Energi

29.05.2017

Petroleumsbransjen er en av de største næringene på Vestlandet, og Bergensregionen er spesielt sterk i leverandørkjeden. Bransjen er regionens største verdiskaper, med Equinor som største aktør. De drifter 50% av sin aktivitet på norsk sokkel fra Bergen.

RESSURSGRUPPENS MÅL

 • Øke kunnskapen om næringens betydning for Vestlandet

 •  Styrke næringens konkurransekraft og stabil aktivitet

 •  Sikre fremtidig kompetanse i næringen

 •  Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling
   

VIKTIGSTE SAK I 2018

Ressursgruppe Energi har i 2018 brukt det meste av tiden på å utvikle en pilot for et omdømme- og diskusjonsopplegg for ungdomsskolen og videregående skole. Programmet har fått betegnelsen «Energilandet.no» som skal gjennomføres som en hel undervisningsdag ute i skolene. Næringen har selv nominert 12 unge rollemodeller i alderen 24-34 år som skal besøke skolene med følgende tematikk:

 1. Energi og energiomstilling

 2. Klima og miljø

 3. Bærekraft

 4. Oljefondet – verdier og bruk

 5. Arbeidsmuligheter

Det er avklart med skoleseksjonen i Bergen kommune at programmet gjennomføres for tre skoler i Bergen våren 2019, og at øvrige skoler i Hordaland kommer høsten 2019 og våren 2020.
Følgende aktører har bidratt økonomisk til at prosjektet har latt seg realisere: Equinor, GCE Subsea, NPF, Aker, CCB, Høgskulen på Vestlandet, IndustriEnergi og Hordaland fylkeskommune.

Undervisningsopplegget understøtter alle våre mål og økt kunnskap, styrke konkurransekraften, sikre kompetanse og være aktiv pådriver for transformasjon i næringen. Prosjektet ble i 2018 forelagt energiminister Kjell Børge Freiberg under hans møte med deler av ressursgruppen høsten 2018, der han ga ros for opplegget.

ANDRE SAKER 

Gruppen har aktivt deltatt på møter og konferanser med betydning for næringen, som ONS i Stavanger og OTC i Houston.
Det er arrangert lunsjmøte om CO2-lagring i Øygarden i samarbeid med Equinor og CCB. Olje- og energiminister Freiberg deltok på møtet.
I samarbeid med gruppen inviterte Statoil (nå Equinor) til heldags leverandørseminar høsten 2018.

FOKUSOMRÅDER I 2019

 • Sikre fremtidig rekruttering ved å ta «Energilandet» ut til alle skolene i Hordaland

 • Jobbe med transformasjon i kombinasjon med økt forretningsutvikling

 • Formidle informasjon om digitalisering i bransjen

Ressursgruppemedlemmer

Cecilie Sælen - ressursgruppeleder
Daglig leder 
Ridge

Lars Henrik Hosøy
Manager Business Development
Aibel Bergen

Terese Kvinge
Modifikasjonsdirektør
Statoil

Arve Davidsen
Engineering Manager 
KCA Deutag Drilling Norge AS

Owe Hagesæther
Daglig leder
GCE Ocean Technology

Nils-Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag
Høgskolen på Vestlandet

Thomas Johannessen
Seniorrådgiver
DNB

Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore 
Intpow/Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Cristian Carter Valdes
Daglig leder
Coast Center Base

Linda Litlekalsøy Aase
SVP, Brownfield Modifications & HUC
Aker Solutions

Mads Eidem
Leder
DNV GL, Bergen

Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi
NORCE