Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe internasjonal februar 2017

Bergensregionen er en av Norges mest internasjonalt rettede regioner med utstrakt og mangfoldig internasjonal virksomhet innen regionens næringsliv, FoU-miljø, kulturliv og offentlig sektor. En stadig økende globalisering gjør det nødvendig å legge til rette for økt internasjonal kompetanse og en infrastruktur som bidrar til økt internasjonalisering i vår region.

Ressursgruppe Internasjonal er en bredt sammensatt gruppe med aktører fra bedrifter, FoU-miljø og bransjeorganisasjoner som alle har stor internasjonal virksomhet, nettverk og samarbeidsavtaler. Gruppen samarbeider også mot andre ressursgrupper med internasjonalt rettet næringsliv.

Gruppen arbeider med:

  • Kartlegging av internasjonal virksomhet og behov i regionens næringsliv som grunnlag for fremtidig strategi og tiltakspakke.

  • Vertsbyen Bergen – profesjonalisering av mottaksapparat.
Ressursgruppemedlemmer:

Anne-Kristine Øen - ressurssgruppeleder 
Daglig leder
Salmon Group

Hilde Drønen
CFO
DOF ASA

Kjersti Fløttum
Professor
Universitetet i Bergen

Petter Martin Johannesen
Supply Chain Manager
Ewos/Cargill

Torbjørn Torsvik
Direktør, markeds- og forretningsutvikling
PwC

Eli Vassenden
Driftsdirektør
Grieg Star Shipping

Kristine Kopperud Timberlid
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge


Jostein Hole Kobbeltvedt
Leder
Rafto Stiftelsen


Rolf-Andreas Wigand
CEO
Vestdavit

Peggy Krantz-Underland
CFO
Statoil


Anne Jacobsen
CEO
NCE Media

Miao Reinlund
Vice President
TTS Group

Sunniva Whittaker
Deputy Rector
Norwegian School of Economics

Gøril Selvik
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083