Bergen Opportunity

31.03.2021

Bergen Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland.

Bergen Opportunity skal løfte frem flere rollemodeller med flerkulturell bakgrunn og styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende. Programmet går over ett år med månedlige fagsamlinger av høy kvalitet og med jevnlige mentorsamtaler. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige. Neste opptak blir høsten 2023.

Deltagerkriterier:

  • Flerkulturell bakgrunn

  • Høyere utdanning eller fagbrev

  • Behersker norsk muntlig

  • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn

Mentorkriterier:

  • Ledende posisjon

  • Nettverk

  • Bransjekunnskap

  • Motivasjon


Bergen 
Opportunity drives av Bergen Næringsråd med støtte fra Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune.

For mer informasjon om Bergen Opportunity, kontakt:

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Få nyheter om Bergen Opportunity!