Helse-Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer. Behovet for innovasjon og omstilling er stort dersom helsevesenet skal kunne innfri brukernes behov i framtiden.

Presentasjon av toppsakene for ressursgruppe helse februar 2017

Ressursgruppe Helse arbeider for at samspillet mellom offentlige og private aktører skal bli bedre. Vi tror at næringslivet kan bidra med kompetanse som sikrer gode helsetjenester. Vårt utgangspunkt er "Hvilke behov har brukerne, og hvordan løser vi det?".

Helsenæringen er i kraftig vekst og skaper allerede store verdier for Norge. En rapport fra Menon viser at helsenæringen hadde en vekst på 11 prosent og eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015. Helse ligger også på topp når det gjelder forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge.

Årskonferansen 2017Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Helse?

Også næringslivet i vår region ser muligheter innen helse. I en kartlegging Bergen Næringsråd gjennomførte i 2016, svarer 44 % av IKT-bedriftene i Hordaland at de jobber med helserelaterte prosjekter, og at helse er en av de viktigste satsingsområdene framover.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Borghild Marie Skadal Midttun - leder 
LHL-klinikkene

Aleksander Helmersberg
Milla Says

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Baste A. Christiansen
Knowit

Eli Julseth Birkhaug
Betanien Sykehus

Helga Bull-Rostrup
Virke

Ingvild Eide Graff 
UNI Research Helse

Linda Sundøy Rykkel 
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Lene Lunde
Deloitte

Magne Rekdal
Dips

Monica Wammen Nordtvedt
Høgskulen på Vestlandet

Camilla Strand 
AbleOn

 

Nina Mevold
Bergen kommune

Tone Hjulstad
Tryg

Borghild Marie  Skadal Midttun
Borghild Marie Skadal Midttun
Ressursgruppeleder

Stig  Ryland
Stig Ryland
Ansvarlig for møtearena/ Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249