Digitalisering

19.05.2017

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere med særlig digital kompetanse fra flere bransjer, fra akademia, konsulentmiljøet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Ressursgruppen har i 2018 arrangert møteserien Digital Update. Serien er en oppfølging av Digitaliseringsskolen, som gjennom 2017 og første halvdel av 2018 hadde mer enn 240 ledere og mellomledere på skolebenken.
Digital Update har tatt steget videre fra skolen og satt tema på dagsorden som er særlig aktuelle for mange bedrifter. Møteserien har vært godt besøkt, uten at oppslutningen var like god som for skolen. Ressursgruppen vurderer på hvilken måte den kan bidra til å styrke regionens digitale kompetanse gjennom flere møteserier, skoler eller kurs.


I 2018 har ressursgruppen jobbet tettere opp mot næringsklyngene i regionen. Et tiltak har vært å kartlegge den digitale kompetansen og hvilket behov vi har i regionen. Kartleggingen ble avsluttet tidlig i 2019 og vil legge føringer for et videre arbeid. Sterkere samarbeid med akademia er et hovedtiltak, og flere initiativ til dette vil bli tatt i år.

Ressursgruppemedlemmer:

Inge Ådland - leder
Regiondirektør
EVRY

Einar Vaage
Direktør
Atea

Bjørg Marit Eknes
Konserndirektør
Sparebanken Vest

Petter Ole Jakobsen 
Chief Technology Officer
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Forretningsrådgiver
Keyteq

Kari Marvik 
Vice President
Christian Michelsen Research

Erik Hansen 
Administrerende direktør
Helse Vest IKT

Rune Wilhelmsen 
Regiondirektør
Telenor

Tone Merete Gamlemshaug 
Seksjonsleder
DNB

Rolf Wangsholm
Partner 
KPMG

Trond Kathenes
IT-sjef
Grieg Seafood

Frode Myrdal 
Partner
PwC

Kjetil Århus
Direktør
Bergen Kommune

Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder 
Høgskulen på Vestlandet

Christian Erichsen 
CEO
M'Labs

Raymond Pettersen 
CTO
Knowit

Morten Lied
Eier 
Rainfall

Pinar Heggernes
Instituttleder Informatikk
UiB

 
Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851