Presentasjon av Ressursgruppe Finans toppsaker fra februar 2017

Finansnæringen står sterkt i Bergen og teller cirka 6000 ansatte. Næringen har vokst i de senere årene både i ansatte, forvaltningskapital og premieinntekter. Bank- og forsikringsvirksomheten utgjør tyngdepunktet med halvparten av de ansatte, men bredden er stor og næringen utgjør en komplett finansklynge i regionen. Bergensregionen har en posisjon som Norges klart nest største på finansområdet.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Finans?


Ressursgruppe Finans samler aktører fra hele finansmiljøet. Her inngår banker, skade- sjø- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer.

Ressursgruppe Finans arbeider med saker som er viktig for finansnæringen og har som mål å få synspunktene sine kjent hos politiske myndigheter. Det er også et mål å synliggjøre finansmiljøet i Bergen nasjonalt og i regionen for å gjøre Bergen til en attraktiv region for ansatte og for bedrifter med virksomhet på finanssektoren.

Ressursgruppens gjennomfører også arrangementer med fokus på finansmarkeder, finanssektoren og virksomheter i regionen som man kan investere i. Møter og arrangementer avholdes i regi av Bergen Næringsråd, ofte i samarbeid med finansbedrifter eller organisasjoner med spesielle oppgaver og kompetanse knyttet til finanssektoren.Ressursgruppemedlemmer:

Anders Skjævestad - ressursgruppeleder
Adm. direktør Livsforsikring
DNB 

Rune Mannseth
Leder
Nordea Markets Vest

Hogne I. Tyssøy
Partner og porteføljeforvalter
Holberg Fondene

Lisbet Nærø
Adm. direktør
Fana Sparebank

Tor Sydnes
Investeringsdirektør
Gabler

Jan Erik Kjerpeseth
Adm. direktør
Sparebanken Vest

Ole Lund
Senior visedirektør
DNB

Magny Øvrebø
Investeringsdirektør
Nordea Liv

Erik M. Throndsen
Regiondirektør
Sparebank 1 SR-Bank

Espen Strømme
Konserndirektør
Tryg

Aksel Mjøs
Førsteamanuensis
NHH

 

 

 

Anders  Skjævestad
Anders Skjævestad
Ressursgruppeleder

Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851