Mentorer

05.04.2019

Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. 

Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet gir grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen. 

Mentorer inviteres på bakgrunn av deltageres behov og interesse. Dette skal bidra til at mentorrelasjonen gir optimalt utbytte. 

Mentor 2019-2020  

Vi er på utkikk etter nye mentorer!  

Mentoring kan være verdifult både for deltager og mentor. Vår erfaring er at mentorer ofte må innta en ny rolle enn den som vanligvis følger lederroller. Med god faglig opplæring og oppfølging kan mentorprogrammet også bidra til utvikling blant mentorer. Samtidig er det viktig at mentor er uegennyttig motivert og har et ønske om å bidra til å styrke mangfold i arbeidslivet og samfunnet. 

Mentorrollen innebærer:

- Minimum 6 mentorsamtaler i løpet av året 

Deltagelse på 3-4 ettermiddagssamlinger (3-4 timer) fordelt utover året. De aktuelle samlingene er opplæring, oppstart, oppfølging og avslutning av mentorrelasjonen. 

Ta kontakt med iver@bergen-chamber.no for å melde din interesse for å være mentor i programmet. 

Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011