Vår historie

18.04.2017

Vår historie

Bergen Næringsråd har stolte tradisjoner helt tilbake til 1845.

Historien forteller om lokale bedrifter som på en god måte har mestret de skiftende tider. Historien er også preget av store omveltninger, gjerne med bakgrunn i teknologisk utvikling, strukturelle endringer i markedet, råvaretilgang eller kriser.

Til 150-års jubileet i 1995 utga foreningen en bok med tittelen ""Bedre frem Bergen"- Bergens næringsliv 1845 - 1995. Boken gir leseren et innblikk i det bergenske næringslivs utvikling i oppgangs- og nedgangstider gjennom 150 år, fra seilskutenes epoke til vår egen olje- og gassvirksomhet.

I anledning 175-årsjubileet i 2020 ble det laget en oppdatert versjon av Bedre frem Bergen, krydret med store og små begivenheter fra Næringsrådets liv og virke de siste 25 år. Les "Samspill i 175 år" her


Etableringen av Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd ble formelt etablert 6. september 1988, men våre røtter går langt tilbake i tid. Helt tilbake til 17. november 1845 da Bergens Haandværkerforening ble stiftet. Foreningen skiftet navn til Bergens Haandværks- og Industriforening i 1886. Bergens Handelsforening ble etablert i 1895 og Bergens Handelskammer i 1915.

I 1988 fusjonerte disse foreningene og dannet organisasjonen Bergen Næringsråd. Bergen Børs og Bergen Finansforum er også organisatorisk knyttet til Bergen Næringsråd.