Bli bedre kjent med oss:

16.12.2020

Vår visjonVi skal være et fullservice advokatfirma som bistår privatmarkedet, næringslivet og det offentlige. Vi yter juridisk og strategisk rådgivning til våre klienter. Det betyr at vi alltid vurderer ER DET LOV? og ER DET LURT?

KjernevirksomhetAdvokatvirksomhet

Våre verdierVår bedriftskultur preges av:
* Kvalitet
* Effektivitet
* Omtanke
* Inkludering
* Innsatsvilje

Antall ansatte60 medarbeidere

Våre viktigste bærekraftsmålAdvokatbransjen har et stort samfunnsansvar. En advokat skal fremme rett og hindre urett. I vår jobb må man kombinere evnen å lytte til klientens utfordringer og finne muligheter, samtidig som man skal ha oversikt over den relevante bransjen og det relevante rettsområdet. Gjennom strategisk og juridisk rådgivning finner vi gode og varige løsninger innenfor gjeldende rett.

Likestilling mellom kjønnene
I Harris arbeider vi målrettet mot rekruttering av kvinner og også mot å øke andelen kvinnelige partnere. Vi har et sterkt fokus på at det skal være mulig å kombinere et godt familieliv og arbeid i Harris. Dette vet vi er viktig for å rekruttere og beholde både de gode kvinnene og mennene.

Stoppe klimaendringene
Vi jobber hele tiden med å videreutvikle en forretningsdrift der vi vektlegger bærekraft i alle beslutninger som tas.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Vår virksomhet tar ansvar og driver så bærekraftig som mulig. For Harris er det viktig å kartlegge og ta på alvor det forbruket vi har, og redusere der det er mulig.
I samarbeid med Zero Waste Norge har vi hatt gjennomgang av våre avfallsløsninger og vårt forbruk for å finne konkrete løsninger for reduksjon der det er mulig. Vi har satt i gang en rekke tiltak. Vi er nylig miljøfyrtårnsertifisert.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I vårt arbeid som strategiske og juridiske rådgivere, har bransjen en viktig rolle for både utvikling av innovative løsninger, økonomisk vekst, ivaretagelse av bedrifters og privatpersoner interesser. Vi bistår daglig klienter som er avhengige av vår rådgivning for å opprettholde og utvikle sin drift. 

Omsetning i 2019105 millioner

Derfor samarbeider viVi vil gjerne bidra til å videreutvikle vår flotte region! Derfor er vi samarbeidspartner med Bergen Næringsråd.


Besøk nettsiden vår herPå nettsiden kan du også chatte med advokater med kompetanse innenfor alle våre fagfelt.