Næringsalliansen

11.05.2017

Næringsalliansen

Næringsalliansen Vestland er et nettverk som består av 15 næringsforeninger i Vestland. Alliansen representerer mer enn 3000 bedrifter og 150.000 arbeidsplasser og er en viktig aktør når det gjelder næringsutvikling i hele fylket.

Næringsalliansen ble etablert for 13 år siden. Det viktigste målet har hele tiden vært å gi foreningene mer kraft i påvirkningsarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt. 


Næringsalliansens formål


Næringsalliansen skal være grunnlaget for et forsterket og inkluderende samarbeid mellom de private næringsforeningene i regionen.

Avtalepartene/foreningene har fire hovedformål for samarbeidet:

  • Mer kraft i påvirknings- og lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt.

  • Fellesorganisert talerør overfor Vestland fylkeskommune.

  • Framstå samlet i utvalgte saker, også som høringsinstans regionalt og sentralt.

  • Utveksling av kunnskap og erfaringer, nettverksdeling.


Noen av alliansens hovedsaker i 2020:

  • Regional plan for innovasjon og næring i Vestland fylke

  • Forutsigbare rammevilkår for det private næringslivet

  • Bedre infrastruktur – vei, bane og kollektivt

  • Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft

  • Bedre samarbeid mellom utdanning og næringsliv 

 

Følgende 15 næringsforeninger deltar i samarbeidet:

Austevoll Næringsråd
Bergen Næringsråd
Bjørnafjorden Næringsråd
Bømlo Næringsråd
Fikse Næringsforening -Etne og Vindafjord
Kvam Næringsråd
Kvinnherad Næringsservice
Nordhordland Næringslag
Osterøy Industrilag
Hardanger Industri
Sogn og Fjordane Næringsråd
Stord Næringsråd
Tysnes Næringsråd
Vaksdal Næringsselskap
Vest Næringsråd

Næringsalliansen er åpen for flere medlemmer!

Kontaktperson for Næringsalliansen:

Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600