Sirkulær økonomi

07.06.2019

Sirkulær økonomi er en nystartet ressursgruppe. Gruppen vil få på plass en strategi innen kort tid. 

Formålet med gruppen er å etablere en arena på tvers av bransjer, som skal arbeide for å fremme sirkulære forretningsmodeller ved å bygge nettverk og dele kompetanse. Målet er å skape nye arbeidsplasser og verdier gjennom å legge til rette for nye materialstrømmer på tvers av eksiterende verdikjeder.

Gruppen skal også arbeide for å drive frem piloter som kan løse utfordringer knyttet til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Resultatene skal deles. På den måten kan kunnskap om hvordan næringslivet kan oppsirkulere avfall fra en næring til å bli ressurs for en annen næring, bli tilgjengelig for alle.

 

Ressursgruppen er medarrangør på ombruksdagen. 

 

Ressursgruppemedlemmer

Linn Cecilie Moholt - leder
BIR

Stina Kildedal-Johansen
Hansa

Gard Kvalheim
LAB

Brede Lærum
Equinor

Maria Bos
BKK

Trond Leganger
Ragnsells

Gro Elin Bjerga
NORCE

Ingmar Høgøy
Blue Protein AS

Lars C. Pedersen
ÅF Advansia

Marius Kaland
PWC

Ulrikke Hernæs
Biomega

Hanne Wetland
NETLIFE

Rune Gaasø
Clean Shores Global

Judith Bragelien
Høgskulen på Vestlandet

Torunn Totland Stangervåg
Innovasjon Norge

Lise Reinertsen
Bergen kommune

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511
Linn Cecilie   Moholt
Linn Cecilie Moholt
Ressursgruppeleder

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511