Presentasjon av ressursgruppe Transport sine toppsaker februar 2017

Næringslivet i Bergen står årlig i kø for 5 milliarder kroner. Det er da naturlig at våre medlemmer har rangert transport og infrastruktur som den viktigste næringspolitiske saken. Regionen skal vokse med 160.000 mennesker i løpet av de neste 30 år, og denne utfordringen må løses for at regionen skal utvikle seg.

Ressursgruppe Transport har utarbeidet en egen Transportplan 2015-2030 med lokale, regionale og nasjonale transportmål.  Gruppens viktigste arbeid er å arbeide for at målene i planen oppnås.

Ressursgruppe Transport arbeider derfor et langsiktig perspektiv for å bidra til at Bergensregionen opparbeider tjenlig infrastruktur i samsvar med næringslivets og regiones behov.

I 2016 utarbeidet gruppen et eget veikart for fossilfri transport i Bergen, som viser at næringslivets transporter kan være fossilfrie i 2025.Ressursgruppemedlemmer:

Roger Harkestad - leder
Adm. direktør
Tide

Aslak Sverdrup
Lufthavnsjef Bergen Flesland
Avinor

Jan Arne Kragset
Prosjektsjef
Rom Eiendom

Gry Mirian Olsen
CEO
Keolis Norge AS

Siri Pettersen Strandenes
Professor
Norges Handelshøyskole

Øyvind Sunde 
Førstelektor logistikk
Høgskolen i Bergen

Ole Johan Sagen
Eiendomsjef
Scala Retail Property

Jan Valeur
Adm.direktør
Bergen Taxi

Lars Chr. Stendal
Strategi- og regiondirektør
Bane NOR

Trond Tystad
Daglig leder
Tystad AS

Gerdt Meyer
Direktør
Kuehne + Nagel

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør
Norled

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511