Mentor: informasjon og interesseskjema

05.04.2019

Bergen Opportunity søker mentorer til oppstart høsten 2022!

Bergen Opportunity er en satsning for å frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn i næringsliv, det offentlige og frivillige i Vestland. Vi ser etter deg som er i en ledende posisjon og ønsker å engasjere deg som mentor for å bidra til mer mangfold og inkludering i arbeidslivet, og samfunnet for øvrig.

Mentorkoblingen gjøres ut i fra en vurdering av hver enkelt deltagers behov og bransjeinteresse. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor.

Mentorrollen innebærer:

- Minimum 6 mentorsamtaler

- Deltagelse på 4 kveldssamlinger

Interesseskjemaet vil bli behandlet konfidensielt av Bergen Næringsråd og vil kun brukes til utvelgelse av mentorer.

Søknad om å bli mentor - Bergen Opportunity

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011