Transport

29.05.2017

God infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal fungere, og fremkommelighet er sak nummer en at næringslivet skal være konkurransedyktig. Ressursgruppen jobber for gode transportmuligheter og attraktive kollektivtilbud på vei, bane, sjø og i luft.

VÅRE MÅL

 • Etablere transportløsninger på Vestlandet som gir konkurranselikhet

 • Godt hovedvegnett på Vestlandet, både nord-sør og øst-vest

 • Gode kollektivløsninger og sømløs godstransport

 • Innfri våre mål i «veikart for grønn transport» gjennom transformasjon til bærekraftige transportløsninger

VIKTIGSTE SAKER I 2018

 • Oppfølging av «grønt veikart» og fokus på utslippsfri transport næringstransport, busstransport, ferger og hurtigbåter i Hordaland

 • Etablert gruppe som jobber for å få etablert båtruter i indre havn og styrket den lengre båtrutene fra/til Bergen (Blå bybane)

 • Påtrykk for å sikre midler i Statsbudsjettet til å iverksette prosjekter fra vår region som ligger i Nasjonal Transportplan (NTP).

 • Miljøløftet, med fokus på kollektivsystemet i Bergen og fullføring av Bybanen til alle bydeler.

ANDRE SAKER i 2018

 • Få frem en ny analyse for «Ringvei Øst» og økt påtrykk i denne saken

 • Arrangert «Transport- og logistikkdagen 2018» med tematikk innen teknologi og fremdrift i regionens samferdselsprosjekt

 • Frokostmøte om E39 og Hordfast

 • Innspill til regionens «mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløysingar» (MUST)

 • Deltakelse i EU-prosjekt med UIB om smarte transportløsninger

 • Bruke lokalvalget til å få økt oppmerksomhet om regionens samferdselsprosjekt, blant annet på Transport- og logistikkdagen 2019 i august

 • Rullering inn mot neste NTP for å sikre at regionens prosjekter prioriteres – Det er Vestlandets tur nå:

  - E 39 med Hordfast, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen

  - E16 Bergen-Voss med vei og Intercity Bergen-Voss

  - Byvekstavtalen

 • Finansiering av infrastruktur, og jobbe aktivt for å få i gang prøveområder med veiprising

 • Få frem en rapport om mulighetene for «Blå bybane»

Ressursgruppe Transport har utarbeidet en egen Transportplan 2015-2030 med lokale, regionale og nasjonale transportmål.  Gruppens viktigste arbeid er å arbeide for at målene i planen oppnås.

I 2016 utarbeidet gruppen et eget veikart for fossilfri transport i Bergen, som viser at næringslivets transporter kan være fossilfrie i 2025.

Ressursgruppemedlemmer

Roger Harkestad - leder
Adm. direktør
Tide

Øystein Skaar
Operativ sjef Bergen Flesland
Avinor

 

Gry Mirian Olsen
CEO
Keolis Norge AS

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør
Norled

 

Per-Atle Ådland
Prosjektleder
NLF/Bring

Jan Valeur
Adm.direktør
Bergen Taxi

 

Jan Arne Kragset
Prosjektsjef
Rom Eiendom

Gerdt Meyer
Direktør
Green CarrierThomas Potter
Senior Transport Ingeniør
Norconsult

Johnny Breivik
Havnedirektør 
Bergen Havn

 

Sigrid Lise Nonås
Associate Professor 
NHH

 

 

 

Roger Harkestad
Roger Harkestad
Ressursgruppeleder

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511