Sirkulær økonomi

07.06.2019

Ressursgruppe sirkulær er en nettverks- og kompetansearena i Bergen som jobber for å få frem sirkulære piloter, bidra til kunnskapsdeling og skape nye sirkulære arbeidsplasser. Vårt mål er å få i gang prosjekter i og på tvers av virksomheter slik at ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet er benyttet til sitt opprinnelige formål. 

Gruppens visjon er at Bergen skal bli Norges første sirkulære by!

 

VIKTIGSTE SAKER I 2020

 • Øke forståelsen og kjennskapen til sirkulære prosesser og muligheter

 • Utviklet et tverrfaglig konsept for «Sirkulærskolen» og gjennomført den med 5 samlinger og 40 deltakere fra næringslivet i regionen.

 • Initiativ til samhandling med andre aktører og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt

 • Skape en nettverks- og kompetansearena som tilrettelegger for kunnskapsdeling og sirkulære piloter, og som bidrar til at det skapes arbeidsplasser

 • Skape interesse for sirkulær økonomi gjennom delingsplattformen «Circular-Bergen»

 • Vært pådriver til å kartlegge sirkulære muligheter i Bergen

 • Innspill til regjeringens høringsnotat om sirkulær strategi

 

FOKUSOMRÅDER I 2021

 • Jobbe med rammevilkår for sirkulære tiltak, jfr EUs Green Deal

 • Gjennomføre ny Sirkulærskole, og lage oppfølgingskurs for tidligere deltakere

 • Igangsette sirkulære bransjekurs med samarbeidspartnere for ulike næringer

 • Følge opp regjeringens sirkulære strategi som kommer våren 2021

 • Delta i arbeidet med å lage en materialbank for byggenæringen

 • Jobbe for å få sirkularitet inn som tematikk på høyskoler og universitet

 

ORGANISERING

Ressursgruppen har også knyttet til seg et knippe av næringsaktører som jobber i ulike faggrupper. Deltakerne i ressursgruppen tar seg av næringspolitikk, samarbeidstiltak med andre aktører, kommunikasjon og forretningsmodeller.

De tre faggruppen består hver av 5-6 personer og har følgende ansvarsfelt:

 • Utdanning, design og forskning

 • Bygg og anlegg

 • Organiske prosjekt

 

Ressursgruppemedlemmer

Eva Skjold - leder
BIR

Brede Lærum
Equinor

Stina Kildedal-Johansen
Hansa

Anna Silje O. Andersen
BOB

Christian Askvik Hansen
BKK

Gro Elin Bjerga
NORCE

John Wikstrøm
PwC

Judith Bragelien
Høgskulen på Vestlandet

Torunn Totland Stangervåg
Innovasjon Norge

Silje Østerbø
Bergen kommune

 

Eva Skjold
Eva Skjold
Ressursgruppeleder

Hanne Wetland
Hanne Wetland

chat_bubble_outline +47 901 65 399
Atle Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511