Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe strategisk rådgivning februar 2017

Ressursgruppe Strategisk rådgivning inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.
Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling. Gruppen vil også engasjere seg i saker utover egen næring og samarbeide med aktører i andre bransjer i relevante saker.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Strategisk rådgivning?


Gruppen jobber med følgende hovedområder:

Næringsutvikling

  • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet

  • Bidra til dynamikk og omstillingsevne for næringslivet


Synlighet

  • Synliggjøre den samlede kompetansen som våre bransjer besitter på Vestlandet mot næringsliv, offentlig sektor, media og politikere - både i og utenfor regionen, herunder internasjonalt

  • Særlig fokusere på relevante «Vestlandsbransjer», f.eks. sjømat, maritim, energi og finans

  • Øke bevissthet rundt den reelle verdiskapingen som rådgivningsbransjene representerer i regionen


Kompetanseutvikling

  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen

  • Synliggjøre kompetanseutviklingen hos unge talenter i våre virksomheter og betydningen dette har for næringslivet 


Læring

  • Utveksle erfaringer og drøfte generelle utfordringer for våre bransjer

 


Ressursgruppemedlemmer:

Merete Skage- ressursgruppeleder
Partner
EY

Ståle Christensen
Partner
KPMG

Nina Sandnes
Partner
Kluge

Trond Hatland
Partner
Advokatfirmaet Thommessen

Børje L. Hoff
Partner
Harris

Jon-Osvald Harila
Partner
Deloitte

Morten Foros Krohnstad
Partner
Schjødt

Bjørn Frode Skaar
Partner
Wikborg Rein

   
Merete   Skage
Merete Skage
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 982 06 499
Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851