Vårt styre

15.04.2020

Styret 2021

Katrine  Trovik
Katrine Trovik
Styreleder

 

Andre verv:

Helse Vest
Styremedlem


Opus 
Styreleder


Den Nationale Scene
Styreleder


Arise BV (Nederland)
Styremedlem

 

Gard  Kvalheim
Gard Kvalheim
Adm. direktør, LAB

Styremedlem

 

Andre verv:

Åsane Byggmesterforretning
Styreleder

Helgesen Tekniske Bygg AS
Styreleder

Fundamentering AS
Styreleder

LAB Eiendom
Styreleder

 

Synnøve  Aksdal
Synnøve Aksdal
Daglig leder, Aksdal i Muren
Per  Grieg jr.
Per Grieg jr.
Styreleder, Grieg Seafood

Styremedlem

 

Andre verv:

Grieg Newfoundland AS
Styreleder


Proximar Seafood AS 
Styreleder


Kvasshøgdi Eiendom AS 
Styreleder


Grieg Bryggen Holding AS
Styreleder


Pg Jr AS
Styreleder

Tor  Instanes
Tor Instanes
Administrerende direktør, GC Rieber Eiendom AS

Styremedlem

Peggy  Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland
CPO i Equinor

Styremedlem

Petter Ole  Jakobsen
Petter Ole Jakobsen
CTO, Vizrt

Styremedlem 


Andre verv:


NCE Media
Styremedlem

Poj holding AS 
Styreleder

Våre styrende organer

Understøttelseskassen

Styreleder Kenneth Nilsen
Lisbet K. Nærø
Tor Fredrik Müller
Arild Kolltveit
Anders Skjevestad
Eva Løkeland Lerøy


BN Fellesfond for utdanning

Styreleder Lisbet K. Nærø
Anders Skjevestad
Arild Kolltveit


BN Fellesfond for sosiale formål

Styreleder Lisbet K. Nærø
Anders Skjevestad
Arild Kolltveit


Kontrollkomite

Ole Lund
Jan Thore Urheim
Nina G. Sandnes


Valgkomite

Jorunn Nerheim
Veslemøy Tvedt Fredriksen
Ole-Eirik Lerøy
Magne Stunner
Lisbet K. Nærø