Marin

10.12.2018

Den marine klyngen er svært sterk på Vestlandet. I vår region har vi blant annet hovedkontorene til verdens to største lakseprodusenter samt landets største fiskerikommuner. Bergen har i tillegg fremstående marine forsknings- og forvaltningsmiljøer. Samlet gjør dette Bergen til en global sjømathovedstad.

Ressursgruppe Marin omfatter aktører fra havbruk, forsking og utdanning, rådgivning og finansiering. Ressursgruppen vil bidra til økt samspill mellom forskning og utdanning, forvaltning og bedrifter. Vi vil gi faglige næringspolitiske innspill for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Viktigste saker i 2018

  • Det var svært positivt at Statsbygg i desember 2018 gjorde vedtak om samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken.

  • Tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskapning og samhandling i marine næringer

  • Bedre kunnskap om havbruksnæringen gjennom faktabasert informasjon

  • Bidra til å løfte frem og synliggjøre fremtidsmulighetene i marine næringer

Fokusområder 2019

  • FNs bærekraftsmål nr. 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

  • Støtte oppunder etableringen av en globalt ledende konferanse for havnæringene

  • Bidra til en vellykket samlokalisering mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

  • Aktivt medvirke til en enklere og mer effektiv havbruksforvaltning 

 

Ressursgruppemedlemmer

Anders M. Gjendemsjø - ressursgruppeleder
Nasjonal leder for fiskeri og havbrukssektoren
Deloitte

Jarl Giske
Marin dekan
Universitetet i Bergen

Søren Martens
Adm. direktør
Fish Pool ASA

Einar Wathne
Styreleder
NCE Seafood Innovation Cluster

Tore Alfheim
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Hans Kleivdal
Konserndirektør Miljø
NORCE - Norwegian Research Center

Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør
Fiskeridirektoratet

Krister Hoaas
Samfunnskontakt
Lerøy Seafood AS

Torben Foss
Advokat
PwC

Ola Helge Hjetland
Kommunikasjonssjef
Marine Harvest

Hanne Dankertsen
Kommunikasjonsdirektør
Gargill Aqua Nutrition

Jens Victor Sele
First Vice President, Bergen
Nordea

 

Carl Johan A. Sandberg
Group Quality Manager
Ocean Quality/YoungFish

Torny Aarbakke
Kommunikasjonsdirektør
Havforskningsinstituttet

Liv Solveig Olafsson
Sektoransvarlig Havbrukstjenester
DNV GL

 

Nils Aadland
Samfunnskontakt
Salmon Group

Anders   Gjendemsjø
Anders Gjendemsjø
Ressursgruppeleder

Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600