Helse

10.03.2021

VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at helsenæringen for gode vekstvilkår i Bergensregionen. Vår visjon er «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal skape og delta i tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

 • Vi skal bidra til å dekke helsevesenets kompetansebehov.

 • Vi skal stimulere til flere innovative partnerskap.

 • Vi skal øke helsenæringens deltakelse i helseklynger og på andre arenaer.

VÅRT UTGANGSPUNKT

Den norske helse- og omsorgstjenesten må løse mange utfordringer de neste årene. For å skape bedre og smartere tjenester, må næringslivet være en del av løsningen. «Den offentlige helse- og omsorgstjenesten kan ha mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter.» (Helsenæringen, Meld. St. 18, 2018-2019). Vi vil arbeide i samsvar med helsenæringsmeldingen og bidra til at regjeringens tiltak i meldingen blir realisert. Vårt arbeid skal alltid ta utgangspunkt i følgende spørsmål: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?»

VIKTIGSTE SAKER I 2020

 • Innsamlingsaksjon til kjøp av nettbrett på sykehjem i Bergen i forbindelse med covid-19. Aksjonen samlet inn ca. 134 000 kroner.

 • Ferdigstilling av kartleggingen av helsenæringen i Bergensregionen i samarbeid med Deloitte.

 • Deltakelse i arbeidsgruppen for innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge.

 • Dialogmøte med Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Cognitive Center om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren.

 • Samarbeid med Helse Vest, Bergen kommune, VIS, Høgskulen på Vestlandet, Norwegian Smart Care Cluster og Alrek helseklynge om møteserien TekPRAT.

 • Dialogmøte med Rasmus Meyer Legat og Constructa om planene for bygging av en demenslandsby i Åstveit.

 • Ny strategi for ressursgruppens arbeid for 2021-2023.

 

Kjerstin  Fyllingen
Kjerstin Fyllingen
Ressursgruppeleder

Stig Ryland
Stig Ryland
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249

RESSURSGRUPPEMEDLEMMER

Kjerstin Fyllingen - ressursgruppeleder
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Einar Engtrø
Dips

Borghild Marie Skadal Midttun
Norengros K. J. Brusdal

Ingrid Beyer
Hadean Ventures 

Jonny Klemetsen 
Sonat

Monica Wammen Nordtvedt
Høgskulen på Vestlandet

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Tone Skaar
Norwegian Smart Care Cluster 

Kari Øritsland
VIS 

Endre Valdersnes
Atea

Nina Langeland 
Universitetet i Bergen

John Hornes
Medzys

Camilla Strand 
AbleOn

Daniel Steenbuch
Student NHH

Lene Lunde
Deloitte

Kathrine Bjerga Tøraasen 
Tryg