Helse

06.01.2020

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Dette gjør vi gjennom å skape arenaer for dialog og kunnskapsdeling.

Vårt utgangspunkt er: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?» Gjennom å utnytte hverandres styrker, håper vi å realisere vår visjon: «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

  • Synliggjøre helsenæringens verdiskaping og vekstmuligheter.

  • Legge til rette for at næringslivet kan være med å løse framtidens tjenestebehov.

  • Arbeide for at næringslivet blir en del av Alrek helseklynge.

  • Bidra til at Bergen blir et førstevalg for helsegründere.

  • Koble tverrfaglig kunnskap med kapital.


VIKTIGSTE SAKER

Innovative anskaffelser og forenkling av anbudsregler. Hvordan kan vi gjøre det enklere for gründere å bidra med sine løsninger på helsevesenets behov?

Deltakelse i arbeidsgruppen for innovasjon og e-helse i forbindelse med etableringen av Alrek helseklynge.

Dialogmøter med Høyres helse- og omsorgspolitikere på Stortinget.

Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet for å knytte helse- og ingeniørstudenter tettere til næringslivet.

Dialogmøte med byråd for helse og omsorg i Bergen kommune. Tematikk: Hvordan skaper vi flere felles arenaer som stimulerer til innovasjon i helsesektoren? Hvilken rolle skal det offentlige ha; være bestillere eller også dialogpartnere? Kan det offentlige bli mer risikovillige?

Kartlegging av helsenæringens verdiskaping i Bergensregionen. Rapporten er klar våren 2019.

 

Ressursgruppen har arrangert tre frokostmøter i løpet av året.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Kjerstin Fyllingen - leder
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Jonny Klemetsen 
Sonat

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Endre Valdersnes
Atea

Kristin Odfjell 
Planet 9 Capital

Nina Langeland 
Universitetet i Bergen

Ingvild Eide Graff 
UNI Research Helse

Borghild Marie Skadal Midttun
Norengros Helse

Lene Lunde
Deloitte

Einar Engtrø
Dips

Alice Kvåle
Høgskulen på Vestlandet

Camilla Strand 
AbleOn

 

Alette Hilton Knudsen
Bergen kommune

Kathrine Bjerga Tøraasen 
Tryg

Kari Øritsland
VIS 

Ingrid Beyer
Hadean Ventures 

 

 

 

Kjerstin   Fyllingen
Kjerstin Fyllingen
Ressursgruppeleder

Stig  Ryland
Stig Ryland
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249