Næringsalliansen

11.05.2017

Næringsalliansen

Næringsalliansen i Hordaland er et nettverk som består av 14 næringsforeninger i Hordaland. Alliansen representerer mer enn 3000 bedrifter og 130.000 arbeidsplasser og er en viktig aktør når det gjelder næringsutvikling i Hordaland.

Næringsalliansen ble etablert for tolv år siden. Det viktigste målet har hele tiden vært å gi foreningene mer kraft i påvirkningsarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt. Siden etableringen av Vestland fylke har Næringsalliansen også etablert et godt og nært samarbeid med Sogn og Fjordane Næringsråd.


Næringsalliansens formål


Næringsalliansen skal være grunnlaget for et forsterket og inkluderende samarbeid mellom de private næringsforeningene i regionen.

Avtalepartene/foreningene har fire hovedformål for samarbeidet:

  • Sikre kompetanse og rett arbeidskraft til medlemsbedriftene

  • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet

  • Opptre samlet i utvalgte saker, herunder høringsinstans

  • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling


Felles talerør


Næringsforeningene ønsker å være et felles organisert talerør og medspiller i forhold til blant andre Vestland fylkeskommune og å opptre samlet i utvalgte saker, herunder felles høringsinstans. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike foreningene er viktig for Næringsalliansen


Noen av alliansens hovedsaker i 2020:

  • Regional plan for innovasjon og næring i Vestland fylke

  • Forutsigbare rammevilkår for det private næringslivet

  • Bedre infrastruktur – vei, bane og kollektivt

  • Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft

  • Bedre samarbeid mellom utdanning og næringsliv 

 

Følgende næringsforeninger deltar i samarbeidet:

Austevoll Næringsråd
Bergen Næringsråd
Bjørnafjorden Næringsråd
Bømlo Næringsråd
Etne og Vindafjord Næringsutvikling
Kvam Næringsråd
Kvinnherad Næringsservice
Nordhordland Næringslag
Osterøy Industrilag
Hardanger Industri
Stord Næringsråd
Tysnes Næringsråd
Vaksdal Næringsselskap
Vest Næringsråd

Næringsalliansen er åpen for flere medlemmer!

Kontaktperson for Næringsalliansen:

Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600