Mangfold og inkludering

19.05.2017

Ressursgruppen skal bidra til at arbeidsgivere i Bergensregionen oppnår konkurransefortrinn igjennom mangfold og inkludering.

Mange ressurser blir i dag stående utenfor arbeidslivet eller i stillinger de er overkvalifisert for, spesielt personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape gode møteplasser og synliggjøre verdien av mangfold, skal gruppen bidra til arbeidsgivere får tilført kompetanse, samtidig som flere får utnyttet ressursene sine.

Gruppens målsetning er å bryte ned barrierer og gjøre Bergen til Norges mest inkluderende by. 

VIKTIGE SAKER I 2019

  • Fremme verdien av mangfold i næringsliv, det offentlige og frivillige.

  • Få frem flere rollebilder med flerkulturell bakgrunn. Bergen Opportunity er et nytt mentorprogram i samarbeid IMDi, NAV Vestland, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

  • Koble næringsliv med internasjonale kandidater med høy kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble avholdt for 11. gang med over 500 personer til stede.

  • Styrke integrering av flyktninger igjennom arbeidspraksis. Fra flyktning til ressurs ble opprettet i 2018 med en målsetning om å få 75 personer med flyktningebakgrunn i arbeidspraksis innen 2020.

 ____________________________________________________

Høringsuttalelser

30.04.18, Høringsuttale om "Plan for inkludering og mangfold 2018, Bergen kommune"

____________________________________________________

Ressursgruppemedlemmer

Elin Sarai - ressursgruppeleder
Partner
EY

Anne Lorgen Riise
Konserndirektør HR
Mowi

Dag Jarle Aksnes
Direktør
NCE Tourism

Kathleen O. Mathisen
Global Direktør HR og Internkommunikasjon
Grieg Seafood ASA

Irene Kinunda
Konsulent
Fargespill / Bergen kommune

Anne-Marit Presterud
Direktør
Etat for inkludering, Bergen Kommune

Siri Bremnes
Leder Finance & Office
Adecco

Lubna Jaffery
Seniorrådgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Anders Nyland
Direktør
Bergen reiselivslag

Vasan Singaravel
Prosjektleder 
Clariant Oil Services Scandinavia

Arild Remme
Regionaldirektør
REMA 1000

Irene Philipps
Direktør forretningsprosesser
Disruptive Technologies

Elin  Sarai
Elin Sarai
Advokat og partner i EY advokatfirma

Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder Bergen Opportunity

chat_bubble_outline + 47 476 82 011