Handel og Service

18.05.2017

Ressursgruppe Handel og Service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen sentrum og bydelene gode vekstvilkår.

Vår visjon er å skape en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med det, har vi satt oss følgende mål:

  • Synliggjøre næringens betydning og verdiskaping.

  • Sørge for at næringen har en sentral plass i kommunens utviklingsplaner.

  • Bidra til å øke kompetansenivået i næringen.

  • Stimulere til mer innovasjon.

  • Øke yrkesstoltheten blant ansatte i næringen.


VIKTIGSTE SAKER 

Kompetanseheving gjennom lederprogrammet «God Butikk»
Ressursgruppen har satt sammen et program som består av sju samlinger, og som henvender seg til ferske butikkledere.

Regjeringens avgiftspolitikk
Sukkeravgiften og momsfritaket på utenlandske nettvarer rammer også Vestlandet hardt.

Dialogmøter med byrådene for byutvikling og klima, kultur og næring
Tematikk: Handelsnæringens rammevilkår og vekstmuligheter i Bergensregionen.

Nye forretningsmodeller i varehandelen.
Digitalisering og ny teknologi snur bransjen på hodet og utfordrer i særlig grad de fysiske butikkene.

Økt rekruttering til yrkesfagene
2018 var yrkesfagenes år. Gruppen har samarbeidet med både Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Adecco om dette temaet.

En bærekraftig varehandel
Store globale trender tvinger bransjen til å ta større samfunnsansvar. Morgendagens vinnere er de som lykkes med å integrere FNs bærekraftsmål i sine strategier.

Ressursgruppen har arrangert 13 frokostmøter i løpet av året. 


Ressursgruppemedlemmer


Peter Kolderup Greve - ressursgruppeleder
Virke

 

Thomas Sandland
Bunnpris Vest og Butikkeiendom Vest

Steinar Kristoffersen
Bergen Sentrum

 

Elisabeth Seim
BI Bergen

Mette Gro Skaugvold
Handelsbanken

 

Tone Haugland
Amfi Drift AS

Carl-Erik Michaelsen
TicketCo

 

Gunnar Nilsen
Bergens Tidende

Nina Askvik
Radisson Blu Royal Hotel

 

Synnøve Aksdal
Aksdal i Muren

Peder Karlsson
BDO

 

Solrun K. Hitland
IKEA Åsane

Roger Holthe-Olsen
Dyrekassen 

 

Øystein Kahrs
COOP Hordaland 

Peter  Kolderup Greve
Peter Kolderup Greve
Ressursgruppeleder

Stig  Ryland
Stig Ryland
Ansvarlig for møtearena/ Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249