT-næringen i Bergensregionen.

  • Samarbeid mellom næringsliv, akademia, forskermiljø og entreprenører.

  • Innspill til temamøter.

  • Sikre kompetanseutvikling og rekruttering innen digitalisering, innovasjon og modernisering.

  • Entrepenørskap og Intrapenørskap.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Tor-Erik Stakset - ressursgruppeleder
Vice President 
EVRY

Einar Vaage
Direktør
Atea

Morten Lied
Eier 
Rainfall

Rolf Wangsholm
Regional direktør 
Capgemini

Inge Aadland 
Avdelingsdirektør
Webstep

Fredrik Ekerhovd 
Regionsleder
Knowit

Frode Myrdal 
Partner
PwC

Rune Wilhelmsen 
Regiondirektør
Telenor

Christian Erichsen 
CEO
M'Labs

Petter Ole Jakobsen 
Chief Technology Officer
Vizrt

Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder 
Høgskulen på Vestlandet

Kari Marvik 
Vice President
Christian Michelsen Research

Kjetil Århus
Direktør
Bergen Kommune

Erik Hansen 
Administrerende direktør
Helse Vest IKT

Trond Kathenes
IT-sjef
Grieg Seafood

Nina Nordby
Project Director Payments
Sparebanken Vest

Tor Erik  Stakset
Tor Erik Stakset
Ressursgruppeleder

Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851