Næringsalliansen

11.05.2017

Næringsalliansen

Næringsalliansen er et nettverk som består av 12 næringsforeninger i Hordaland. Alliansen representerer 2.500 bedrifter og 125.000 arbeidsplasser og er en viktig aktør når det gjelder næringsutvikling i Hordaland. 

Næringsalliansen formaliserte sitt samarbeid onsdag 9. april 2008. Avtalen gir foreningene mer kraft i påvirkningsarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt. Flere næringsforeninger har i mange år samarbeidet om ulike saker. Fra 2005 har foreningene arbeidet gjennom forumet Regionale næringsorganisasjoner.


Næringsalliansens formål

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom de private næringsforeningene i regionen, med spesiell vekt på utvalgte regionale næringspolitiske saker.

Avtalepartene/foreningene har fire hovedformål for samarbeidet:

 • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonal

 • Opptre samlet i utvalgte saker, herunder høringsinstans.

 • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling.


Felles talerør

Næringsforeningene ønsker å være et felles organisert talerør og medspiller i forhold til blant andre Hordaland fylkeskommune og å opptre samlet i utvalgte saker, herunder felles høringsinstans. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike foreningene er viktig for Næringsalliansen.

Noen av alliansens hovedsaker:

 • Transport og kommunikasjon

 • Tilrettelegging for næringsutvikling,

  Tilgang på næringsarealer med regional næringsarealanalyse.

 • Samarbeid og dialog med Hordaland fylkeskommune.

 • Styrket samarbeid med høyere utdanning og forskning.

 • Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

 • Bedre samarbeid mellom skole, utdanning og næringsliv.

   

Følgende næringsforeninger deltar i samarbeidet:

Austevoll Næringsråd
Bergen Næringsråd
Bjørnafjorden Næringsråd
Etne og Vindafjord Næringsutvikling
Kvam Næringsråd
Nordhordland Næringslag
Osterøy Industrilag
SMB Hardanger
Stord Næringsråd
Vaksdal Næringsselskap
Vest Næringsråd

Næringsalliansen er åpen for flere medlemmer!

Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600