INN Club Bergen

01.01.0001

INN Bergen  – servicesenter for bedrifter som rekrutterer utenlandske arbeidstakere!

Tilgang på kompetanse er en av de største utfordringer for bedrifter i Bergensregionen, og flere bedrifter retter seg mot internasjonale markeder for å rekruttere arbeidskraft.

Flytting av utenlandsk ekspertise krever en rekke tiltak både for å gjøre de nye kollegaene operative så raskt som mulig og for å introdusere dem til det norske samfunn. Byråkratiske prosedyrer, kulturelle ulikheter og mangel på sosiale nettverk kan by på utfordringer både for bedrift og for arbeidstaker.

Gjennom INN Bergen tilbyr vi en innføring i det norske samfunn og sosiale møteplasser og nettverk. Hensikten er å gjøre overgangen til et liv i Norge så enkelt som mulig for arbeidstakeren og samtidig bidra til at den nyansatte er operativ så raskt som mulig – noe som både er tidsbesparende og lønnsomt.

INN Bergen er del av det nasjonale nettverket INN® – International Network of Norway. INN® har kontorer i åtte byer og har et overordnet mål om å sikre at de ulike regionene i Norge fremstår som attraktive for utenlandsk ekspertise.


Vil du bli en del av INN-nettverket, eller har din bedrift relevant kompetanse for dette nettverket, kontakt Iver eller Berit i dag! 

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)