Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Ressursgrupper

Published 30.10.2013, AT 12:00

Bergen Næringsråd har 170 eksperter til rådighet fra 12 ulike bransjer og fagfelt. Dette er nøkkelpersoner som sitter sentralt plassert i sine bedrifter, og som bidrar til å stake ut de overordnede prioriteringene og viktigste sakene for sine respektive næringer og fagfelt.

Ressursgruppene er en uvurderlig kompetanseressurs for Bergen Næringsråd. Gruppene iverksetter egne aktiviteter, og deres innspill er et grunnlag for vår prioritering av saker og tiltak.

Innspillene er helt avgjørende når Bergen Næringsråd skal fremme næringslivets interesser på best mulig måte overfor politikere, forretningspartnere og media.

Ressursgruppene har fire til seks årlige møter.

Våre ressursgrupper er:

    Byutvikling
    Finans
    Fornybar energi
    Handel og service
    Digitalisering
    Internasjonalt
    Mangfold og inkludering
    Kultur og opplevelse
    Marin
    Nettverk U37
    Olje og gass
    Transport
    Strategisk rådgivning
    Helse
    Bygningsgruppen Bergen
 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT