Deltagere i Bergen Opportunity 2019-2020
Deltagere i Bergen Opportunity 2019-2020

Bergen Opportunity

05.04.2019

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Bergensregionen. 

Mentor- og utviklingsprogrammet går over ett år og skal bestå av 20 deltagere og 20 mentorer. Programmet består av 8 faglige samlinger om temaer som ledelse, norsk arbeidsliv, mangfoldskompetanse og presentasjonsteknikk, i tillegg til jevnlige mentorsamtaler.  

Prosjektet er en satsning for å få frem flere rollebilder med flerkulturell bakgrunn og skal styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by. 

Bergen Opportunity er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, NAV Vestland og IMDi. 

Deltagerne har:

  • Flerkulturell bakgrunn

  • Høyere utdanning eller fagbrev

  • Behersker norsk muntlig

  • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn

 

Mentorene

Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon.

Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet gir grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen.

Mentorer inviteres på bakgrunn av deltageres behov og interesse. Dette skal bidra til at mentorrelasjonen gir optimalt utbytte.


Mentoring kan være verdifullt både for deltager og mentor. Vår erfaring er at mentorer ofte må innta en ny rolle enn den som vanligvis følger lederroller. Med god faglig opplæring og oppfølging kan mentorprogrammet også bidra til utvikling blant mentorer. Samtidig er det viktig at mentor er uegennyttig motivert og har et ønske om å bidra til å styrke mangfold i arbeidslivet og samfunnet.

Mentorrollen innebærer:

- Minimum 6 mentorsamtaler i løpet av året

- Deltagelse på 3-4 ettermiddagssamlinger (3-4 timer) fordelt utover året. De aktuelle samlingene er opplæring, oppstart, oppfølging og avslutning av mentorrelasjonen.

 

 

 

Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011