Fornybar

18.05.2017

Ressursgruppen er et sentralt møtepunkt som representerer både vann- og vindkraftprodusenter, kombinert med erfaring fra finans, forskning, innovasjon og virkemiddelapparatet. Aktørene arbeider for å tilrettelegge for fornybar energi og skape nye forretningsmuligheter for næringslivet i vår region.

VIKTIGSTE SAKER I 2018

  • Samarbeid for økt verdiskapning og samarbeid innen fornybare næringer og FoU.

  • Være en pådriver for lokale klimautslipp.

  • Bidra til å realisere et grønt industrielt visningssenter i Bergen.

FOKUSOMRÅDER I 2019

  • Bidra til å etablere tettere kunnskapsoverføring i energiomstilling

  • Innspill og mobilisering til Fornybarkonferansen 2019

  • Tettere samarbeid med ressursgruppene Energi og Transport 

 

Ressursgruppemedlemmer

Ingrid Von Streng Velken - ressursgruppeleder
Direktør innovasjon og utvikling
BKK

Gudmund Per Olsen
Leder R&D
Equinor

Geir Anton Johansen
Dekan
Høgskolen på Vestlandet

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder
Norsk Klimastiftelse 

Stian Anfinsen
Avdelingsleder
CMR

Ivar Singstad
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Vegard Frihammer
Daglig leder
Greenstat

Erik Lossius
Seksjonsleder
DNB

Asle Lygre
Daglig leder
ArenaNOW / Idevekst

 

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør
UiB

Ingrid  Von Streng Velken
Ingrid Von Streng Velken
Ressursgruppeleder

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Object reference not set to an instance of an object.

___________________________________________________________________________________________________________

Evoy AS ble under Fornybarkonferansen tildelt SPIR-prisen for 2019.

Object reference not set to an instance of an object.